Ktl-icon-tai-lieu

văn minh đông nam á

Được đăng lên bởi phankimlan143
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6199 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SỰ THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG CỦA KHU VỰC ĐÔNG
NAM Á

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Đông Nam Á từ lâu được biết đến là một khu vực chiến
lược có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. Đây là một vùng
rộng lớn nằm chắn ngang tất cả các con đường hàng hải từ Ên
Độ Dương sang Thái Bình Dương, từ Châu Á xuống châu Óc.
Đo điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, nên từ buổi bình
minh của lịch sử khu vực, Đông Nam Á đã giữ một vai trò đặc
biệt trên con đường buôn bán Đông – Tây, và là nơi gặp gỡ, giao
thoa của các nền văn hoá lớn trên thế giới. “Đông Nam Á là ống
thông khói, tích tụ và lan toả các nền văn hoá trên thế giới”
(Hall). Đây là một khu vực địa lý – lịch sử – văn hoá, có bản sắc
riêng biệt, là một trung tâm văn minh cổ, có nhiều đóng góp lớn
trong lịch sử nhân loại. Một đặc điển tiêu biểu và đặc sắc của
khu vực Đông Nam Á là tính thống nhất trong đa dạng, điều này
được thể hiện trên mọi lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, kinh tế,
chính trị, văn hoá và lịch sử.
Vậy tính thống nhất, tính đa dạng là gì? Được biểu hiện cụ
thể như thế nào? Làm rõ vấn đề trên chúng ta sẽ hiểu chính xác
và toàn bộ tiến trình lịch sử của khu vực Đông Nam Á từ khi
hình thành, phát triển đến tận ngày nay, trên tất cả các lĩnh vực
hoạt động đời sống xã hội.
Tính thống nhất giữa các quốc gia trong khu vực Đông
Nam Á sẽ tạo ra một nét chung, nét tương đồng, giúp các quốc
gia gần gũi với nhau hơn, đây là nhân tố, là nền tảng, là chất kết
dính các nước thắt chặt quan hệ với nhau.
Tính đa dạng được thể hiện rất khác nhau giữa các lĩnh vực
kinh tế – xã hội trong một quốc gia và giữa các quốc gia với
nhau. Đây là nhân tố để giữ gìn bản sắc truyền thống của dân

téc, là điểm để phân biệt quốc gia này với quốc gia khác, mỗi
quốc gia có những nét riêng biệt tuỳ thuộc vào điều kiện tự
nhiên, vị trí địa lý, sự tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá bên ngoài,
tạo nên sự đa dạng, phong phó cho khu vực. Khu vực có tính
thống nhất, nhưng từng quốc gia lại có nét đa dạng, đa dạng
trong thống nhất, thông nhất trong đa dạng là một nét đặc sắc
trong lịch sử các quốc gia Đông Nam Á.
B. PHẦN NỘI DUNG
1. Tính thống nhất trong đa dạng về mặt điều kiện tự
nhiên của khu vực Đông Nam Á
Là mét khu vực nằm ở Đông Nam lục địa châu Á, Đông
Nam Á có diện tích khá lớn 4476000 km2 với 55 triệu dân.
Hiện nay Đông Nam Á có 11 quốc gia, trong đó Đôngkimo
là quốc gia trẻ tuổi nhất. Đông Nam Á có phạm vị lãnh thổ bao
gồm 2 phần là:
Đông Nam Á lục địa: Việt Nam, Lào, Campuchia, Miama,
Thái Lan
Đông Nam Á hải đảo: Inđônêxia, Malaixa, Singapo...
SỰ THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG CỦA KHU VỰC ĐÔNG
NAM Á
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Đông Nam Á từ lâu được biết đến một khu vực chiến
lượctầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. Đây một vùng
rộng lớn nằm chắn ngang tất cả các con đường hàng hải từ Ên
Độ Dương sang Thái Bình Dương, từ Châu Á xuống châu Óc.
Đo điều kiện tự nhiên vị trí địa thuận lợi, nên từ buổi bình
minh của lịch sử khu vực, Đông Nam Á đã gi một vai trò đặc
biệt trên con đường buôn bán Đông – Tây, và là nơi gặp gỡ, giao
thoa của các nền văn hoá lớn trên thế giới. “Đông Nam Á ống
thông khói, tích tụ lan toả các nền văn hoá trên thế giới”
(Hall). Đây là một khu vực địalịch sử – văn hoá,bản sắc
riêng biệt, một trung tâm văn minh cổ, nhiều đóng góp lớn
trong lịch sử nhân loại. Một đặc điển tiêu biểu đặc sắc của
khu vực Đông Nam Á tính thống nhất trong đa dạng, điều này
được thể hiện trên mọi lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, kinh tế,
chính trị, văn hoá và lịch sử.
Vậy tính thống nhất, nh đa dạng gì? Được biểu hiện cụ
thể như thế nào? Làm vấn đề trên chúng ta sẽ hiểu chính xác
toàn bộ tiến trình lịch sử của khu vực Đông Nam Á từ khi
hình thành, phát triển đến tận ngày nay, trên tất cả các lĩnh vực
hoạt động đời sống xã hội.
Tính thống nhất giữa các quốc gia trong khu vực Đông
Nam Á sẽ tạo ra một nét chung, nét tương đồng, giúp các quốc
gia gần gũi với nhau hơn, đây nhân tố, nền tảng, là chất kết
dính các nước thắt chặt quan hệ với nhau.
Tính đa dạng được thể hiện rất khác nhau giữa các lĩnh vực
kinh tế hội trong một quốc gia giữa các quốc gia với
nhau. Đây nhân tố để giữ gìn bản sắc truyền thống ca dân
văn minh đông nam á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn minh đông nam á - Người đăng: phankimlan143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
văn minh đông nam á 9 10 20