Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn ngữ văn luyện thi đại học

Được đăng lên bởi Vân Saphia
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ ĐỀ 1
Đề A:
Câu 1: (2 điểm) Trình bày nguyên lí “tảng băng trôi” trong sáng tác của Hemingway ?
Câu 2: (8 điểm) Phân tích nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của
Nguyễn Minh Châu để làm sáng tỏ cảm nhận của Lãm: “Trong tâm hồn người con gái
nhỏ bé ấy, tình yêu và niền tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy ,
bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư ?”
Đề B:
Câu 1: (2 điểm) Hãy trình bày những quan niệm của Gorky về con người thể hiện thông
qua truyện ngắn “Một con người ra đời” ?
Câu 2: (2 điểm) Nêu những hiểu biết về tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh ?
Câu 3: (6 điểm) Phân tích đoạn thơ sau:
“Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
...
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông “
( Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm )
------------------------------------------------------GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ 1
ĐỀ A:
Câu 1:Trình bày nguyên lí “tảng băng trôi” trong sáng tác của Hemingway
Nguyên lí “tảng băng trôi” là cách viết mà yêu cầu nhà văn phải xây dựng nhiều
biểu tượng, ẩn dụ (phần nổi của tảng băng) để tạo nên mạch ngầm văn bản (phần chìm
của tảng băng). Nhà văn không trực tiếp làm cái loa phát ngôn cho tư tưởng của mình mà
tự người đọc phải rút ra tư tưởng, ý nghĩa của tác phẩm.
Câu 2:Phân tích nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn
Minh Châu để làm sáng tỏ cảm nhận của Lãm: “Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé
ấy, tình yêu và niền tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy , bao
nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư ?”
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật Nguyệt và cảm nhận của Lãm về nhân vật.
2. Cảm nhận trên của Lãm tập trung vào vẻ đẹp tâm hồn và đề cao sức mạnh từ vẻ đẹp
tâm hồn ấy.
3. Giới thiệu chung về nhân vật Nguyệt .
- Là nhân vật chính của tác phẩm. Nguyệt là một nữ thanh niên xung phong làm
việc tại Cầu Đá Xanh ( một vị trí trọng yếu trên tuyến đường Trường Sơn)
- Nguyệt được miêu tả có vẻ đẹp lí tưởng cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
- Vài nét về ngoại hình ( D/c). Nhưng quan trọng nhất là vẻ đẹp bên trong tâm hồn.
4. Vẻ đẹp trong tâm hồn: Thể hiện ở các mặt sau:
- Có lý tưởng cao đẹp: Cô tự nguyện rời ghế nhà trường lên đường xây dựng Cầu
Đá Xanh theo tiếng gọi của tổ quốc. Chấp nhận nhiều khó khăn gian khổ.
- Có tình yêu đẹp đẽ, trong sáng, lãng mạn: Yêu một người (Lãm) chưa hề gặp mặt
và rất chung thủy dù bom đạn chiến tranh rất ác liệt.
- Có tinh thần đồng đội: thể hiện qua chi tiết giúp L...
BỘ ĐỀ 1
Đề A:
Câu 1: (2 điểm) Trình bày nguyên lí “tảng băng trôi” trong sáng tác của Hemingway ?
Câu 2: (8 điểm) Phân tích nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của
Nguyễn Minh Châu để làm sáng tỏ cảm nhận của Lãm: “Trong tâm hồn người con gái
nhỏ bé ấy, tình yêu niền tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy ,
bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư ?”
Đề B:
Câu 1: (2 điểm) Hãy trình y những quan niệm của Gorky về con người thể hiện thông
qua truyện ngắn “Một con người ra đời” ?
Câu 2: (2 điểm) Nêu những hiểu biết về tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh ?
Câu 3: (6 điểm) Phân tích đoạn thơ sau:
“Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
...
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông “
( Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm )
-------------------------------------------------------
GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ 1
ĐỀ A:
Câu 1:Trình bày nguyên lí “tảng băng trôi” trong sáng tác của Hemingway
Nguyên tảng băng trôi”ch viết mà yêu cầu nhà văn phải xây dựng nhiều
biểuợng,n dụ (phần nổi của tảng băng) để tạo nên mạch ngầm văn bản (phần chìm
của tảng băng). Nhà văn không trực tiếp làm cái loa phát ngôn choởng của mình
tự người đọc phải rút ra tư tưởng, ý nghĩa của tác phẩm.
Câu 2:Phân tích nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn
Minh Châu để làm sáng tỏ cảm nhận của Lãm: “Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé
ấy, tình yêu và niền tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy , bao
nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư ?”
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật Nguyệt và cảm nhận của Lãm về nhân vật.
2. Cảm nhận trên của Lãm tập trung vào vẻ đẹp tâm hồn và đề cao sức mạnh từ vẻ đẹp
tâm hồn ấy.
3. Giới thiệu chung về nhân vật Nguyệt .
- nhân vật chính của tác phẩm. Nguyệt một nữ thanh niên xung phong làm
việc tại Cầu Đá Xanh ( một vị trí trọng yếu trên tuyến đường Trường Sơn)
- Nguyệt được miêu tả có vẻ đẹp lí tưởng cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
- Vài nét về ngoại hình ( D/c). Nhưng quan trọng nhất là vẻ đẹp bên trong tâm hồn.
4. Vẻ đẹp trong tâm hồn: Thể hiện ở các mặt sau:
- tưởng cao đẹp: tự nguyện rời ghế nhà trường lên đường xây dựng Cầu
Đá Xanh theo tiếng gọi của tổ quốc. Chấp nhận nhiều khó khăn gian khổ.
- Có tình yêu đẹp đẽ, trong sáng, lãng mạn: Yêu một người (Lãm) chưa hề gặp mặt
và rất chung thủy dù bom đạn chiến tranh rất ác liệt.
- Có tinh thần đồng đội: thể hiện qua chi tiết giúp Lãm cứu xe. Cũng ở chi tiết này,
ta nhận ra Nguyệt những phẩm chất của một nữ thanh niên xung phong: Nhanh nhẹn,
tháo vác, bình tĩnh dầy bản lĩnh, gan dạ, dũng cảm...
1
Bộ đề ôn ngữ văn luyện thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn ngữ văn luyện thi đại học - Người đăng: Vân Saphia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bộ đề ôn ngữ văn luyện thi đại học 9 10 71