Ktl-icon-tai-lieu

văn tế

Được đăng lên bởi Nô Bi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời tế của Ban Liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trân 31 tại khu vực
Xiêng Khoảng, CHDCND Lào thời kỳ 10 năm 1966 – 1975, trước giờ khai
huyệt lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sỹ tại các lô A5, A6, A7 nghĩa trang Hữu Nghị
Việt Lào, Anh Sơn, Nghệ An.
Trước sự kiện trọng đại, trước thời khắc thiêng liêng của ngày khai mộ, trước toàn
thể các anh linh liệt sỹ đang an nghỉ tại nghĩa trang Hữu nghị Việt Lào, trước 1831
liệt sỹ tại 3 lô A5, A6, A7, thay mặt cho toàn thể thân nhân gia đình các liệt sỹ hy
sinh tại khu vực cánh đồng Chum Xiêng Khoảng, chúng tôi, các thành viên ban
liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trận 31 xin kính cẩn tấu trình.
Thế hệ chúng tôi, những người phàm trần, nhẫn nhục vô tri, âm không tường,
dương chẳng tỏ, chỉ biết lấy tín tâm làm trọng. Xong vẫn nghe các cụ từ xưa
truyền rằng “Cây có cội, nước có nguồn” chân lý đó ngàn thu bất hủ.
Thái sơn cao còn thua đức hy sinh, Đông hải đại sao sánh ơn giữ nước. Kìa
Càn khôn chia ba cõi rõ ràng, thiên đình, trần gian và địa phủ. Dẫu là tiên, là
người, là vong, ai dám quên công lao to lớn ấy!
Ba bốn trục năm trời các địa danh còn đấy. Đã một thời máu nhuộm đỏ chiến
trường xa! Những Cánh đồng Chum, những quốc lộ 7a, những Căng Xẻng, Lạt
Huồng, Sảm Thoong, Lọong Chẹng, Những Mường Sủi, Mường Khừng, Bản
Ban, Phu Cút, dốc Mã Tử mây vờn cao chót vót, những chiến thắng quật cường
đồi 3 mỏm Phu Keng, những trận phản công tiếng đạn pháo rền vang, Z139
khiến quân thù khiếp đảm, tiếng phỉ rên la trong vòng vây hãm, Boom Lọng
cheo leo lơ lửng giữa rừng xanh. Rồi còn biết bao nhiêu những địa danh, rải
khắp trên chiến trường đất bạn, đã gắn liền tên các chú các anh. Dù đến một
ngày rừng khánh tận màu xanh, hay dòng Nậm luông cùng Mê Kông Cạn kiệt,
cũng không thể lu mờ một thời oanh liệt, không thể nào quên tên của các anh .
Chúng tôi luôn tạc dạ lòng tri ân sâu sắc những hy sinh to lớn không gì so sánh
nổi của hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống trên khắp các
chiến trường mặt trận 31, không tiếc máu xương, hiến trọn tuổi thanh xuân của
mình cho sự bình yên của tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, mãi hóa thân
vào nền độc lập dân tộc và vun đắp cho sự trường tồn của một liên minh trong
sáng!
Thưa các anh linh liệt sỹ,
Chúng tôi, thế hệ hậu sinh của các chú các anh, nguyện phấn đấu làm những
điều tốt nhất, bằng tất cả nhiệt tâm, trí đức để không phụ lòng các bác, các chú,
các chị, các anh, để không làm hoen ố sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ!

Mong các bác, các chú, các chị các anh được bìn...
Lời tế của Ban Liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trân 31 tại khu vực
Xiêng Khoảng, CHDCND Lào thời kỳ 10 năm 1966 1975, trước giờ khai
huyệt lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sỹ tại các lô A5, A6, A7 nghĩa trang Hữu Nghị
Việt Lào, Anh Sơn, Nghệ An.
Trước sự kiện trọng đại, trước thời khắc thiêng liêng của ngày khai mộ, trước toàn
thể các anh linh liệt sỹ đang an nghỉ tại nghĩa trang Hữu nghị Việt Lào, trước 1831
liệt sỹ tại 3 A5, A6, A7, thay mặt cho toàn thể thân nhân gia đình các liệt sỹ hy
sinh tại khu vực cánh đồng Chum Xiêng Khoảng, chúng tôi, các thành viên ban
liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trận 31 xin kính cẩn tấu trình.
Thế hệ chúng tôi, những người phàm trần, nhẫn nhục tri, âm không tường,
dương chẳng tỏ, chỉ biết lấy tín tâm làm trọng. Xong vẫn nghe các cụ từ xưa
truyền rằng “Cây có cội, nước có nguồn” chân lý đó ngàn thu bất hủ.
Thái sơn cao còn thua đức hy sinh, Đông hải đại sao sánh ơn giữ nước. Kìa
Càn khôn chia ba cõi rõ ràng, thiên đình, trần gian địa phủ. Dẫu tiên,
người, là vong, ai dám quên công lao to lớn ấy!
Ba bốn trục năm trời các địa danh còn đấy. Đã một thời máu nhuộm đỏ chiến
trường xa! Những Cánh đồng Chum, những quốc lộ 7a, những Căng Xẻng, Lạt
Huồng, Sảm Thoong, Lọong Chẹng, Những Mường Sủi, Mường Khừng, Bản
Ban, Phu Cút, dốc Mã Tử mây vờn cao chót vót, những chiến thắng quật cường
đồi 3 mỏm Phu Keng, những trận phản công tiếng đạn pháo rền vang, Z139
khiến quân thù khiếp đảm, tiếng phỉ rên la trong vòng vây hãm, Boom Lọng
cheo leo lửng giữa rừng xanh. Rồi còn biết bao nhiêu những địa danh, rải
khắp trên chiến trường đất bạn, đã gắn liền tên các chú các anh. đến một
ngày rừng khánh tận màu xanh, hay dòng Nậm luông cùng Kông Cạn kiệt,
cũng không thể lu mờ một thời oanh liệt, không thể nào quên tên của các anh .
Chúng tôi luôn tạc dạ lòng tri ân sâu sắc những hy sinh to lớn không gì so sánh
nổi của hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống trên khắp các
chiến trường mặt trận 31, không tiếc máu xương, hiến trọn tuổi thanh xuân của
mình cho sự bình yên của tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, mãi hóa thân
vào nền độc lập dân tộc vun đắp cho sự trường tồn của một liên minh trong
sáng!
Thưa các anh linh liệt sỹ,
Chúng tôi, thế hệ hậu sinh của các chú các anh, nguyện phấn đấu làm những
điều tốt nhất, bằng tất cả nhiệt tâm, trí đức để không phụ lòng các bác, các chú,
các chị, các anh, để không làm hoen ố sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ!
văn tế - Trang 2
văn tế - Người đăng: Nô Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
văn tế 9 10 572