Ktl-icon-tai-lieu

Chí phèo

Được đăng lên bởi hungnvcbn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Ngày soạn: 12/11/2014
Tiết: 50
Văn:
CHÍ PHÈO
(Nam Cao)
A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp HS

1. Kiến thức:
- Hiểu được được các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Chí Phèo, qua đó
hiểu được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.
- Nhận biết và đánh giá được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm: điển
hình hóa nhân vật, nghệ thuật miêu tả tâm lý, trần thuật và ngôn ngữ, giọng điệu
nghệ thuật.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm tự sự.
3. Tình cảm, thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh ý thức tự đấu tranh và có tinh
thần nhân đạo.
B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, gợi mở , phân tích , hoạt động nhóm ,khái
quát.
C. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

1. Giáo viên: Chuẩn kiến thức ,kỹ năng; thiết kế bài học; tài liệu tham khảo về
tác phẩm.
2. Học sinh: Vở bài soạn, sách giáo khoa.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp ; kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Nêu quan điểm nghệ thuật của Nam Cao? Nam Cao đã thể hiện quan
điểm nghệ thuật như thế nào trong tác phẩm của mình?
Câu 2: Trình bày phong cách nghệ thuật của Nam Cao?
3. Bài mới:
* Lời vào bài: Mặc dù có những sáng tác đăng báo từ 1936 nhưng Nam Cao
thực sự nổi tiếng trên văn đàn khi tác phẩm “Chí Phèo” ra đời. Trước Nam Cao
đã có những nhà văn thành công khi viết về đề tài nông dân như Nguyễn Công
Hoan, Ngô Tất Tố, trước Nam Cao cũng có những tác phẩm hấp dẫn viết về đề tai
lưu manh hóa như Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, đây thực sự là thử thách lớn với những
Nguyễn Thị Bich Ngọc

Ngữ văn lớp 11

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
cây bút đến sau, trong đó có Nam Cao, nhưng với ý thức “khơi những nguồn chưa
ai khơi, sáng tạo những gì chưa có” và bằng tài năng của mình, Nam Cao đã vượt
qua những thử thách ấy một cách xuất sắc...
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động 1:

NỘI DUNG KIẾN THỨC
I. TÌM HIỂU CHUNG

HS: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.
GV: Dẫn dắt.
Hỏi: Nam Cao sáng tác truyện ngắn
Chí Phèo trong hoàn cảnh như thế
nào?
HS :Vận dụng kiến thức lịch sử, những
hiểu biết về quê của Nam Cao để nêu
1. Hoàn cảnh sáng tác:
hoàn cảnh sáng tác.
- Chế độ thực dân nửa phong kiến.
GV: Nhận xét, bổ sung, chốt ý.
- Quê của nhà văn Nam Cao là một
làng quê nghèo, dân đông, ruộng ít.
Người dân bị bọn cường hào bóc lột
trắng trợn, nặng nề. Dựa vào những cảnh
thật, người thật mà nhà văn từng chứng
kiến hay nghe kể về làng quê mình, bức
xúc trước hiện thực tàn khốc Nam Cao
GV: Tác phẩm văn học là sản phẩm viết truyện ngắn Chí Phèo năm 1941.
tinh thần của nhà văn. Đặt tê...
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Ngày soạn: 12/11/2014
Tiết: 50
Văn:
CHÍ PHÈO
(Nam Cao)
A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp HS
1. Kiến thức:
- Hiểu được được các nhân vật chính, đặc biệt nhân vật Chí Phèo, qua đó
hiểu được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.
- Nhận biết đánh giá được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm: điển
hình hóa nhân vật, nghệ thuật miêu tả tâm lý, trần thuật và ngôn ngữ, giọng điệu
nghệ thuật.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm tự sự.
3. Tình cảm, thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh ý thức tự đấu tranh tinh
thần nhân đạo.
B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
Vấn đáp, nêu giải quyết vấn đề, gợi mở , phân tích , hoạt động nhóm ,khái
quát.
C. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:
1. Giáo viên: Chuẩn kiến thức ,kỹ năng; thiết kế bài học; tài liệu tham khảo về
tác phẩm.
2. Học sinh: Vở bài soạn, sách giáo khoa.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định lớp ; kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Nêu quan điểm nghệ thuật của Nam Cao? Nam Cao đã thể hiện quan
điểm nghệ thuật như thế nào trong tác phẩm của mình?
Câu 2: Trình bày phong cách nghệ thuật của Nam Cao?
3. Bài mới:
* Lời vào bài: Mặc những sáng tác đăng báo t 1936 nhưng Nam Cao
thực sự nổi tiếng trên văn đàn khi tác phẩm “Chí Phèo” ra đời. Trước Nam Cao
đã những nhà văn thành công khi viết về đề tài nông dân như Nguyễn Công
Hoan, Ngô Tất Tố, trước Nam Cao cũng những tác phẩm hấp dẫn viết về đề tai
lưu manh hóa như Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, đây thực sự là thử thách lớn với những
Nguyễn Thị Bich Ngọc Ngữ văn lớp 11
Chí phèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chí phèo - Người đăng: hungnvcbn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chí phèo 9 10 114