Ktl-icon-tai-lieu

Bắt đền hoa sứ (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Bắt Ðền Hoa Sứ
Đang ngủ gà ngủ gật, Quý ròm bỗng mở choàng mắt.
Bên cạnh nó, Tiểu Long đang đập rầm rầm vào thùng xe, vừa đập vừa kêu
ầm ĩ:
- Tới rồi! Tới rồi! Cho xuống đi, bác tài ơi!
Chiếc xe đò lập tức hãm ga, chạy chậm lại và rề rề tấp vào ven đường.
Đợi cho xe dừng hẳn, Tiểu Long cúi xuống gầm ghế lôi hai chiếc túi nặng ì
ra. Nó nhìn sang Quý ròm:
- Tụi mình xuống đây!
Quý ròm thở phào:
- Tới nhà chú Năm mày rồi hả?
Buột miệng xong mới biết câu hỏi của mình là thừa, Quý ròm cười lỏn lẻn
xốc ba-lô lên vai và lẳng lặng theo Tiểu Long chen ra phía cửa xe.
Hai đứa trẻ vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp đứng vững, chiếc xe đò đã
rùng rùng hú ga vọt thẳng, để lại một đám khói đen treo lơ lửng và từ từ
tan biến giữa không trung.
Quý ròm nhìn quanh quất:
- Nhà chú Năm mày là nhà nào đâu?
Tiểu Long quệt mồ hôi trán:
- Còn phải đi thêm một đoạn nữa!
Ven đường, bên tay phải, có một con lộ nhỏ. Ở ngay ngã ba, người ta
đang họp chợ. Chợ thôn quê, thúng mẹt bày la liệt trên mặt đất. Gà
trong lồng kêu quang quác. Lợn trong rọ kêu eng éc. Người bán ngồi trên
đòn kê, người mua ngồi chồm hổm, hàng trăm cái miệng thi nhau kỳ kèo
cãi cọ ồn cả một quãng đường.
Tiểu Long xốc lại hai chiếc túi, rảo bước vào chợ.
Quý ròm tò tò theo sau, miệng hỏi:
- Vô đây chi?
- Mình đi xuyên qua chợ!

Tiểu Long đáp, vẫn lầm lũi bước .
Quả nhiên, đi một lát cả hai đã ra khỏi chợ. Con lộ đất trước mặt chạy
dài, dẫn tới một lũy tre xanh nằm phía xa xa.
Tiểu Long hất đầu về phía trước:
- Nhà chú tao nằm sau lũy tre đó!
quý ròm nuốt nước bọt:
- Xa quá hén ?
- Ngó vậy chứ không xa đâu! - Tiểu Long động viên bạn - Đi chừng mười
lăm phút à!
Quý ròm nheo mắt:
- Đi mười lăm phút nhưng đi với vận tốc của ai? Vận tốc của mày đâu có
giống với vận tốc của tao! Mà muốn tính chiều dài quãng đường phải lấy
vận tốc nhân với thời gian, nếu không...
- Khổ quá! Giờ này đâu phải giờ mày kèm toán cho tao! - Tiểu Long
nhăn mặt - Tao nói mười lăm phút là tao nói áng chừng vậy thôi!
Tuy dạo này Tiểu Long học toán đã khá hơn, ra đường gặp thầy Hiếu đã
thôi lẩn như chạch, nhưng nỗi sợ hãi trước đây vẫn còn ám ảnh nó như
một thứ bệnh di căn, do đó mỗi lần Quý ròm giả bộ ngờ nghệch chêm một
vài công thức toán vào câu chuyện, bao giờ nó cũng cảm thấy chột dạ.
Thấy Tiểu Long mặt năn mày méo, Quý ròm nhe răng cười hì hì. Trêu
được bạn, nỗi mệt mỏi trong người nó dường như vơi được phân nửa.
Lần này, Quý ròm theo Tiểu Long về quê chơi. Thực ra cũng không hẳn là
đi chơi. Chú của Tiểu Long đánh điện vào báo tin ông...
Chương 1: Bt Ðn Hoa S
Đang ng gà ng gt, Quý ròm bng m choàng mt.
Bên cnh nó, Tiu Long đang đập rm rm vào thùng xe, va đập va kêu
m ĩ:
- Ti ri! Ti ri! Cho xung đi, bác tài ơi!
Chiếc xe đò lp tc hãm ga, chy chm li và r r tp vào ven đường.
Đợi cho xe dng hn, Tiu Long cúi xung gm ghế lôi hai chiếc túi nng ì
ra. Nó nhìn sang Quý ròm:
- Ti mình xung đây!
Quý ròm th phào:
- Ti nhà chú Năm mày ri h?
But ming xong mi biết câu hi ca mình là tha, Quý ròm cười ln ln
xc ba-lô lên vai và lng lng theo Tiu Long chen ra phía ca xe.
Hai đứa tr va đặt chân xung đất, chưa kp đứng vng, chiếc xe đò đã
rùng rùng hú ga vt thng, để li mt đám khói đen treo lơ lng và t t
tan biến gia không trung.
Quý ròm nhìn quanh qut:
- Nhà chú Năm mày là nhà nào đâu?
Tiu Long qut m hôi trán:
- Còn phi đi thêm mt đon na!
Ven đường, bên tay phi, có mt con l nh. ngay ngã ba, người ta
đang hp ch. Ch thôn quê, thúng mt bày la lit trên mt đất. Gà
trong lng kêu quang quác. Ln trong r kêu eng éc. Người bán ngi trên
đòn kê, người mua ngi chm hm, hàng trăm cái ming thi nhau k kèo
cãi c n c mt quãng đường.
Tiu Long xc li hai chiếc túi, ro bước vào ch.
Quý ròm tò tò theo sau, ming hi:
- Vô đây chi?
- Mình đi xuyên qua ch!
Bắt đền hoa sứ (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bắt đền hoa sứ (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Bắt đền hoa sứ (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 461