Ktl-icon-tai-lieu

5 tác giả văn học cần chú ý trong kì thi đại học

Được đăng lên bởi Hứa Văn Cường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các tác giả văn học cần chú ý trong kỳ thi đại học

NAM CAO (1915-1951)
1. Sự nghiệp văn học (30 dòng)
a. Nam Cao (1915-1951) tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ra
trong 1 gia đình nông dân làng Đại Hoàng, tỉnh Hà Nam. Ông là nhà
văn có vị trí hàng đầu trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XX, là một
trong những đại diện xuất sắc nhất của trào lưu văn học hiện thực phê
phán trước 1945. Nam Cao cũng là cây bút tiêu biểu của chặng đầu
nền văn học mới sau cách mạng.
b. Sự nghiệp Văn học của Nam Cao trải dài trên 2 thời kỳ,
trước và sau CMT 8.
- Trước CMT8: sáng tác của N.Cao tập trung vào 2 đề tài
chính: cuộc sống người trí thức tiểu tư sản nghèo và cuộc sống người
nông dân ở quê hương.
+ Ở đề tài người trí thức tiểu tư sản nghèo, đáng chú ý là
các truyện ngắn:"Những truyện không muốn viết"; "Trăng sáng",
"Đời thừa", "Mua nhà", "Nước mắt", "Cười"...và tiểu thuyết
"Sống mòn"(1944). Trong khi mô tả hết sức chân thực tình cảnh
nghèo khổ, bế tắc của những nhà văn nghèo, những "Giáo khổ trường
tư", học sinh thất nghiệp...Nam Cao đã làm nổi bật tấn bi kịch tinh
thần của họ, đặt ra những vấn đề có ý nghĩa XH to lớn. Đó là tấn bi
kịch dai dẳng của người trí thức, những người có ý thức sâu sắc về giá
trị đời sống và nhân phẩm, muốn sống có hoài bão, nhưng lại bị gánh
nặng cơm áo và hoàn cảnh XH làm cho "chết mòn", phải sống" đời
thừa"
+ Ở đề tài về người nông dân, đáng chú ý nhất là các
truyện:"Chí Phèo", "Trẻ con không được ăn thịt chó"," Một bữa
no"," Lão Hạc"," Một đám cưới", "Lang Rận"...ở đề tài này, Nam
Cao thường nhắc đến những hạng cố cùng, những số phận hẩm hiu bị
ức hiếp, bị lưu manh hoá ...Nhà văn đã kết án sâu sắc cái Xã hội tàn
bạo làm huỷ diệt cả nhân tính của những con người lương thiện. Ở một
số TP, Nam Cao đã thể hiện niềm xúc động trước bản chất đẹp đẽ, cao
quí trong tâm hồn họ (L.Hạc)
- Sau CMT8, Nam Cao sáng tác để phục vụ công cuộc kháng
chiến, truyện ngắn "Đôi mắt" (1948) "Nhật ký ở rừng" (1948) và tập
bút kí "Chuyện biên giới" (1950) của ông thuộc vào những sáng tác
đặc sắc nhất của nền văn học mới sau CM còn rất non trẻ khi đó.

