Ktl-icon-tai-lieu

Văn Miếu Quốc tử giám

Được đăng lên bởi mayinhuongson
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn Miếu Quốc tử giám
1.

2.

3.

QUẦN THỂ VĂN MIỂU – QUỐC TỬ
GIÁM

THE TEMPLE OF PITERATURE IMPERIAL ACADEMY COMPLEX

Quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám bao
gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử
Giám, với tổng diện tích 54331 m2. Quần
thể Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ
mang đặc trưng của lối kiến trúc
Phương Đông mà còn mang đậm dấu ấn
văn hóa Việt Nam.
HỒ VĂN

complex ['kɔmpleks]

Trước mặt Văn Miếu là Hồ Văn với diện
tích 12.247m2, giữa hồ có gò Kim Châu,
từng là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ
của nho sĩ kinh thành xưa. Sau này, trong
thời Pháp thuộc, Tứ Trụ bị chia cắt với
Hồ Văn bởi phố Quốc Tử Giám chạy
ngang

…in area
mound [maund]
declaim [di'kleim]
Confucian scholar [kən'fju:∫n 'skɔlə]
pillar

VĂN MIỂU MÔN

VAN MIEU GREAT PORTICO

3.a. Phía trước Văn Miếu môn là Tứ trụ và hai
tấm bia Hạ mã. Tứ trụ xây bằng gạch, hai
cột giữa xây cao hơn, trên có hình hai con
nghê chầu vào, có ý nghĩa phân biệt kẻ ác
người thiện. Hai trụ ngoài đắp nổi hình
bốn con chim phượng xoè cánh chắp đuôi
vào nhau. Đây là motif trang trí quen
thuộc thường được thấy ở các đình miếu.
2 tấm bia Hạ Mã nghĩa là dù quyền cao
chức trọng đến đâu khi cưỡi ngựa đến
đây đều phải xuống ngựa đi bộ để bày tỏ
lòng tôn kính.
3.b. Tam quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám
cao 2 tầng, 8 mái mở ra ba cửa biểu trưng
cho cách nhìn của nhà Phật về 3 thế giới
quá khứ – hiện tại – tương lai. Trên cổng
Tam Quan đắp hình “lưỡng long chầu
nguyệt”, biểu trưng cho tín ngưỡng cầu

characteristic of Oriental architecture,
bear - imprint ['imprint]
LITERATURE LAKE

Stelae ['sti:li]
flanking young lions
phoenix
pavilion [pə'viliən] – shrine [∫rain]
be high up in the hierarchy ['haiərɑ:ki]
three-door temple gate
outlook
“two dragons flanking the moon”

mưa đặc trưng của văn hóa nền nông
nghiệp lúa nước.

the praying for rain belief
wet rice

4.

KHU NỘI TỰ

5.

Được bao quanh bởi tường gạch và chia
thành 5 lớp không gian khác nhau, tượng
trưng cho Ngũ hành, tức 5 yếu tố cơ bản
Five basic elements ['elimənt]
hình thành nên vũ trụ (Kim, Mộc, Thủy,
Metal, Wood, Water, Fire, Earth
Hỏa, Thổ). Mỗi không gian được giới hạn
bởi một bức tường gạch và có cửa thông
nhau.
KHU VỰC THỨ NHẤT

5.a Không gian đầu tiên là nơi có môi trường
tươi đẹp và thoáng đạt nhất. Hai bên là
không gian với thảm cỏ, các cây xanh,
cây cổ thụ và 2 hồ hình chữ nhật tương
tự như 2 mắt Rồng. Thảm cỏ với các cây
cổ thụ từng là nơi các học giả nghỉ ngơi
thư giãn khỏi sự hối hả của cuộc sống.
5.b Con đường chính giữa dẫn tới của Đại
Trung, 2 bên có 2 đường n...
Văn Miếu Quốc tử giám
1. QUẦN THỂ VĂN MIỂU – QUỐC TỬ
GIÁM
Quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám bao
gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử
Giám, với tổng diện tích 54331 m
2
. Quần
thể Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ
mang đặc trưng của lối kiến trúc
Phương Đông mà còn mang đậm dấu ấn
văn hóa Việt Nam.
THE TEMPLE OF PITERATURE -
IMPERIAL ACADEMY COMPLEX
complex ['kɔmpleks]
characteristic of Oriental architecture,
bear - imprint ['imprint]
2. HỒ VĂN
Trước mặt Văn Miếu là Hồ Văn với diện
tích 12.247m2, giữa hồ có Kim Châu,
từng là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ
của nho sĩ kinh thành xưa. Sau này, trong
thời Pháp thuộc, Tứ Trụ bị chia cắt với
Hồ Văn bởi phố Quốc Tử Giám chạy
ngang
LITERATURE LAKE
…in area
mound [maund]
declaim [di'kleim]
Confucian scholar [kən'fju:∫n 'skɔlə]
pillar
3.
VĂN MIỂU MÔN VAN MIEU GREAT PORTICO
3.a. Phía trước Văn Miếu môn là Tứ trụ và hai
tấm bia Hạ mã. Tứ trụ xây bằng gạch, hai
cột giữa xây cao hơn, trên có hình hai con
nghê chầu vào, có ý nghĩa phân biệt kẻ ác
người thiện. Hai trụ ngoài đắp nổi hình
bốn con chim phượng xoè cánh chắp đuôi
vào nhau. Đây là motif trang trí quen
thuộc thường được thấy ở các đình miếu.
2 tấm bia Hạ Mã nghĩa là dù quyền cao
chức trọng đến đâu khi cưỡi ngựa đến
đây đều phải xuống ngựa đi bộ để bày tỏ
lòng tôn kính.
Stelae ['sti:li]
flanking young lions
phoenix
pavilion [pə'viliən] – shrine [∫rain]
be high up in the hierarchy ['haiərɑ:ki]
3.b. Tam quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám
cao 2 tầng, 8 mái mở ra ba cửa biểu trưng
cho cách nhìn của nhà Phật về 3 thế giới
quá khứ – hiện tại – tương lai. Trên cổng
Tam Quan đắp hình “lưỡng long chầu
nguyệt”, biểu trưng cho tín ngưỡng cầu
three-door temple gate
outlook
“two dragons flanking the moon”
Văn Miếu Quốc tử giám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Miếu Quốc tử giám - Người đăng: mayinhuongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Văn Miếu Quốc tử giám 9 10 816