Ktl-icon-tai-lieu

Vào phủ Chúa Trịnh văn 11

Được đăng lên bởi Trang Quẩy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
( Trích Thượng kinh kí sự ) – Lê Hữu Trác
Hoạt động của Gv và Hs
Dựa vào phần tiểu dẫn trong sgk, Gv yêu cầu hs nêu
những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm và đoạn trích.
Gv nói thêm: Ông sinh ra trong một gia đình khoa
bảng, có nhiều người đỗ tiến sĩ, làm quan to. Ông là
con thứ bảy của thượng thư Lê Hữu Mưu nên thường
gọi là Chiêu Bảy. Thuở nhỏ chăm học, mang chí làm
quan, lập công danh lớn.

Gv nói thêm về thể loại kí và vài nét về tác phẩm.
- Kí là một loại hình văn xuôi tự sự bao gồm nhiều thể
( kí sự, bút kí, hồi kí, phóng sự,…). Đặc trung của
thể lại kí là tôn trong sự thật khách quan của đời
sống, không hư cấu, sự việc và con người trong tác
phẩm phải hoàn toàn xác thực. Vì thế giá trị hiện
thực của tác phẩm là rất đậm đặc và đáng tin cậy.
- Thượng kinh kí sự ghi lại cảm nhận của mình bằng
mắt thấy tai nghe từ khi nhận được lệnh vào kinh
chữa bệnh cho thế tử Cán ngày 12 tháng giêng năm
Nhâm Dần ( 1781) đến lúc xong việc về tới nhà
Hương Sơn.
- Thượng kinh kí sự là bức tranh về đời sống hiện
thực thời vua Lê chúa Trịnh, cụ thể hơn là cuộc sống
xa hoa nơi phủ chúa. Đó là một cuộc sống quyền
lực, xa hoa, kiểu cách, nhạt nhờ.

Nội dung cần đạt
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả.
- Lê Hữu Trác ( 1724 – 1791 ) hiệu là Hải
Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện
Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải
Dương.
- Ông là một danh y không chỉ chữa bệnh giỏi
mà còn soạn sách, mở trường, truyền bá y học.
- Sự nghiệp của ông được tập hợp trong bộ Hải
Thượng y tông tâm lĩnh, gồm 66 quyển biên
soạn trong thời gian gần 40 năm. Đây là tác
phẩm y học xuất sắc nhất trong thời trung đại
Việt Nam.
2. Tác phẩm thượng kinh kí sự.
- Thể loại: kí
- Tác phẩm được viết bằng chữ Hán, nằm ở
cuối bộ y tông tâm lĩnh.
Nội dung: ( sgk )

