Ktl-icon-tai-lieu

Chênh vênh hai lăm Nguyễn Ngọc Thạch

Được đăng lên bởi vinhsieusao2504
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÊNH VÊNH HAI LĂM

Mục lục
Giới thiệu ............................................................................................ 5
Taxi lạc lõng ..................................................................................... 16
Có đoạn đời cô đơn cùng facebook .................................................. 20
Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc ........................................................... 26
Vợ chú Đơn ....................................................................................... 31
Hạnh phúc đâu xa ............................................................................. 37
Tin nhắn chơ vơ ................................................................................ 41
Hổng đâu như đất Sài Gòn................................................................ 46
Ai qua tử biệt rồi sinh ly ................................................................... 53
Nỗi sầu nhan sắc! .............................................................................. 58
Thương lắm một mối tình xa ............................................................ 63
Cổ tích tình yêu ................................................................................. 67
Luận đàn bà ....................................................................................... 72
Có một ngày Sài Gòn cúp điệN ........................................................ 76
Hoa rơi hữu ý .................................................................................... 78
Chuyện đàn bà .................................................................................. 82
An toàn .............................................................................................. 86
Con em gái ........................................................................................ 88
Chuyện cái ly nước giữa trời nắng ................................................... 90
Anh giữ xe......................................................................................... 92
Ngày chẳng bình thường................................................................... 95
Chẳng ai đánh thuế ước mơ .............................................................. 97
Bus .................................................................................................... 98
Mẹ ................................................................................................... 102
Giọt buồn không tên ....................................................................... 106

Nhữn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chênh vênh hai lăm Nguyễn Ngọc Thạch - Người đăng: vinhsieusao2504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Chênh vênh hai lăm Nguyễn Ngọc Thạch 9 10 744