Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiếm tra kiến thức chuyên môn

Được đăng lên bởi Nhi Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chắc hẳn mỗi người dân nước Việt Nam ta không ai không biết người anh hùng
dân tộc Nguyễn Trãi. Ông sinh năm 1980, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng
Sơn, lộ Lạng Giang( nay thuộc Chí Linh, Hải Dương). Ông là con trai của Nguyễn
Phi Khanh và bà Trần Thị Thái- con gái của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Thi đỗ
Thái học sinh năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ. Sau khi Việt
Nam bị rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đão chống ách Minh thuộc. Lúc ấy, cha của ông bị đày
sang Trung Quốc. Sau khi tham gia, ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn
trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân
Minh. Ông là khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê.
Đầu năm 1428, ngay cả khi chưa chính thức lên ngôi vua, Bình Định Vương đã đại
hội các tướng và các quan văn võ, định công ban thưởng. Nguyễn Trãi được ban
cho quốc tính (họ Lê) và tước Quan phục hầu, tiếp tục giữ chức Nhập nội Hành
khiển như cũ, được khắc tên trên biển Khai quốc công thần. Ngày 29 tháng 4
năm 1428, Lê Lợi làm lễ lên ngôi ở điện Kính Thiên tại Đông Kinh, đại xá thiên
hạ, giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáođể bố cáo với cả nước về việc
chiến thắng quân Minh. Sau khi thành lập, triều đình bắt đầu nảy sinh phe cánh,
dẫn đến một loạt vụ án phản nghịch liên quan đến các công thần. Thật sự không rõ
Nguyễn Trãi có bị vu tội mưu phản không nhưng theo phỏng đoán của một số triết
gia thời hiện đại, trong khoảng thời gian này Nguyễn Trãi đã bị bắt và hạ ngục. Sau
đó, Lê Thái Tổ tha cho ông nhưng đã tước bỏ quốc tính và không còn trọng dụng
như trước nữa. Suốt thời Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi không được làm một việc chính
sự quan trọng nào cả, ngoại trừ việc thảo các chiếu biểu thay vua theo đúng chức
phận của một vị quan Học sĩ ở Hàn Lâm viện. Cuộc sống riêng của Nguyễn Trãi ở
Thăng Long cũng rất nghèo túng, thiếu thốn. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, an táng ở
Vĩnh Lăng tại Lam Sơn. Lê Thái Tông xuống sắc chỉ sai Nguyễn Trãi, với tư cách
là Vinh lộc Đại phu Nhập nội Hành khiển tri Tam quán sự, soạn văn bia Vĩnh Lăng
thần đạo bi. Lê Thái Tông được chỉ định nối ngôi vua hơn một tháng sai khi Lê
Thái Tổ qua đời. Nhưng cuộc sống làm quan của ông sau này cũng không mấy tốt
đẹp và gặp nhiều trắc trở, ghen ghét của người khác. Vì vậy, khoảng cuối năm
1437, đầu năm 1438, Nguyễn Trãi xin về hưu trí ở Côn Sơn chỉ thỉnh thoảng mới
vâng mệnh vào chầu vua.

CHÂN DUNG NGUYỄN TRÃI
Côn Sơn trước kia...
Chắc hẳn mỗi người dân nước Việt Nam ta không ai không biết người anh hùng
dân tộc Nguyễn Trãi. Ông sinh năm 1980, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng
Sơn, lộ Lạng Giang( nay thuộc Chí Linh, Hải Dương). Ông là con trai của Nguyễn
Phi Khanh và bà Trần Thị Thái- con gái của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Thi đỗ
Thái học sinh năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ. Sau khi Việt
Nam bị rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đão chống ách Minh thuộc. Lúc ấy, cha của ông bị đày
sang Trung Quốc. Sau khi tham gia, ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn
trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân
Minh. Ông là khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê.
Đầu năm 1428, ngay cả khi chưa chính thức lên ngôi vua, Bình Định Vương đã đại
hội các tướng và các quan văn võ, định công ban thưởng. Nguyễn Trãi được ban
cho quốc tính (họ Lê) và tước Quan phục hầu, tiếp tục giữ chức Nhập nội Hành
khiển như cũ, được khắc tên trên biển Khai quốc công thần. Ngày 29 tháng 4
năm 1428, Lê Lợi làm lễ lên ngôi ở điện Kính Thiên tại Đông Kinh, đại xá thiên
hạ, giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáođể bố cáo với cả nước về việc
chiến thắng quân Minh. Sau khi thành lập, triều đình bắt đầu nảy sinh phe cánh,
dẫn đến một loạt vụ án phản nghịch liên quan đến các công thần. Thật sự không rõ
Nguyễn Trãi có bị vu tội mưu phản không nhưng theo phỏng đoán của một số triết
gia thời hiện đại, trong khoảng thời gian này Nguyễn Trãi đã bị bắt và hạ ngục. Sau
đó, Lê Thái Tổ tha cho ông nhưng đã tước bỏ quốc tính và không còn trọng dụng
như trước nữa. Suốt thời Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi không được làm một việc chính
sự quan trọng nào cả, ngoại trừ việc thảo các chiếu biểu thay vua theo đúng chức
phận của một vị quan Học sĩ ở Hàn Lâm viện. Cuộc sống riêng của Nguyễn Trãi ở
Thăng Long cũng rất nghèo túng, thiếu thốn. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, an táng ở
Vĩnh Lăng tại Lam Sơn. Lê Thái Tông xuống sắc chỉ sai Nguyễn Trãi, với tư cách
là Vinh lộc Đại phu Nhập nội Hành khiển tri Tam quán sự, soạn văn bia Vĩnh Lăng
thần đạo bi. Lê Thái Tông được chỉ định nối ngôi vua hơn một tháng sai khi Lê
Thái Tổ qua đời. Nhưng cuộc sống làm quan của ông sau này cũng không mấy tốt
đẹp và gặp nhiều trắc trở, ghen ghét của người khác. Vì vậy, khoảng cuối năm
1437, đầu năm 1438, Nguyễn Trãi xin về hưu trí ở Côn Sơn chỉ thỉnh thoảng mới
vâng mệnh vào chầu vua.
Bài kiếm tra kiến thức chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiếm tra kiến thức chuyên môn - Người đăng: Nhi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài kiếm tra kiến thức chuyên môn 9 10 908