Ktl-icon-tai-lieu

Cánh đồng bất tận - Phần I

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1

Cánh đồng bất tận - Phần I
1. Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Và khi
chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường
như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa
chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang
chưa rụng, nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái
khung tre chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra,
cuống quýt, nháo nhào quẫy ngụp xuống mặt nước váng
phèn. Một lớp phèn mới, vàng sẫm quánh lại trên bộ lông
của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai Điền khi
nó trầm mình bơi đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên
bờ, nhóm củi.
Rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim, người đàn bà vẫn còn nằm
trên ghe. Ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau dưới những tiếng rên
dài. Môi chị sưng vểu ra, xanh dờn. Và tay, và chân, và dưới cái áo mà tôi đã đắp
cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo
tím ngắt.
Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay, ngoay
chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm, trước khi dừng chân một chút
ở nhà máy chà gạo. Họ giằng ném, họ quăng quật chị trên cái nền vương vãi
trấu. Vai nữ chính, một người đàn bà xốc xếch đã lạc giọng, đôi lúc lả đi vì ghen
tuông và kiệt sức. Nhưng đám đông rạo rực chung quanh đã vực tinh thần chị ta
dậy, họ dùng chân đá vói vào cái thân xác tả tơi kia bằng vẻ hằn học, hả hê, quên
phứt vụ lúa thất bát cháy khô trên đồng, quên nỗi lo đói no giữa mùa giáp hạt.
Cuộc vui hẳn sẽ dài, nếu như không có một ý tưởng mới nảy ra trong cơn phấn
khích. Họ dùng dao phay chạt mái tóc dày kia, dục dặc, hì hục như phạt một
nắm cỏ cứng và khô. Khi đuôi tóc dứt lìa, được tự do, chị vùng dậy, lao nhanh
xuống ghe chúng tôi như một tiếng thét, lăn qua chân tôi, đến chỗ cha, làm đổ
những bao trấu cha vừa mới xếp.
Đám người ngơ ngác mấy giây để chấp nhận việc con mồi bỏ chạy. Tôi mất
mấy giây để háo hức thấy mình nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên, tôi lồm cồm xô ghe
dạt khỏi bờ, sợ hãi và sung sướng, tôi cầm sào chống thục mạng ra giữa sông,

Trang 2

mắt không rời đám người đang tràn ra mé bờ chực lao xuống, nhảy nhót điên
cuồng. Rồi tiếng chửi rủa chói lói chìm đi, tiếng bầy vịt tao tác kêu dưới sạp chìm
đi, trong tôi chỉ có âm thanh của chiếc máy Koler4 nổ khan, rung bần bật dưới
tay Điền, khạc ra những đám khói khét lẹt, đen ngòm. Khói trôi về phía sau
chúng tôi, mờ nhoè những bóng người đang tuyệt vọng ngó theo, bàn tay nào đó
cầm nắm tóc của chị vẫy lên phơ phất phơ phất ...
Trang 1
Cánh đồng bt tn - Phn I
1. Con kinh nh nm vt qua mt cánh đồng rng. Và khi
chúng tôi quyết định dng li, mùa hn hung hãn dường
như cũng gom hết nng đổ xung nơi này. Nhng cây lúa
chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang
chưa rng, nm vào n tay t vn. Cha tôi tháo cái
khung tre chn dưới sàn ghe, by vt lúc nhúc chen ra,
cung quýt, nháo nhào quy ngp xung mt nước ng
phèn. Mt lp phèn mi, vàng sm quánh li trên b lông
ca nhng con vt đói, nhp nháp bám trên vai Đin khi
trm nh bơi đi cm cc, giăng lưới rào by vt li. Tôi bưng cái cà ràng lên
b, nhóm ci.
Ri ngn la hoi hót th dưới ni cơm đã lên tim, người đàn bà vn còn nm
trên ghe. Ngay c ý định ngi dy cũng xao c tan mau dưới nhng tiếng rên
dài. Môi ch sưng vu ra, xanh dn. Và tay, chân, và dưới cái áo tôi đã đắp
cho mt cái áo khác đã b xé t tơi phơi nhng mng tht người ta cu nhéo
tím ngt.
Và nhng chân tóc trên đầu ch cũng đang t máu. Người ta đã lòn tay, ngoay
chúng để kéo ch lê lết hết mt quãng đường xóm, trước khi dng chân mt chút
nhà máy chà go. H ging ném, h quăng qut ch trên cái nn vương i
tru. Vai n chính, mt người đàn xc xếch đã lc ging, đôi lúc l đi ghen
tuông kit sc. Nhưng đám đông ro rc chung quanh đã vc tinh thn ch ta
dy, h dùng chân đá vói vào cái thân xác t tơi kia bng v hn hc, h hê, quên
pht v lúa tht t cháy khô trên đồng, quên ni lo đói no gia mùa giáp ht.
Cuc vui hn s dài, nếu như không có mt ý tưởng mi ny ra trong cơn phn
khích. H dùng dao phay cht mái tóc dày kia, dc dc, hì hc như pht mt
nm c cng khô. Khi đuôi tóc dt lìa, được t do, ch vùng dy, lao nhanh
xung ghe chúng tôi như mt tiếng thét, lăn qua chân tôi, đến ch cha, làm đổ
nhng bao tru cha va mi xếp.
Đám người ngơ ngác my giây để chp nhn vic con mi b chy. Tôi mt
my giây để háo hc thy nh nghĩa hip như Lc Vân Tiên, tôi lm cm ghe
dt khi b, s hãi sung sướng, tôi cm sào chng thc mng ra gia sông,
Cánh đồng bất tận - Phần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cánh đồng bất tận - Phần I - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Cánh đồng bất tận - Phần I 9 10 500