Ktl-icon-tai-lieu

Văn Minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại

Được đăng lên bởi Lâm
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 5255 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I - Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại
1. Địa lý cư dân và sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại
Địa lý và cư dân
Ngày xưa các bộ lạc Hy Lạp gọi bộ lạc của mình bằng những tên riêng. Đến
khoảng thế kỷ thứ VIII - VII TCN, người Hy Lạp mới gọi mình Helen (Hellenes)
và gọi đất nước mình là Hêla (Hellas) tức Hy Lạp.
Lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại rộng hơn nước Hy Lạp ngày nay rất nhiều, bao gồm:
Miền nam bán đảo Ban Căng, các đảo trên biển Êgiê và miền ven biển phía Tây
Tiểu á, trong đó quan trọng nhất là miền Nam bán đảo Ban Căng tức là vùng lục
địa Hy Lạp.
Miền lục địa Hy Lạp về mặt địa hình chia làm 3 khu vực: Bắc bộ, Trung bộ và
Nam bộ. Từ Bắc bộ xuống Trung bộ phải qua một cái đèo hẹp nằm gần sát bờ biển
phía Đông gọi là đèo Técmôpin. Trung bộ tuy là vùng có nhiều dãy núi ngang dọc
nhưng cũng có những đồng bằng trù phú như đồng bằng áttích và đồng bằng
Bêôxi. Đồng thời ở đây còn có nhiều thành phố quan trọng mà nổi tiếng nhất là
Aten. Ranh giới giữa Trung bộ và Nam bộ là eo đất Coranh. Nam bộ là một bán
đảo hình bàn tay 4 ngón gọi là bán đảo Pêlôpôneđơ. ở đây có nhiều đồng bằng
rộng và phì nhiêu, rất thuận lợi cho việc trồng trọt.
Vùng bờ biển phía Đông của bán đảo Ban Căng khúc khuỷ tạo nên nhiều vịnh và
nhiều hải cảng, rất thuận lợi cho việc phát triển hàng hải. Các đảo trên bờ biển Êgiê
trở thành những trạm nghỉ chân cho các thuyền đi lại từ Hy Lạp đến Tiểu Á và Bắc
Phi, trong đó lớn nhất là đảo Crét ở phía Nam bán đảo. Trong khi đó, biển Êgiê lại
như một cái hồ lớn êm ả sóng im gió nhẹ nên càng tạo điều kiện thuận lợi cho nghề
đi biển trong điều kiện kỹ thuật chế tạo tàu thuyền còn thô sơ.
Còn Tiểu Á là một vùng giàu oó và là chiếc cầu nối liền Hy Lạp với các nước
phương Đông cổ đại có nền văn minh phát triển sớm.
Điều kiện địa lý đó đã giúp cho Hy Lạp cổ đại trở thành nước có nền công thương
nghiệp phát triển, đồng thời có thể tiếp thu ảnh hưởng của văn minh cổ đại của
phương Đông.

Cư dân Hy Lạp cổ đại bao gồm nhiều tộc người: người Êôliêng chủ yếu cư trú ở
Bắc bán đảo Ban Căng và một phần Trung bộ (đồng bằng Bêôxi); người Iôniêng ở
đồng bằng Áttích, vùng ven biển phía Tây Tiểu Á; người Akêăng ở vùng Bắc bán
đảo Pêlôpônedơ và người Đôniêng ở Bắc bán đảo Pêlôpônedơ, đảo Crét và các đảo
khác ở phía Nam biển Êgiê.
Sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại
Lịch sử Hy Lạp cổ đại có thể chia thành các thời kỳ sau đây:
Thời kỳ văn hóa Crét-Myxen.
Thời kỳ Hôme.
Thời kỳ thành bang.
Thời kỳ Makêđônia.
Văn hóa Crét-Myxen và thời Hôme
Từ sớm, vùng biển Êgiê mà trung tâm là đảo Crét ...
I - Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại
1. Địa lý cư dân và sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại
Địa lý và cư dân
Ngày xưa các bộ lạc Hy Lạp gọi bộ lạc của mình bằng những tên riêng. Đến
khoảng thế kỷ thứ VIII - VII TCN, người Hy Lạp mới gọi mình Helen (Hellenes)
và gọi đất nước mình là Hêla (Hellas) tức Hy Lạp.
Lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại rộng hơn nước Hy Lạp ngày nay rất nhiều, bao gồm:
Miền nam bán đảo Ban Căng, các đảo trên biển Êgiê và miền ven biển phía Tây
Tiểu á, trong đó quan trọng nhất là miền Nam bán đảo Ban Căng tức là vùng lục
địa Hy Lạp.
Miền lục địa Hy Lạp về mặt địa hình chia làm 3 khu vực: Bắc bộ, Trung bộ và
Nam bộ. Từ Bắc bộ xuống Trung bộ phải qua một cái đèo hẹp nằm gần sát bờ biển
phía Đông gọi là đèo Técmôpin. Trung bộ tuy là vùng có nhiều dãy núi ngang dọc
nhưng cũng có những đồng bằng trù phú như đồng bằng áttích và đồng bằng
Bêôxi. Đồng thời ở đây còn có nhiều thành phố quan trọng mà nổi tiếng nhất là
Aten. Ranh giới giữa Trung bộ và Nam bộ là eo đất Coranh. Nam bộ là một bán
đảo hình bàn tay 4 ngón gọi là bán đảo Pêlôpôneđơ. ở đây có nhiều đồng bằng
rộng và phì nhiêu, rất thuận lợi cho việc trồng trọt.
Vùng bờ biển phía Đông của bán đảo Ban Căng khúc khuỷ tạo nên nhiều vịnh và
nhiều hải cảng, rất thuận lợi cho việc phát triển hàng hải. Các đảo trên bờ biển Êgiê
trở thành những trạm nghỉ chân cho các thuyền đi lại từ Hy Lạp đến Tiểu Á và Bắc
Phi, trong đó lớn nhất là đảo Crét ở phía Nam bán đảo. Trong khi đó, biển Êgiê lại
như một cái hồ lớn êm ả sóng im gió nhẹ nên càng tạo điều kiện thuận lợi cho nghề
đi biển trong điều kiện kỹ thuật chế tạo tàu thuyền còn thô sơ.
Còn Tiểu Á là một vùng giàu oó và là chiếc cầu nối liền Hy Lạp với các nước
phương Đông cổ đại có nền văn minh phát triển sớm.
Điều kiện địa lý đó đã giúp cho Hy Lạp cổ đại trở thành nước có nền công thương
nghiệp phát triển, đồng thời có thể tiếp thu ảnh hưởng của văn minh cổ đại của
phương Đông.
Văn Minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại - Người đăng: Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Văn Minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại 9 10 246