Ktl-icon-tai-lieu

văn phòng

Được đăng lên bởi thily-bui
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• Click to edit Master text styles

7.1.4 Lợi ích của việc quản lý hồ sơ , tài liệu :
– Second level

 Giúp cơ quan
số liệu chính xác để tránh lãng
– Thirdcó
level
• Fourth
phí , giảm chi
phí level
mua sắm thiết bị
– Fifth level
 Cung cấp thông tin nhanh chóng khi cần thiết
 Xử lý công việc nhanh gọn , có hiệu quả
 Dễ dàng tìm hồ sơ khi nhân viên bị bệnh , nghỉ
việc riêng
 Thuận lợi cho việc chuyển giao thông tin , hồ sơ
khi nhân viên chuyển bộ phận hoặc thôi việc .

• Click to edit Master text styles
7.1.5 Các phương
thức
sắp
xếp
hồ
sơ
,
tài
liệu
–
Second level

– Third
level
Sắp xếp theo
vần
, mẫu tự
• Fourth level
• Phân loại theo– Fifth
thứlevel
tự chữ cái dựa trên hồ sơ
• Sắp xếp dựa theo thứ tự mẫu tự (A,B,C…)
của hồ sơ

Thuận lợi : Là cách làm dễ dàng để lưu trữ hồ sơ
dễ hiểu , nhanh chóng kiểm soát xem có bất kì
tài liệu nào bị lưu trữ sai hay không .
Hạn chế : Nếu có những tên thông dụng có thể
trùng nhau , gây khó khăn cho việc sắp xếp và
truy tìm hồ sơ .

• Click to edit Master text styles
 Sắp –xếp
hồ sơlevel
theo chủ đề hoặc
Second
– Third
chủng
loạilevel
:
• Fourth level
– Fifth level

Tài liệu được sắp xếp theo phân loại
chủ yếu của tiêu đề . Trong nhóm
chủ yếu sẽ có phân loại nhóm nhỏ
hơn .

• Click to edit Master text styles

Thuận lợi :

– Second level

Đem lại sự
dễ dàng
và tiện ích cho việc mở rộng
– Third
level
Hạn chế :

• Fourth level
– Fifth level

o Có vấn đề phải thiết lập những phân loại thích hợp thường
đòi hỏi rất nhiều tham chiếu qua lại và đòi hỏi cần có 1 chỉ
mục phức tạp .
o Sẽ hình thành 1 hồ sơ lớn chứa các mục linh tinh với rất
nhiều đề tài trong đó .

• hClick
to
edit
Master
text
styles
 Sắp xếp
ồ sơ theo địa lý :
– Second level
Các hồ sơ đượ
c sắplevel
xếp theo địa điểm như : tỉnh ,
– Third
Fourth level
thành phố quận •,…
cho phân loại chủ yếu .
– Fifth level

Thuân lợi :
Cho phép 1 số người sử dụng hồ sơ cùng 1 lúc mà
không gây cản trở cho nhau
Hạn chế :
Người sử dụng cần hiểu biết nào đó về khu vực địa lý
có liên quan

• Click to edit Master text styles

 Sắp xếp hồ sơ theo số :
– Second level

Third level
• Áp dụng –cho
các hồ sơ cùng loại hoặc cùng đơn vị
• Fourth level
• Hệ thống lưu trữ– là
số tự nhiên ( mã số )
Fifth level
Thuận lợi :
• Cho phép mở rộng hệ thống vô hạn , tính bảo mật cao
• Cho phép nhận diện rõ ràng , dễ truy cập .
Hạn chế :
• Cần chi phí để chuẩn bị 1 chỉ mục và thới gian để thực
hiện điều đó
• Nếu chữ số trong các tham chiếu bị đổi chỗ , đề mục sẽ
bị đưa sai vào hồ sơ .

• Click...
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
7.1.4 Lợi ích của việc quản lý hồ sơ , tài liệu :
Giúp cơ quan có số liệu chính xác để tránh lãng
phí , giảm chi phí mua sắm thiết bị
Cung cấp thông tin nhanh chóng khi cần thiết
Xử lý công việc nhanh gọn , có hiệu quả
Dễ dàng tìm hồ sơ khi nhân viên bị bệnh , nghỉ
việc riêng
Thuận lợi cho việc chuyển giao thông tin , hồ sơ
khi nhân viên chuyển bộ phận hoặc thôi việc .
văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn phòng - Người đăng: thily-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
văn phòng 9 10 351