Ktl-icon-tai-lieu

Bi kịch văn hóa trong (Chuyện Rùa Vàng trích Lĩnh Nam chích quái )

Được đăng lên bởi quachdukiemhiep
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Bình:
•
Truyện này có hai phần rõ ràng: Phần đầu là thuật bình định một quốc
gia vừa chiếm đóng. Phần sau là câu truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Tượng đá Mỵ Châu cụt đầu, trong am thờ Mỵ Châu
•
Ông già đến từ phương Tây vào ngày 7 tháng 3. Ông già là biểu tượng
của khôn ngoan thông thái. Phương Tây là phương Phật; đất Phật,Tây Trúc
(Ấn Độ), ở phía tây Việt Nam.
Số 3 là số thiếu dương, mầm sống bắt đầu lên. Số 3 được yêu chuộng trong
mọi nền văn minh của con người.
Số 7 là số khá thông dụng trong kinh sách Phật. (Xin xem Nguồn gốc của
Phật thất, của Thích Chân Tinh.)
•
Thần Rùa Vàng (Kim Quy) đóng vai quan trọng trong văn hóa Việt
Nam, từ truyện rùa Vàng này đến truyện Hồ Hoàn Hiếm với Lê Lợi.
Rùa thường là biểu tượng của kiên nhẫn và chắc chắn trong nhiều nền văn
hóa trên thế giới. Trong cả văn hóa Việt lẫn văn hóa Trung quốc, rùa là một
trong tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng. Nhưng trong nền văn hóa Việt thì Rùa
và Rồng là có vẻ trội nhất—Rồng: Long Nữ, Lạc Long Quân, Thăng Long;
Rùa: Kim Quy. Đây là hai linh vật có liên hệ đến “nước.” Đây cũng là một nét
của “văn hóa nước” mà ta đã nói đến trong truyện Hồng Bàng.
Rùa Vàng lại có tên là Thanh Giang, tức Dòng Sông Xanh. Tức là đây không
phải là rùa từ biển vào. Có vẻ đây là một liên hệ tế nhị đến gốc “nước ngọt”
quê cha—Động Đình Hồ, và rùa ở Hồ Hoàn Kiếm sau này.

Rùa Vàng đến từ phương Đông. Đông là hướng mặt trời mọc, là phương khởi
động—một bắt đầu mới. Trong phẩm mở đầu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ,
Phật Thích Ca phóng hào quang từ giữa lông mày đến các cõi ở phương Đông
trước khi giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

•
Hùng vương đời thứ 18 là vị vua bị Thục Phán chinh phạt. 18 là 2 lần
9, hai lần con số đơn lớn nhất—số thái dương. Đây là ý nói thời đại Hùng
Vương đã phát triển đến hết mức của nó. Bây giờ phải nhường chỗ cho một
triều đại mới. Tức là việc xâm lăng của Thục Phán hợp luật trời. Đó là lý do
tại sao thần Kim Quy ủng hộ Thục Phán.
•
Thục Phán mới xâm chiếm Văn Lang, lòng dân chưa thuận, còn nhiều
chống đối nên xây thành không được.
•
Con vua đời trước (Hùng Vương 18) thành tinh khí trong núi Thất
Diệu, muốn báo thù.

Giếng Trọng Thủy (Giếng Ngọc)
Núi Thất Diệu có thể là biểu tượng của Bắc Đẩu Thất Tinh, là chùm sao Đại
Hùng Tinh gồm 7 sao tất cả, trong đó sao Bắc Đẩu là sao chính. Đây có lẽ là ý
nói Hùng Vương 18 đặt lòng tin vào các vì tinh tú, trong lúc Thục Phán hợp
với nhà Phật (Ngộ Không) hơn.
•
Ngộ Không là từ của nhà Phật, có nghĩa là đã ngộ được tánh Không của
mọi sự, tức là ...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Bình:
Truyện này có hai phần rõ ràng: Phần đầu là thuật bình định một quốc
gia vừa chiếm đóng. Phần sau là câu truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy.
Tượng đá Mỵ Châu cụt đầu, trong am thờ Mỵ Châu
Ông già đến từ phương Tây vào ngày 7 tháng 3. Ông già là biểu tượng
của khôn ngoan thông thái. Phương Tây là phương Phật; đất Phật,Tây Trúc
(Ấn Độ), ở phía tây Việt Nam.
Số 3 là số thiếu dương, mầm sống bắt đầu lên. Số 3 được yêu chuộng trong
mọi nền văn minh của con người.
Số 7 là số khá thông dụng trong kinh sách Phật. (Xin xem Nguồn gốc của
Phật thất, của Thích Chân Tinh.)
Thần Rùa Vàng (Kim Quy) đóng vai quan trọng trong văn hóa Việt
Nam, từ truyện rùa Vàng này đến truyện Hồ Hoàn Hiếm với Lê Lợi.
Rùa thường là biểu tượng của kiên nhẫn và chắc chắn trong nhiều nền văn
hóa trên thế giới. Trong cả văn hóa Việt lẫn văn hóa Trung quốc, rùa là một
trong tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng. Nhưng trong nền văn hóa Việt thì Rùa
và Rồng là có vẻ trội nhất—Rồng: Long Nữ, Lạc Long Quân, Thăng Long;
Rùa: Kim Quy. Đây là hai linh vật có liên hệ đến “nước.” Đây cũng là một nét
của “văn hóa nước” mà ta đã nói đến trong truyện Hồng Bàng.
Rùa Vàng lại có tên là Thanh Giang, tức Dòng Sông Xanh. Tức là đây không
phải là rùa từ biển vào. Có vẻ đây là một liên hệ tế nhị đến gốc “nước ngọt”
quê cha—Động Đình Hồ, và rùa ở Hồ Hoàn Kiếm sau này.
Bi kịch văn hóa trong (Chuyện Rùa Vàng trích Lĩnh Nam chích quái ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bi kịch văn hóa trong (Chuyện Rùa Vàng trích Lĩnh Nam chích quái ) - Người đăng: quachdukiemhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bi kịch văn hóa trong (Chuyện Rùa Vàng trích Lĩnh Nam chích quái ) 9 10 667