Ktl-icon-tai-lieu

Ca dao

Được đăng lên bởi tigernguyen241
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngôn ngữ gần gũi: Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông.
Em ở làm chi lớn tuổi chưa chồng,
Anh đây chưa vợ, thấy má hồng anh thương”.

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Lục bát: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Mở đầu:- Cái cò bay lả bay lơ
Lại đây anh gởi xôi ngô cho nàng.
Đem về nàng nấu nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thì nàng lấy anh.
- Đầu năm ăn quả thanh yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.
Vì cam cho quýt đèo bòng,
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.
Đối đáp:Thương anh, em để ở đâu?
Để trong cuốn sách để đầu trang thơ
Thương em, anh để ở đâu?
Để trong tay áo lâu lâu lại dòm
Điệp ngữ: Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẫu từ.
Lục bát biến thể:
+ Dòng lục thay đổi, dòng bát giữ nguyên:
Cá trê trắng nấu với rau cần,
Muốn về kênh xáng cho gần với em.
Song thất lục bát:
Sông bảy ngã chảy về bảy ngã,
Thuyền đến đây về ngã nào đây ?
Buồm không theo kịp chim bay,
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau.
Song thất lục bát biến thể:
+ Hai dòng thất giữ nguyên, hai dòng lục bát thay đổi:
“Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thể hỗn hợp/tự do:“Đất Châu Thành anh ở,
Xứ Cần Thơ nọ em về.
Bấy lâu sông cận biển kề,
Phân chia mai chúc dầm dề giọt châu”.

So sánh:Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong

...
Ngôn ngữ gần gũi: Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Mở đầu:- Cái cò bay lả bay lơ
Lại đây anh gởi xôi ngô cho nàng.
Đem về nàng nấu nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thì nàng lấy anh.
- Đầu năm ăn quả thanh yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.
Vì cam cho quýt đèo bòng,
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.
Đối đáp:Thương anh, em để ở đâu?
Để trong cuốn sách để đầu trang thơ
Thương em, anh để ở đâu?
Để trong tay áo lâu lâu lại dòm
Điệp ngữ: Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẫu từ.
Lục bát biến thể:
+ Dòng lục thay đổi, dòng bát giữ nguyên:
Cá trê trắng nấu với rau cần,
Muốn về kênh xáng cho gần với em.
Song thất lục bát:
Sông bảy ngã chảy về bảy ngã,
Thuyền đến đây về ngã nào đây ?
Buồm không theo kịp chim bay,
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau.
Song thất lục bát biến thể:
+ Hai dòng thất giữ nguyên, hai dòng lục bát thay đổi:
“Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông.
Em ở làm chi lớn tuổi chưa chồng,
Anh đây chưa vợ, thấy má hồng anh thương”.
Lục bát: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thể hỗn hợp/tự do:Đất Châu Thành anh ở,
Xứ Cần Thơ nọ em về.
Bấy lâu sông cận biển kề,
Phân chia mai chúc dầm dề giọt châu”.
So sánh:Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong
Ca dao - Người đăng: tigernguyen241
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ca dao 9 10 825