- Ngòi bút Nam Cao vừa tỉnh táo, sắc lạnh, vừa nặng trĩu suy tư
và đằm thắm yêu thương. Nam Cao là cây bút bậc thầy, ông xứng đáng
được coi là một nhà văn lớn giàu sức sáng tạo của văn học VN.
2. Tuyên ngôn nghệ thuật của NCao
+Truyện ngắn "Trăng sáng" (1943): "Chao ôi! Nghệ thuật
không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối,
nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm
than"
+Tr...
Các tác giả văn học cần chú ý trong kỳ thi đại học
NAM CAO (1915-1951)
1. Sự nghiệp văn học (30 dòng)
a. Nam Cao (1915-1951) tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ra
trong 1 gia đình nông dân làng Đại Hoàng, tỉnh Nam. Ông nhà
văn có vị trí ng đầu trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XX, một
trong những đại diện xuất sắc nhất của trào lưu văn học hiện thực phê
phán trước 1945. Nam Cao cũng là cây bút tiêu biểu của chặng đầu
nền văn học mới sau cách mạng.
b. Sự nghip Văn học của Nam Cao trải dài trên 2 thời kỳ,
trước và sau CMT 8.
- Trước CMT8: sáng tác của N.Cao tập trung vào 2 đề tài
chính: cuộc sống người t thức tiểu sản nghèo cuộc sống ngưi
nông dân ở quê hương.
+ đề tài người trí thức tiểu tư sản nghèo, đáng chú ý
các truyện ngắn:"Những truyện không muốn viết"; "Trăng sáng",
"Đời thừa", "Mua nhà", "Nước mắt", "Cười"...và tiểu thuyết
"Sống mòn"(1944). Trong khi tả hết sức chân thực tình cảnh
nghèo khổ, bế tắc của những nhà văn nghèo, những "Giáo khổ trường
tư", học sinh thất nghiệp...Nam Cao đã làm nổi bật tấn bi kịch tinh
thần của họ, đặt ra những vấn đ ý nghĩa XH to lớn. Đó tấn bi
kịch dai dẳng của người t thức, những người có ý thức sâu sắc về giá
trị đời sống nhân phẩm, muốn sống hoài bão, nhưng lại bị gánh
nặng cơm áo hoàn cảnh XH làm cho "chết mòn", phải sống" đời
thừa"
+ đề tài về người nông dân, đáng chú ý nhất các
truyện:"Chí Phèo", "Trẻ con không được ăn thịt chó"," Một bữa
no"," Lão Hạc"," Một đám cưới", "Lang Rận"... đ tài này, Nam
Cao thường nhắc đến những hạng cố cùng, những số phận hẩm hiu bị
ức hiếp, bị lưu manh hoá ...Nhà văn đã kết án sâu sc cái hội tàn
bạo làm huỷ diệt cả nhân tính của những con người lương thiện. một
số TP, Nam Cao đã thể hiện niềm c động trước bản chất đẹp đẽ, cao
quí trong tâm hồn họ (L.Hạc)
- Sau CMT8, Nam Cao sáng tác để phục vụ công cuộc kháng
chiến, truyện ngắn ôi mắt" (1948) "Nhật ký ở rừng" (1948) và tập
bút "Chuyện biên giới" (1950) của ông thuộc vào những sáng tác
đặc sắc nhất của nền văn học mới sau CM còn rất non trẻ khi đó.
- Ngòi bút Nam Cao vừa tỉnh táo, sắc lạnh, vừa nặng trĩu suy tư
và đằm thắm yêu thương. Nam Cao là cây bút bậc thầy, ông xứng đáng
được coi là một nhà văn lớn giàu sức sáng tạo của văn học VN.
2. Tuyên ngôn nghệ thuật của NCao
+Truyện ngắn "Trăng sáng" (1943): "Chao ôi! Nghệ thuật
không cần phải ánh trăng lừa dối, không nên ánh trăng lừa dối,
nghệ thuật chỉ có thể tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm
than"
+Truyện ngắn"Đời thừa (1943)
+ Một tác phẩm" thật giá trị" thì phải có nội dung nhân đạo sâu
sắc:
" Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn
lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng tình thương, tình bác ái, sự công
bình...Nó làm cho người gần người hơn".
+ Nhà văn đòi hỏi cao sự tìm tòi sáng tạo và lương tâm người
cầm bút "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm
theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những
người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi
sáng tạo những cái gì chưa có"
- Văn chương đòi hỏi phải lương tâm ca người cầm bút:
"Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương rồi. Nhưng cẩu thả
trong văn chương thì thật là đê tiện.
- Trong tác phẩm "Đôi mắt" (1948) NC đã nêu 1 quan điểm
của mình: "Vẫn gi đôi mắt ấy để nhìn đời t càng đi nhiều, càng
quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản".
3 . Phong cách nghệ thuật: NC có phong cách NT độc đáo.
- Đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần - con ngưi bên trong của
con người.
- Biệt tài phát hiện, miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật.
- Rất thành công trong ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm.
- Kết cấu truyện chặt chẽ.
- Cốt truyện đơn giản, rất đời thường nhưng lại đặt ra những vấn đề
quan trọng, sâu xa, có ý nghĩa triết lí sâu sắc.
- Giọng điệu lời văn: lạnh lùng đầy thương cảm, đằm thắm, yêu
thương.
- Ngôn ngữ tự nhiên, sinh động, gắn với lời ăn tiếng nói của quần
chúng.
Trang 1
5 tác giả văn học cần chú ý trong kì thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 tác giả văn học cần chú ý trong kì thi đại học - Người đăng: Hứa Văn Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
5 tác giả văn học cần chú ý trong kì thi đại học 9 10 909