Ktl-icon-tai-lieu

Chết vì trò xếp chữ - Charlie Fish

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chết vì trò xếp chữ

Charlie Fish

Charlie Fish

Chết vì trò xếp chữ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chết vì trò xếp chữ

Charlie Fish
Chết vì trò xếp chữ
Dịch giả: mayline

Ngày nóng nực.
Và con mụ vợ làm tôi phát ngấy.
Chúng tôi đang chơi trò xếp chữ. Thật thảm hại. Tôi mới 42 tuổi, vậy mà tất cả những gì tôi có thể
nghĩ ra để làm với đời mình là ngồi chơi xếp chữ trong một buổi chiều chủ nhật nhƣ thế này.
Đáng ra tôi có thể ra ngoài, tập thể thao, tiêu tiền, giao tiếp với thiên hạ. Suốt từ sáng thứ năm đến
giờ, tôi chẳng hề mở miệng cùng ai trừ mụ vợ. Ngƣời cuối cùng nói chuyện với tôi là ngƣời đƣa sữa.
Tôi nhặt đƣợc toàn những chữ linh tinh, nhƣng cũng xếp đƣợc từ BEGIN (BẮT ĐẦU), với chữ N
đặt vào ô màu hồng có hình ngôi sao. 24 điểm.
Tôi lừ lừ nhìn bộ dạng hớn hở của mụ vợ trong lúc mụ ta xếp các chữ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch
cạch. Sao mà tôi ngứa mắt thế. Nếu mụ ta không quanh quẩn ở đây, tôi đã làm đƣợc khối trò hay
hớm ngay bây giờ. Tôi sẽ leo lên đỉnh Kilimanjaro. Tôi sẽ đóng vai chính trong bộ phim ăn khách

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Chết vì trò xếp chữ

Charlie Fish

nhất của Hollywood. Tôi sẽ sắm một chiếc thuyền, đặt tên là Chân Trời Mới và đi đua… không biết
nữa, nhƣng chắc chắn tôi sẽ làm việc gì đó.
Mụ ta xếp chữ JINXED (ĐIỀM GỞ), với chữ J đặt vào ô ăn điểm gấp đôi. 30 điểm. Hơn tôi rồi. Có
nên đập chết mụ ta không nhỉ?
Nếu có chữ D, tôi đã xếp từ MURDER (GIẾT NGƢỜI). Đó có thể là một điềm báo. Một sự chấp
thuận.
Tôi bắt đầu nhá nhá chữ U. Thói quen xấu, tôi biết thế. Các mẩu gỗ đều bị gặm nham nhở. Tôi chọn
xếp chữ WARMER (ẤM HƠN), cốt để giữ chữ U lại để nhá tiếp. 24 điểm.
Trong lúc nhặt thêm chữ, tôi bất chợt nghĩ… những con chữ này sẽ chỉ cho tôi biết nên làm gì. Nếu
nó xếp đƣợc thành chữ KILL (GIẾT), hay STAB (ĐÂM), hay chữ gì đó đại loại vậy thì tôi sẽ làm
theo ngay lập tức. Tôi sẽ giải quyết mụ ta ngay.
Tôi nhặt đƣợc các chữ M,I,H,Z,P,A. Thêm chữ U đang ngậm trong miệng nữa. Đéo gì.
Ánh nắng gay gắt soi vào tôi qua cửa sổ. Tiếng côn trùng o e bên ngoài. Tôi mong đấy là ong. Thằng
em họ Harold của tôi đã nuốt phải một con ong năm lên chín tuổi, họng nó sƣng lên và tạch. Tôi
những mong lũ ong ấy sẽ chui thẳng vào họng con vợ tôi.
Mụ ta xếp đƣợc từ SWEATIER (VÃ MỒ HÔI) bằng tất cả các chữ đang có. 24 điểm, cộng thêm 50
điểm thƣởng. Nếu trời không quá nóng đến mức chẳng buồn nhúc nhích, tôi sẽ lao vào siế...
Chết vì trò xếp ch Charlie Fish
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Charlie Fish
Chết vì trò xếp ch
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chết vì trò xếp ch
Charlie Fish
Chết vì trò xếp ch
Dch gi: mayline
Ngày nóng nực.
Và con mụ vợ làm tôi phát ngấy.
Chúng tôi đang chơi trò xếp chữ. Thật thảm hại. Tôi mới 42 tuổi, vậy mà tất cả những gì tôi có thể
nghĩ ra để làm với đời mình là ngồi chơi xếp chữ trong một buổi chiều chủ nhật nhƣ thế này.
Đáng ra tôi có thể ra ngoài, tập thể thao, tiêu tiền, giao tiếp với thiên hạ. Suốt từ sáng thứ năm đến
giờ, tôi chẳng hề mở miệng cùng ai trừ mụ vợ. Ngƣời cuối cùng nói chuyện với tôi là ngƣời đƣa sữa.
Tôi nhặt đƣợc toàn những chữ linh tinh, nhƣng cũng xếp đƣợc từ BEGIN (BẮT ĐẦU), với chữ N
đặt vào ô màu hồng có hình ngôi sao. 24 điểm.
Tôi lừ lừ nhìn bộ dạng hớn hở của mụ vợ trong lúc mụ ta xếp các chữ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch
cạch. Sao mà tôi ngứa mắt thế. Nếu mụ ta không quanh quẩn ở đây, tôi đã làm đƣợc khối trò hay
hớm ngay bây giờ. Tôi sẽ leo lên đỉnh Kilimanjaro. Tôi sẽ đóng vai chính trong bộ phim ăn khách
Chết vì trò xếp chữ - Charlie Fish - Trang 2
Chết vì trò xếp chữ - Charlie Fish - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chết vì trò xếp chữ - Charlie Fish 9 10 251