Ktl-icon-tai-lieu

Chí Phèo

Được đăng lên bởi chuotcon-hn311-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chí Phèo
I, Tác giả

Nam Cao

1. Tiểu sử
a. Cuộc đời
+ Nam Cao (1917 – 1951), tên khai sinh là Trần Hữu Tri, sinh ra trong một gia
đình nông dân nghèo ở tỉnh Hà Nam.
+ Trước cmt8
. Thất nghiệp, sống lay lắt bằng nghề viết văn, dạy tư
. 1943: tham gia Hội văn hóa cứu quốc
-> Là nhà văn hiện thực xuất sắc.
+ Sau cmt8:
. 1946 cùng đoàn quan Nam tiến vào Nam Trung Bộ công tác tuyên truyền ở
Hà Nam, đến 1947 lên Việt Bắc.
. 1951 hi sinh trên đường đi công tác.
-> Là nhà văn chiến sĩ- nhà văn cách mạng.
b. Đặc điểm con người
+ Tâm trạng bất hòa sâu sắc với xã hội đương thời
+ Gắn bó ân tình, sâu nặng, thiết tha đối với bà con nông dân ruột thịt ở quê
hương nghèo
+ Tinh thần tự đấu tranh trung thực, nghiêm khắc để tự vượt mình, cố khắc phục
tâm lí, lối sống tiểu tư sản, khao khát hướng tới “tâm hồn trong sạch và mơ tới
những cảnh sống, những con người thật đẹp”

2. Sự nghiệp văn học
a. Quan điểm nghệ thuật
- Văn chương
+ Phải phản ánh hiện thực
+ Phải thấm đượm lí tưởng nhân đạo sâu sắc
+ Phải tìm tòi, sáng tạo
- Nhà văn
+ Có tình thương, nhân cách
+ Có lương tâm, trách nhiệm
b. Nội dung sáng tác
 Trước cách mạng tháng 8
+ Đề tài người trí thức nghèo:
. Tác phẩm: Đời thừa, Sống mòn, Giăng sáng
. Nội dung chính: Miêu tả sâu sắc tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức
nghèo trong xã hội cũ
. Giá trị: Phê phán xã hội phi nhân đạo đã tàn phá tâm hồn con n
Thể hiện niềm khao khát cuộc sống có ích, thực sự có ý nghĩa
+ Đề tài người nông dân nghèo:
. Tác phẩm: Chí Phèo, Lão Hạc…
. Nội dung chính: Tập trung khắc họa tình cảnh và số phận của người nông dân
nghèo bị đẩy vào đường cùng, bị tha hóa.
. Giá trị: Kết án xã hội tàn bạo đã hủy diệt nhân tính của người nông dân lương
thiện.
Khẳng định nhân phẩm và bản chất lương thiện của họ.
 Sau cách mạng tháng 8

©Rin

Tôi
Nhân Văn

+ Nam Cao trở thành nhà văn chiến sĩ, là cây bút tiêu biểu của văn học giai đoạn
kháng chiến chống Pháp
+ Sáng tác của Nam Cao ở giai đoạn này thể hiện tình yêu nước và cách nhìn,
cách sống của giới văn nghệ sĩ với nhân dân và cuộc kháng chiến của dân tộc.
+ Tác phẩm tiêu biểu: Đôi mắt, Chuyện biên giới….
c. Phong cách nghệ thuật
+ Nam Cao thường viết về những cái nhỏ nhặt, xoàng xĩnh trong cuộc sống hàng
ngày, từ đó đặt ra vấn đề có ý nghĩ xã hội to lớn, những triết lí sâu sắc về con
người, cuộc sống và nghệ thuật.
+ Có biệt tài trong việc miêu tả và phân tích tâm lí. Ông có hứng thú khám phá
“con người trong con người”. Ngòi bút của ông có thể thâm nhập vào những quá
trình tâm lý phức t...
Chí Phèo
Nam Cao
I, Tác giả
1. Tiểu sử
a. Cuộc đời
+ Nam Cao (1917 – 1951), tên khai sinh là Trần Hữu Tri, sinh ra trong một gia
đình nông dân nghèo ở tỉnh Hà Nam.
+ Trước cmt8
. Thất nghiệp, sống lay lắt bằng nghề viết văn, dạy tư
. 1943: tham gia Hội văn hóa cứu quốc
-> Là nhà văn hiện thực xuất sắc.
+ Sau cmt8:
. 1946 cùng đoàn quan Nam tiến vào Nam Trung Bộ công tác tuyên truyền ở
Hà Nam, đến 1947 lên Việt Bắc.
. 1951 hi sinh trên đường đi công tác.
-> Là nhà văn chiến sĩ- nhà văn cách mạng.
b. Đặc điểm con người
+ Tâm trạng bất hòa sâu sắc với xã hội đương thời
+ Gắn bó ân tình, sâu nặng, thiết tha đối với bà con nông dân ruột thịt ở quê
hương nghèo
+ Tinh thần tự đấu tranh trung thực, nghiêm khắc để tự vượt mình, cố khắc phục
tâm lí, lối sống tiểu tư sản, khao khát hướng tới “tâm hồn trong sạch và mơ tới
những cảnh sống, những con người thật đẹp”
2. Sự nghiệp văn học
a. Quan điểm nghệ thuật
- Văn chương
+ Phải phản ánh hiện thực
+ Phải thấm đượm lí tưởng nhân đạo sâu sắc
+ Phải tìm tòi, sáng tạo
- Nhà văn
+ Có tình thương, nhân cách
+ Có lương tâm, trách nhiệm
b. Nội dung sáng tác
Trước cách mạng tháng 8
+ Đề tài người trí thức nghèo:
. Tác phẩm: Đời thừa, Sống mòn, Giăng sáng
. Nội dung chính: Miêu tả sâu sắc tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức
nghèo trong xã hội cũ
. Giá trị: Phê phán xã hội phi nhân đạo đã tàn phá tâm hồn con n
Thể hiện niềm khao khát cuộc sống có ích, thực sự có ý nghĩa
+ Đề tài người nông dân nghèo:
. Tác phẩm: Chí Phèo, Lão Hạc…
. Nội dung chính: Tập trung khắc họa tình cảnh và số phận của người nông dân
nghèo bị đẩy vào đường cùng, bị tha hóa.
. Giá trị: Kết án xã hội tàn bạo đã hủy diệt nhân tính của người nông dân lương
thiện.
Khẳng định nhân phẩm và bản chất lương thiện của họ.
Sau cách mạng tháng 8
©Rin Tôi
Nhân Văn
Chí Phèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chí Phèo - Người đăng: chuotcon-hn311-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chí Phèo 9 10 407