Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng học HSG môn văn lớp 6

Được đăng lên bởi thuthu211192
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B. TIẾNG VIỆT
CHUYÊN ĐỀ 1. TỪ VỰNG (9 tiết)
1. Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
a. Từ là gi?
- Từ là đơn vị từ ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.
VD : Thần/ dạy / dân/ cách/ trồng trọt/ chăn nuôi.
b. Từ đơn và từ phức
- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm 1 tiếng gọi là từ đơn.
VD : Lớp/ mình/ rất/ ngoan.
- Từ gồm hai tiếng là từ phức
- Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa
gọi là từ ghép. Còn những từ phức có quan hệ lay âm giữa các tiếng gọi là từ láy.
VD : - Từ ghép: Bà ngoại, cả lớp, bố mẹ...
- Từ láy :Thăm thẳm, xinh xinh, xa xa…
2, Từ thuần Việt và từ mượn.
- Từ thuần Việt: Là những từ do nhân dân tự sáng tao ra.
- Từ mượn: Là từ chúng ta mượn của nước ngoài để biểu thị sự vật, hiện tượng ...mà
tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị.
VD: Độc lập, cộng sản, phi cơ...
- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất là mượn của tiếng Hán. Ngoài ra mượn tiếng
Anh, nga...
3, Nghĩa của từ
- Là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ...)mà từ biểu thị.
VD : Lẫm liệt: Hùng dũng, oai phong.
4, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
- Nghĩa chuyển là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.
- Nghĩa gốc : là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác.
VD: Chân, tay....
- Nghĩa chuyển : là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.
VD: Chân bàn, chân ghế, chân đê, chân trời...

5, Lỗi dùng từ và cách chữa
A, Mặt nội dung và hình thức của từ
- không có từ nào có nội dung mà không có hình thức. Nội dung của từ hay còn
gọi là nghĩa, không thể nghe được, nhìn được mà chỉ có thể cảm nhận. Nhng
mặt hình thức của từ lại có thể nghe được (âm thanh), nhìn được (chữ viết).
- Vì vậy hiểu được một tị nào đó là cần hiểu được cả hai mặt hình thức âm
thanh, chữ viết lẫn nội dung ngữ nghĩa của từ. Nếu chỉ nghe được âm, nhìn
được chữ mà không hiểu âm đó, chữ đó biểu thị đối tượng nào thì chưa gọi là
hiểu nghĩa của từ và chưa thể dùng từ đó để tạo câu. Muốn sử dụng được từ, ta
cần phải nắm chắc được hình thức âm thanh, hình thức chữ viết lẫn nghĩa của
nó.
B, Một số lỗi dùng từ:
* Lặp từ: là việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm chán. Cần
phân biệt lặp từ với phép lặp.
6. Danh từ và cụm danh từ
- Danh từ: Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm
VD: Trâu, quan, buồm, làng, gạo....
- Cụm danh từ: Là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo
thành.
- Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ,
1

hoạt động trong
câu giống như danh ...
B. TIẾNG VIỆT
CHUYÊN ĐỀ 1. TỪ VỰNG (9 tiết)
1. Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
a. Từ là gi?
- Từ là đơn vị từ ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.
VD : Thần/ dạy / dân/ cách/ trồng trọt/ chăn nuôi.
b. Từ đơn và từ phức
- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm 1 tiếng gọi là từ đơn .
VD : Lớp/ mình/ rất/ ngoan.
- Từ gồm hai tiếng là từ phức
- Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa
gọi là từ ghép. Còn những từ phức có quan hệ lay âm giữa các tiếng gọi là từ láy.
VD : - Từ ghép: Bà ngoại, cả lớp, bố mẹ...
- Từ láy :Thăm thẳm, xinh xinh, xa xa…
2, Từ thuần Việt và từ mượn.
- Từ thuần Việt: Là những từ do nhân dân tự sáng tao ra.
- Từ mượn: từ chúng ta mượn của nước ngoài để biểu thị sự vật, hiện tượng ...mà
tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị.
VD: Độc lập, cộng sản, phi cơ...
- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất mượn của tiếng Hán. Ngoài ra mượn tiếng
Anh, nga...
3, Nghĩa của từ
- Là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ...)mà từ biểu thị.
VD : Lẫm liệt: Hùng dũng, oai phong.
4, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
- Nghĩa chuyển là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.
- Nghĩa gốc : là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác.
VD: Chân, tay....
- Nghĩa chuyển : là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.
VD: Chân bàn, chân ghế, chân đê, chân trời...
5, Lỗi dùng từ và cách chữa
A, Mặt nội dung và hình thức của từ
- khôngtừ nào nội dung mà khônghình thức. Nội dung của từ hay còn
gọi nghĩa, không thể nghe được, nhìn được chỉ thể cảm nhận. Nhng
mặt hình thức của từ lại có thể nghe được (âm thanh), nhìn được (chữ viết).
- vậy hiểu được một tị nào đó cần hiểu được cả hai mặt hình thức âm
thanh, chữ viết lẫn nội dung ngữ nghĩa của từ. Nếu chỉ nghe được âm, nhìn
được chữ không hiểu âm đó, chữ đó biểu thị đối tượng nào thì chưa gọi
hiểu nghĩa của từ chưa thể dùng từ đó đtạo câu. Muốn sử dụng được từ, ta
cần phải nắm chắc được hình thức âm thanh, hình thức chữ viết lẫn nghĩa của
nó.
B, Một số lỗi dùng từ:
* Lặp từ: việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm chán. Cần
phân biệt lặp từ với phép lặp.
6. Danh từ và cụm danh từ
- Danh từ: Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm
VD: Trâu, quan, buồm, làng, gạo....
- Cụm danh từ: loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc tạo
thành.
- Cụm danh từ ý nghĩa đầy đủ cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ,
1
Bồi dưỡng học HSG môn văn lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng học HSG môn văn lớp 6 - Người đăng: thuthu211192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Bồi dưỡng học HSG môn văn lớp 6 9 10 302