3. Đoạn trích vào phủ chúa Trịnh.
Nói về việc Lê Hữu Trác tới kinh đô, được dẫn
vào phủ chúa để bắt mạch kê đơn cho Trịnh Cán.
II.
Phân tích.
1.
Quang cảnh trong phủ chúa.
Em hãy tìm những chi tiết miêu tả về quang cảnh
- Khi vào phủ phải qua nhiều lần cửa, với
trong phủ chúa?
“những dãy hành lang quanh co nối nhau liên
tiếp”, ở mỗi cửa đều có vệ sĩ canh gác, “ai
Gv gợi ý hs tìm và phân tích những chi tiết miêu tả về
muốn ra vào phải có thẻ”, trong khuôn viên
quang cảnh trong phủ chúa.
phủ có điếm “Hậu mã quân túc trực”. Vườn
hoa trong phủ chúa “ cây cối um tùm, chim
kêu ríu rít, danh hoa đua thắm,…
- Bên trong phủ là những nhà “Đại đường”,
“Quyển bồng”, “Gác tía” với kiệu son, võng
điều, đòê nghi trượng sơn son thếp vàng và “
những đồ đạc...
VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
( Trích Thượng kinh kí sự ) – Lê Hữu Trác
Hoạt động của Gv và Hs Nội dung cần đạt
Dựa vào phần tiểu dẫn trong sgk, Gv yêu cầu hs nêu
những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm và đoạn trích.
Gv nói thêm: Ông sinh ra trong một gia đình khoa
bảng, có nhiều người đỗ tiến sĩ, làm quan to. Ông là
con thứ bảy của thượng thư Lê Hữu Mưu nên thường
gọi là Chiêu Bảy. Thuở nhỏ chăm học, mang chí làm
quan, lập công danh lớn.
Gv nói thêm về thể loại kí và vài nét về tác phẩm.
- Kí là một loại hình văn xuôi tự sự bao gồm nhiều thể
( kí sự, bút kí, hồi kí, phóng sự,…). Đặc trung của
thể lại kí là tôn trong sự thật khách quan của đời
sống, không hư cấu, sự việc và con người trong tác
phẩm phải hoàn toàn xác thực. Vì thế giá trị hiện
thực của tác phẩm là rất đậm đặc và đáng tin cậy.
- Thượng kinh kí sự ghi lại cảm nhận của mình bằng
mắt thấy tai nghe từ khi nhận được lệnh vào kinh
chữa bệnh cho thế tử Cán ngày 12 tháng giêng năm
Nhâm Dần ( 1781) đến lúc xong việc về tới nhà
Hương Sơn.
- Thượng kinh kí sự là bức tranh về đời sống hiện
thực thời vua Lê chúa Trịnh, cụ thể hơn là cuộc sống
xa hoa nơi phủ chúa. Đó là một cuộc sống quyền
lực, xa hoa, kiểu cách, nhạt nhờ.
Em hãy tìm những chi tiết miêu tả về quang cảnh
trong phủ chúa?
Gv gợi ý hs tìm và phân tích những chi tiết miêu tả về
quang cảnh trong phủ chúa.
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả.
- Lê Hữu Trác ( 1724 – 1791 ) hiệu là Hải
Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện
Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải
Dương.
- Ông là một danh y không chỉ chữa bệnh giỏi
mà còn soạn sách, mở trường, truyền bá y học.
- Sự nghiệp của ông được tập hợp trong bộ Hải
Thượng y tông tâm lĩnh, gồm 66 quyển biên
soạn trong thời gian gần 40 năm. Đây là tác
phẩm y học xuất sắc nhất trong thời trung đại
Việt Nam.
2. Tác phẩm thượng kinh kí sự.
- Thể loại: kí
- Tác phẩm được viết bằng chữ Hán, nằm ở
cuối bộ y tông tâm lĩnh.
- Nội dung: ( sgk )
3. Đoạn trích vào phủ chúa Trịnh.
Nói về việc Lê Hữu Trác tới kinh đô, được dẫn
vào phủ chúa để bắt mạch kê đơn cho Trịnh Cán.
II. Phân tích.
1. Quang cảnh trong phủ chúa.
- Khi vào phủ phải qua nhiều lần cửa, với
“những dãy hành lang quanh co nối nhau liên
tiếp”, ở mỗi cửa đều có vệ sĩ canh gác, “ai
muốn ra vào phải có thẻ”, trong khuôn viên
phủ có điếm “Hậu mã quân túc trực”. Vườn
hoa trong phủ chúa “ cây cối um tùm, chim
kêu ríu rít, danh hoa đua thắm,…
- Bên trong phủ là những nhà “Đại đường”,
“Quyển bồng”, “Gác tía” với kiệu son, võng
điều, đòê nghi trượng sơn son thếp vàng và “
những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy”. Đồ
dùng tiếp khách ăn uống toàn là “mâm vàng
chén bạc”.
Vào phủ Chúa Trịnh văn 11 - Trang 2
Vào phủ Chúa Trịnh văn 11 - Người đăng: Trang Quẩy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vào phủ Chúa Trịnh văn 11 9 10 101