Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về sống và chết

Được đăng lên bởi Phan Ho Kim Quyen
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 2668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
J. KRISHNAMURTI

BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT
On living and Dying
Lời dịch: Ông Không

[]

– Tháng 3-2009 –

2

3
_____________________________________________________

hết phải là cái gì đó lạ thường, giống như sống. Đau khổ,
phiền muộn, buồn bã, vui vẻ, những ý tưởng vô lý, sở hữu,
ganh ghét, thương yêu, sự hành hạ dày vò của cô độc – tất cả việc
đó là sống. Và muốn hiểu rõ chết, chúng ta phải hiểu rõ tổng thể
của sống, không chỉ nhận một mảnh của nó rồi sống cùng mảnh
đó, như hầu hết chúng ta đều làm. Ngay lúc hiểu rõ sống có hiểu
rõ chết, bởi vì sống và chết không tách lìa.

C

London
12 tháng sáu 1962

4

5

_____________________________________________

MỤC LỤC
Lời tựa
Trang
9
18
20
22
25
27
35
43
46
50
54
58
70
76
89
97
103
115
127
134
146

Saanen, 28 tháng bảy 1964
Ojai, 7 tháng sáu 1932
Bombay, 14 tháng ba 1948
Varanasi, 17 tháng giêng 1954
Cùng học sinh tại Rajghat, 22 tháng giêng 1954
Từ quyển Bình phẩm về sống Tập 2
Seattle, 3 tháng tám 1950
Từ Nói chuyện ở Châu âu 1968: Paris, 28 tháng tư 1968
Từ Nói chuyện ở Châu âu 1968: Amsterdam, 19 tháng
năm 1968
Từ quyển Đường bay của Đại bàng: Sự phân chia:
London, 20 tháng ba 1969
Saanen, 27 tháng bảy 1972
Saanen, 21 tháng bảy 1963
Brockwood Park, 7 tháng mười một 1974
Saanen, 30 tháng bảy 1976
Madras, 9 tháng mười hai 1959
Từ quyển Bình phẩm về sống Tập 3:
Sống, Chết, và Tồn tại
Bombay, 10 tháng giêng 1960
Bombay, 7 tháng ba 1962
London, 12 tháng sáu 1962
New Delhi, 6 tháng mười một 1963
Từ quyển Đường bay của Đại bàng: Tổng thể của Sống:

6
149
162
170

Amsterdam, 11 tháng năm 1969
Bombay, 24 tháng hai 1965
Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti
Saanen, 28 tháng bảy 1964

7

________________________________________

Lời tựa
iddu Krishnamurti được sin h ra ở Ấn đ ộ năm 1 895 và, lúc 13
tuổi, được bảo trợ bởi Tổ Chức Thần học Theosophical Society,
đã công nhận ông là phương tiện cho “Thầy Thế Giới” mà sự xuất
hiện của ông đã được công bố từ trước. Chẳng mấy chốc K đã nổi
lên như một người thầy, không thể phân hạng, không thỏa hiệp và
đầy quyền năng; những buổi nói chuyện và những tác phẩm của
ông không liên quan ến
đ bất kỳ tôn giáo đặc biệt nào và cũng
không thuộc phương Đông hay phương Tây nhưng dành cho toàn
thế giới. Cương quyết phủ nhận hình ảnh đấng Cứu thế, vào năm
1929 ông tuyên bố giải tán tổ chức lớn và giàu có đã được xây
dựng quanh ông và tuyên bố sự thật là “một mảnh đất không lối
vào”, không thể tiếp cận được bởi bất kỳ tôn giáo, triết lý hay giáo
phái chính thức nào.
...
J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT
On living and Dying
Lời dịch: Ông Không
[www.jkrishnamurtiongkhong.com]
Tng 3-2009
Bàn về sống và chết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn về sống và chết - Người đăng: Phan Ho Kim Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Bàn về sống và chết 9 10 58