Ktl-icon-tai-lieu

Việt sử tiêu án

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngô Thời Sỹ

Việt Sử Tiêu Án

Thế Kỷ 18
(1775)

Tựa sách:

Việt Sử Tiêu Án

Năm

Soạn giả:

Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ

1775

Dịch giả:
Nhà xuất bản:
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:
Điều hợp:

Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu
Văn Sử
Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc
Lê Bắc - bacle@hotmail.com

1960
1991
2001
2001

3

Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án
Xét theo thiên Vũ Cống, nước Việt ở về phía nam đất Dương Châu. Theo sách
Thiên Quan, từ sao Đẩu mười một độ qua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độ là
tinh kỷ. Kể về sao thì ở về ngôi sửu, cùng một phận dã tinh truyện với nước Ngô. Cõi
nam là Việt môn, có rất nhiều nước như Âu Việt, Mân Việt, Lạc Việt, cho nên gọi là Bách
Việt. Bởi vì miền này ở phía nam Dương Châu, nên lại gọi là Nam Việt. Vùng đất từ núi
Ngũ Lĩnh xuống phía nam thuộc về Nam Việt. An Nam là miền đất ở phía nam nước Việt
nay là quốc hiệu thường gọi.

Họ Hồng Bàng
Xét từ hội Dần sinh ra loài người, tất có người xuất chúng để làm chúa tể. Từ vua Nhân Hoàng
đến vua Thần Nông là đời thứ chín trong số mười chín đời, gọi là Thiền Thông1. Còn muôn năm trước
đó, há đều là mờ mịt cả sao? Mãi đến đời cháu bốn đời vua Thần Nông, bắt đầu của mười kỷ Sơ Hất
mới có đế vương ra đời sao? Văn hiến khôNg đủ để xét, truyện ký không truyền lại, biết căn cứ vào đâu
mà khảo cứu? Nay hãy nhân đó mà truyền thuật lại, chép lên đầu ngoại kỷ.

KINH DƯƠNG VƯƠNG
Nước Việt ta thuở trước, tương truyền vua đầu tiên là Kinh Dương Vương. Cháu ba đời vua Viêm
Đế là Đế Minh đi tuần thú miền Nam, gặp Vụ Tiên nữ lấy làm vợ, sinh con là Lộc Tục. Lộc Tục là người
đoan chính. Vua yêu quý lạ thường, muốn lập làm kế tự. Nhưng Lộc Tục nhường địa vị đó cho anh là
Nghi, vua bèn phong cho Lộc Tục làm vua tại miền Nam đất Việt, đó là Kinh Dương Vương. Kinh Dương
Vương lấy con gái Động Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quân (theo sách sử cũ có chép, Lạc Long Quân lên
ngôi năm Nhâm Tuất, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ, nay bỏ bớt việc đó đi).
Xét nước Việt ta lập quốc, tuy ở sau đời vua Hy và Hiệt nước Tàu, mà văn tự chưa có, ký tá còn
thiếu, về phần thế thứ niên kỷ, chính trị phong tục đáng nghi hay đáng tin đều không có gì đủ làm chứng
cứ. Ông Chu Tử nói rằng: "Đọc sách không nên để sử quan dối được mình"; cho nên chữ Quách Công,
Hạ Ngũ trong sách Xuân Thu cũng còn có sự nghi ngờ. Ông Mạnh Tử ở Thiên Vũ Thành chỉ trích lấy hai
ba đoạn mà thôi, nếu dẫn dùng lời nói mà không xét đến lẽ phải, tác giả dối ta, ta lại tin vào đó để dối
người sau, có nên không?.
Sử cũ chép: Vua Lạc Long làm vua từ nă...
Ngô Thi S
Vit S Tiêu Án
Thế K 18
(1775)
Việt sử tiêu án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt sử tiêu án - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Việt sử tiêu án 9 10 234