Ktl-icon-tai-lieu

Các thành phần biệt lập

Được đăng lên bởi Rêu Phong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Nguyễn Thị Hưng
Trường: THCS Vũ Tiến

Tiết 98

TIẾT 98: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
Vận dụng kiến thức đã học phân tích cấu trúc cú
pháp của những câu sau
a/ Này
Này, hôm nay trời ấm hơn phải không?
TN

CN

VN

b/ Hình như chị không đi nữa.
CN

VN

c/ Cô bé nhà bên ( có ai ngờ ) cũng vào du kích.
CN

VN

ôi trăng sáng quá!
d/ Chao ôi,
CN

VN

TIẾT 98: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
Ví Dụ:
a/ Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng ,
con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ
anh.
(Nguyễn Quang Sáng,Chiếc lược ngà)
b/ Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa
cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên
anh phải cười vậy thôi.(Nguyễn Quang Sáng,Chiếc lược ngà)

Chắc
Thể hiện độ tin cậy cao với sự việc
được nói tới trong câu
TPBL tình thái
Có lẽ

Thể hiện độ tin cậy thấp hơn

TIẾT 98: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
Ví dụ: a/ Với lòng mong nhớ của anh, chắc
anh nghĩ rằng , con anh sẽ chạy xô vào
Chắc
lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.(Nguyễn
Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b/ Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc
đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi
không khóc được, nên anh phải cười vậy
thôi..(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Có lẽ

Dạng 1: Gắn
với độ tin cậy
Độ tin cậy thấp đối với sự việc

Độ tin cậy cao

c/ Theo cô
cô, sắp thi học kì I, các em phải cố
Theo cô Ý kiến chủ
gắng học tập.
quan của người nói.

d/ Chúng em chào cô ạ !

Dạng 2: Thể
hiện ý kiến của
người nói.

ạ Thể hiện thái độ Dạng 3: Thể
kính trọng lễ phép
hiện thái độ của
người nói với
người nghe.

TIẾT 98: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
Sắp xếp các thành phần tình thái sau vào 3 dạng: Tình thái gắn với
độ tin cậy đối với sự việc, tình thái gắn với ý kiến người nói, tình thái
gắn với thái độ của người nói với người nghe?
- Theo anh,hử,chắc hẳn,nhỉ ,theo tôi, nhé, có vẻ như,hình như, chắc
chắn,hầu như,a.ạ,hả,à,theo tôi.
Những yếu tố tình thái

Gắn với độ tin
cậy sự việc.

Gắn với ý kiến
của người nói

Gắn với thái độ
của người nói với
người nghe

-Chắc chắn
chắn hẳn
-Hình như,
dường như,hầu
như,có vẻ như.

- Theo anh, theo
tôi.

-Hả, à,ạ,a,hử nhé,
nhỉ.

Tiết 98: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
Ví dụ 1: a/ Ồ, sao mà độ ấy vui
thế.

(Kim Lân,Làng)

b/ - Trời ơi, chỉ còn có năm phút !
Ồ
Bộc lộ sự vui thích
TPBL
( Nguyễn Thành Long,Lặng lẽ Sa Pa)

Trời ơi

Chỉ sự tiếc rẻ

cảm
thán

Ví dụ 2: a/ Ồ ! Sao mà độ ấy
vui thế.
b/ - Trời ơi ! Chỉ còn có năm
phút !
Ồ!
Trời ơi !

Câu cảm thán

Bài tập :
Tìm thành phần cảm thán và thành
phần tình thái trong câu văn sau:
...Đến lượt bố tôi ngây người r...
Giáo viên: Nguyễn Thị Hưng
Trường: THCS Vũ Tiến
Trường: THCS Vũ Tiến
Các thành phần biệt lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thành phần biệt lập - Người đăng: Rêu Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các thành phần biệt lập 9 10 802