Ktl-icon-tai-lieu

Bài hát về Đồng Tháp

Được đăng lên bởi thanhtin2606
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghe câu hò Đồng Tháp mênh mang.
Tỏa hương Sen trên đồng thắm nở.
Đời đẹp nắng Sài Gòn rực rỡ.
Cửu Long Giang năm tháng lắng phù sa.
Tôi soi mình xuống hồ Gươm xanh
Thăng Long vòng Rùa nâng bào kiếm.
Lời người dặn Bác cháu mình dựng nước.
Đất vua Hùng lịch sử sáng ngời lên.
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam.
Vượt giông tố có cha là Thánh Gióng.
Vượt khó khăng có tình dân sâu nặng.
Đón xuân về có bánh chưng xanh.
Kìa ai đã dìu lên mây gió.
Xin đừng quên lặng lẽ con đò.
Xin đừng quên lặng lẽ cánh cò.
Thương Mẹ đã chắt chiu dòng sữa ngọt.
Nuôi đàn con đi xé dọc Trường Sơn.
Nghe giọng nói em dịu dàng xứ Huế.
Tôi càng yêu đất mẹ Việt Nam.

Nghe câu hò Đồng Tháp mênh mang.
Tỏa hương Sen trên đồng thắm nở.
Đời đẹp nắng Sài Gòn rực rỡ.
Cửu Long Giang năm tháng lắng phù sa.
Tôi soi mình xuống hồ Gươm xanh
Thăng Long vòng Rùa nâng bào kiếm.
Lời người dặn Bác cháu mình dựng nước.
Đất vua Hùng lịch sử sáng ngời lên.
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam.
Vượt giông tố có cha là Thánh Gióng.
Vượt khó khăng có tình dân sâu nặng.
Đón xuân về có bánh chưng xanh.
Kìa ai đã... dìu lên mây gió.
Xin đừng quên lặng lẽ con đò.
Xin đừng quên lặng lẽ cánh cò.
Thương Mẹ đã chắt chiu dòng sữa ngọt.

Nuôi đàn con đi xé dọc Trường Sơn.
Nghe giọng nói em dịu dàng xứ Huế.
Tôi càng yêu đất mẹ Việt Nam.
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam.
Vượt giông tố có cha là Thánh Gióng.
Vượt khó khăng có tình dân sâu nặng.
Đón xuân về có bánh chưng xanh.
Kìa ai đã... dìu lên mây gió.
Xin đừng quên lặng lẽ con đò.
Xin đừng quên lặng lẽ cánh cò.
Thương Mẹ đã chắt chiu dòng sữa ngọt.
Nuôi đàn con đi xé dọc Trường Sơn.
Nghe giọng nói em dịu dàng xứ Huế.
Tôi càng yêu đất mẹ.............. Việt....Nam.

...
Nghe câu hò Đồng Tháp mênh mang.
Tỏa hương Sen trên đồng thắm nở.
Đời đẹp nắng Sài Gòn rực rỡ.
Cửu Long Giang năm tháng lắng phù sa.
Tôi soi mình xuống hồ Gươm xanh
Thăng Long vòng Rùa nâng bào kiếm.
Lời người dặn Bác cháu mình dựng nước.
Đất vua Hùng lịch sử sáng ngời lên.
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam.
Vượt giông tố có cha là Thánh Gióng.
Vượt khó khăng có tình dân sâu nặng.
Đón xuân về có bánh chưng xanh.
Kìa ai đã dìu lên mây gió.
Xin đừng quên lặng lẽ con đò.
Xin đừng quên lặng lẽ cánh cò.
Thương Mẹ đã chắt chiu dòng sữa ngọt.
Nuôi đàn con đi xé dọc Trường Sơn.
Nghe giọng nói em dịu dàng xứ Huế.
Tôi càng yêu đất mẹ Việt Nam.
Nghe câu hò Đồng Tháp mênh mang.
Tỏa hương Sen trên đồng thắm nở.
Đời đẹp nắng Sài Gòn rực rỡ.
Cửu Long Giang năm tháng lắng phù sa.
Tôi soi mình xuống hồ Gươm xanh
Thăng Long vòng Rùa nâng bào kiếm.
Lời người dặn Bác cháu mình dựng nước.
Đất vua Hùng lịch sử sáng ngời lên.
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam.
Vượt giông tố có cha là Thánh Gióng.
Vượt khó khăng có tình dân sâu nặng.
Đón xuân về có bánh chưng xanh.
Kìa ai đã... dìu lên mây gió.
Xin đừng quên lặng lẽ con đò.
Xin đừng quên lặng lẽ cánh cò.
Thương Mẹ đã chắt chiu dòng sữa ngọt.
Bài hát về Đồng Tháp - Trang 2
Bài hát về Đồng Tháp - Người đăng: thanhtin2606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài hát về Đồng Tháp 9 10 625