Ktl-icon-tai-lieu

Bài Soạn Ngữ Văn 11 (học kì 1)

Được đăng lên bởi Cara Chop Chop
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 8663 lần   |   Lượt tải: 19 lần
NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
(Trích Thượng kinh kí sự)
LÊ HỮU TRÁC
I. Tim hiểu chung
1. Tác giả
-

Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông

-

Là y học, nhà văn, nhà thơ lớn nữa cuối thế kỉ XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng “
Hải Thượng y tông tâm lĩnh”

2. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” và đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”:
a. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự”
-

Thượng kinh ký sự là tập nhật kí bằng chữ Hán, in ở cuối bộ “Y tông tâm tĩnh”

-

Tác phẩm tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà
chúa.

b. Về đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”
-

Nội dung: SGK

-

Bố cục: SGK

3. Thể loại
Thể kí sự là những thể văn xuôi ghi chép những câu chuyện, sự việc, nhân vật có thật và tương đối hoàn
chỉnh.
II. Đọc - hiểu văn bản
1.Tác giả kể chuyện được vua cho đem cáng đến đón vào cung chữ bệnh
Cảnh bên ngoài



Mấy lần cửa, theo đường bên trái dành cho người ngoài cung.
Tác giả thấy đâu đâu cũng cây cối “um tùm”, tiếng chim ríu rít, hoa đua thắm, mùi hương thoang
thoảng, hành lang nối nhau liên tiếp, lời truyền báo rộn ràng, người qua lại như mắc cửi…

→ Quang cảnh phủ chúa Trịnh cực kì xa hoa tráng lệ nhằm khẳng định quyền uy tột cùng của nhà chúa
trong khi đó dân tình trong nước đang chịu nhiều khổ cực vì đói rét, vì chiến tranh.
2. Tác giả kể và tả những điều mắt thấy tai nghe khi được dẫn vào cung
-

Tác giả đi qua mấy lần cửa đến một cái điếm, ở đó “ có những cây lạ lùng và những hòn đá lì lạ”, “
cột và bao lơn lượn vòng”

-

Vượt qua một cái cửa lớn, bị chặn lại vì tác giả ăn mặc có vẻ lạ lùng”

-

Qua một đại đường rồi đến một gác tía, qua một cửa nửa tác giả quan sát kĩ “ nhà lớn thật cao và
rộng, hai bên hai cái kiệu …trên sập mắc một cái võng điều”

=> Tác giả đã bị ngợp, bị động trước cảnh uy nghi cẩn mật quá mức tưởng tượng.
-

Thái độ của tác giả: tự coi mình là “quê mùa” → khiêm tốn thân mật với các lương y. Đó là nét nhân
cách của ông.

3. Tác giả kể và tả việc đi sâu vào nội cung và khám bệnh cho thế tử
-

Cảnh thâm cung: trướng gấm, màn là, sập vàng, ghế rồng, đèn sáng lấp lánh, hương hoa ngào
ngạt, cung nhân xúm xít, màu mặt phấn, màu áo đỏ.

-

Thủ tục rườm rà, nhiêu khê: bữa ăn sáng của tác giả ở điếm hậu mã, cảnh mọi người chầu chực
hầu thế tử, cảnh chuẩn bệnh kê đơn, phải lạy chào bốn lạy, lại được khen một câu : “ Ông này lạy
khéo”

→ Nội cung là một cảnh vàng son, nhưng tù hãm, thiếu không khí, ngột ngạt, cuộc sống thế tử như “ con
chim non nhốt trong lồng son”.
4. Tác giả nhậ...
NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
(Trích Thượng kinh kí sự)
LÊ HỮU TRÁC
I. Tim hiểu chung
1. Tác giả
- Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông
- y học, nhà văn, nhà thơ lớn nữa cuối thế kỉ XVIII. Ông c giả của bộ sách y học nổi tiếng
Hải Thượng y tông tâm lĩnh”
2. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” và đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”:
a. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự”
- Thượng kinh ký sự là tập nhật kí bằng chữ Hán, in ở cuối bộ “Y tông tâm tĩnh”
- Tác phẩm tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà
chúa.
b. Về đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”
- Nội dung: SGK
- Bố cục: SGK
3. Thể loại
Thể kí sự là những thể văn xuôi ghi chép những câu chuyện, sự việc, nhân vật có thật và tương đối hoàn
chỉnh.
II. Đọc - hiểu văn bản
1.Tác giả kể chuyện được vua cho đem cáng đến đón vào cung chữ bệnh
Cảnh bên ngoài
Mấy lần cửa, theo đường bên trái dành cho người ngoài cung.
Tác giả thấy đâu đâu cũng cây cối “um tùm”, tiếng chim ríu rít, hoa đua thắm, mùi hương thoang
thoảng, hành lang nối nhau liên tiếp, lời truyền báo rộn ràng, người qua lại như mắc cửi…
Bài Soạn Ngữ Văn 11 (học kì 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Soạn Ngữ Văn 11 (học kì 1) - Người đăng: Cara Chop Chop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bài Soạn Ngữ Văn 11 (học kì 1) 9 10 604