Ktl-icon-tai-lieu

Azit Nezin - Quan hệ hữu nghị

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Azit Nezin

Quan hệ hữu nghị

Azit Nezin

Quan hệ hữu nghị
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Quan hệ hữu nghị

Azit Nezin
Quan hệ hữu nghị

(Phòng họp của hội đồng bộ trưởng quốc gia Tôracanxi: thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao, đại tướng
Tổng tư lệnh, bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, cùng nhiều vị khách).
Bộ trưởng ngoại giao:
-Kính thưa ngài thủ tướng, kết thúc bản báo cáo, tôi muốn nhấn mạnh một tình hình đặc biệt nghiêm
trọng là vua Hôpantômôla đang tiếp tục các hoạt động khiêu khích chống chúng ta. Tôi vừa được tin
cho biết ông ta đang điều quân về các vùng gần biên giới nước ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù
vĩnh viễn của chúng ta, vua Hôpantômôla, đang có âm mưu đen tối đối với chúng ta. Thủ tướng:
-A ! Đồ con lợn ! Hắn lại giám dòm ngó nước ta à !!!
Bộ trưởng ngoại giao:
-Vâng, hắn định dòm ngó nước ta.
Thủ tướng:
-Cầu chúa cho hắn mù đi !
Bộ trưởng ngoại giao :
-Cầu chúa cho hắn mù đi !
Thủ tướng :
-Thế ta đã có biện pháp nào đối phó chưa ? Ông tổng tư lệnh có thể cho biết ý kiến chăng ?
Đại tướng tổng tư lệnh:

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Azit Nezin

Quan hệ hữu nghị
-Chúng tôi đã cho củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới rồi ạ !
-Tốt ! Còn làm gì nữa ?
Tổng tư lệnh :
-Đồng thời kéo quân đội ở hậu phương lên biên giới ạ !
Thủ tướng :
-Tốt ! Còn gì nữa không ?
Đại tướng tổng tư lệnh:
-Ngoài ra còn động viên thêm hai lứa tuổi nữa ạ !
Thủ tướng:
-Hay lắm! Còn các biện pháp ngoại giao thì sao nhỉ ?
Bộ trưởng ngoại giao:

-Dạ, thưa ngài thủ tướng, ngài cho phép tôi báo cáo. Chúng tôi đang khẩn cấn tìm mọi biện pháp ứng
phó. Vua Hôpantômôla...
Thủ tướng:
-Cầu chúa cho hắn bị sụp đổ !
Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
-A-m-e-n ! Xin thánh Insalác cho lão ta chóng về chầu trời !A -men !
Thủ tướng:
-Ông định nói gì về cái thằng sỏ lá ấy thì nói tiếp đi !
Bộ trưởng ngoại giao:
-Dạ, thưa thủ tướng, ba ngày nữa sẽ là ngày vua Hôpantômôla tròn tám mươi tư tuổi.
Thủ tướng:
-Chà ! Sao cái thằng già sống dai thế ! Hắn không bao giờ nghoẻo được chắc ?
Bộ trưởng ngoại giao:
-Theo ý tôi, để giữ đúng thủ tục ngoại giao, ta nên gửi hắn ta một bức điện mừng. Tôi đưa ra đề nghị
như thế, xin thủ tướng kính mến, ngài cho biết ý kiến.
Thủ tướng:
-Hay lắm ! Làm như vậy là rất kịp thời !
Bộ trưởng ngoại giao :
-Nội dung bức điện đã được thảo xong , tôi xin đọc cho thủ tướng nghe (đọc): Kính gửi Quốc vương
Mađragan Đệ Tứ, ...
Quan h hu ngh Azit Nezin
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Azit Nezin
Quan h hu ngh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Quan h hu ngh
Azit Nezin
Quan h hu ngh
(Phòng họp của hội đồng bộ trưởng quốc gia Tôracanxi: thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao, đại tướng
Tổng tư lệnh, bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, cùng nhiều vị khách).
Bộ trưởng ngoại giao:
-Kính thưa ngài thủ tướng, kết thúc bản báo cáo, tôi muốn nhấn mạnh một tình hình đặc biệt nghiêm
trọng là vua Hôpantômôla đang tiếp tục các hoạt động khiêu khích chống chúng ta. Tôi vừa được tin
cho biết ông ta đang điều quân về các vùng gần biên giới nước ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù
vĩnh viễn của chúng ta, vua Hôpantômôla, đang có âm mưu đen tối đối với chúng ta. Thủ tướng:
-A ! Đồ con lợn ! Hắn lại giám dòm ngó nước ta à !!!
Bộ trưởng ngoại giao:
-Vâng, hắn định dòm ngó nước ta.
Thủ tướng:
-Cầu chúa cho hắn mù đi !
Bộ trưởng ngoại giao :
-Cầu chúa cho hắn mù đi !
Thủ tướng :
-Thế ta đã có biện pháp nào đối phó chưa ? Ông tổng tư lệnh có thể cho biết ý kiến chăng ?
Đại tướng tổng tư lệnh:
Azit Nezin - Quan hệ hữu nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Azit Nezin - Quan hệ hữu nghị - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Azit Nezin - Quan hệ hữu nghị 9 10 167