Ktl-icon-tai-lieu

Chia sẻ dạng đề so sánh văn 12

Được đăng lên bởi hoangtrungsam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIA SẺ LÍ THUYẾT VÀ ĐỀ LUYỆN TẬP KIỂU BÀI SO SÁNH TRONG
KÌ THI QGTHPT NĂM 2015

I/ Về Ngữ liệu đề ra dạng so sánh: theo chủ trương của Bộ, đề ra chủ yếu nằm trong chương
trình ngữ văn 12. Trong đề minh hoạ ngày 31-3 vừa qua, Bộ GD cũng lấy ngữ liệu từ 2 đoạn thơ thuộc
bài Tây Tiến và Việt Bắc, nghĩa là trong phần Đọc văn chương trình chính thức, chứ không lấy ngữ
liệu phần đọc thêm, không lấy ngữ liệu ngữ văn 11, 10.
Năm nay học sinh khối THPT thi chung đề với GDTX. Nếu lấy PPCT bậc GDTX làm chuẩn
thì 2 tác phẩm Những đứa con trong gia đình và Đàn ghi ta của Lorca thuộc phần chính thức của khối
THPT được chuyển sang đọc thêm của khối GDTX. Hy vọng 2 tác phẩm này không có mặt trong Ngữ
liệu đề ra phần so sánh ở câu NLVH, vì nếu ra sẽ gây khó cho khối GDTX, trừ trường hợp ra dạng đề
mở, thí sinh tự chọn lựa ngữ liệu để làm bài.
Thầy ( cô ) và các em học sinh nào có nhu cầu tìm đọc bài tập này, xin liên hệ qua Thầy
giáo có địa chỉ Email nguyenhieudung1968@gmail.com và gọi DĐ Số 01223745614 được giải đáp.
Tài liệu (có phí) chuyển qua bưu điện hoặc Email của thầy/cô. Thầy(cô) vui lòng khi gửi Email
ghi rõ Họ và tên, Địa chỉ nơi công tác ( Trường, xã, huyện, tỉnh…) , số Di động cá nhân để được
phản hồi những thông tin chi tiết hơn.
II/ Về cách giải quyết yêu cầu của đề văn đối sánh: có 2 cách:
Cách thứ nhất là phân tích lần lượt từng đối tượng rồi chỉ ra điểm giống nhau, điểm khác nhau
và lí giải nguyên nhân. Trong đáp án đề minh hoạ, Bộ GD đã chọn cách này.
Cách thứ hai là tiến hành so sánh đồng thời với việc phân tích, phần thân bài của bài viết được
chia làm ba luận điểm lớn: Luận điểm 1 là điểm giống nhau; luận điểm 2 là điểm khác nhau, (trong
mỗi luận điểm lại có những phương diện so sánh phù hợp); luận điểm 3 là lí giải nguyên nhân.
III/ Về các dạng bài so sánh: có 6 dạng sau đây ( tham khảo ý kiến của thầy Tiết Tuấn Anh Giáo viên tổ Văn (Trường THPT Chuyên Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên đăng trên báo Giáo dục và thời
đại)
1/Với dạng bài đối sánh ở cấp độ tác phẩm
Học sinh phải nắm chắc đặc trưng thể loại, từ đó mới có thể phân tách các đối tượng ra thành
những bình diện tương ứng với đặc trưng thể loại để so sánh.
a/Với thể loại thơ, khi phân tích, đối sánh, cần lưu ý đến các bình diện sau đây:
Bối cảnh trữ tình (hoàn cảnh thời gian, không gian... khơi nguồn cho thi cảm); nội dung trữ
tình (các cung bậc cảm xúc của chủ thể trữ tình); các phương thức nghệ thuật (thể thơ, ngôn ngữ, hình
ảnh, giọng điệu, bút pháp...); phong cách nghệ thuật của các tác giả qua nhữ...
CHIA SẺ LÍ THUYẾT VÀ ĐỀ LUYỆN TẬP KIỂU BÀI SO SÁNH TRONG
KÌ THI QGTHPT NĂM 2015
I/ Về Ngữ liệu đề ra dạng so sánh: theo chủ trương của Bộ, đề ra chủ yếu nằm trong chương
trình ngữ văn 12. Trong đề minh hoạ ngày 31-3 vừa qua, Bộ GD cũng lấy ngữ liệu từ 2 đoạn thơ thuộc
bài Tây Tiến Việt Bắc, nghĩa trong phần Đọc văn chương trình chính thức, chứ không lấy ngữ
liệu phần đọc thêm, không lấy ngữ liệu ngữ văn 11, 10.
Năm nay học sinh khối THPT thi chung đề với GDTX. Nếu lấy PPCT bậc GDTX làm chuẩn
thì 2 tác phẩm Những đứa con trong gia đình Đàn ghi ta của Lorca thuộc phần chính thức của khối
THPT được chuyển sang đọc thêm của khối GDTX. Hy vọng 2 tác phẩm này không có mặt trong Ngữ
liệu đề ra phần so sánh câu NLVH, vì nếu ra sẽ gây khó cho khối GDTX, trừ trường hợp ra dạng đề
mở, thí sinh tự chọn lựa ngữ liệu để làm bài.
Thầy ( ) các em học sinh nào nhu cầu tìm đọc bài tập này, xin liên hệ qua Thầy
giáo địa chỉ Email nguyenhieudung1968@gmail.com và gọi Số 01223745614 được giải đáp.
Tài liệu (có phí) chuyển qua bưu điện hoặc Email của thầy/cô. Thầy(cô) vui lòng khi gửi Email
ghi Họ tên, Địa chỉ nơi công tác ( Trường, xã, huyện, tỉnh…) , s Di động nhân để được
phản hồi những thông tin chi tiết hơn.
II/ Về cách giải quyết yêu cầu của đề văn đối sánh: có 2 cách:
Cách thứ nhất phân tích lần lượt từng đối tượng rồi chỉ ra điểm giống nhau, điểm khác nhau
và lí giải nguyên nhân. Trong đáp án đề minh hoạ, Bộ GD đã chọn cách này.
Cách thứ hai tiến hành so sánh đồng thời với việc phân tích, phần thân bài của bài viết được
chia làm ba luận điểm lớn: Luận điểm 1 điểm giống nhau; luận điểm 2 là điểm khác nhau, (trong
mỗi luận điểm lại có những phương diện so sánh phù hợp); luận điểm 3 là lí giải nguyên nhân.
III/ Về các dạng bài so sánh: có 6 dạng sau đây ( tham khảo ý kiến của thầy Tiết Tuấn Anh -
Giáo viên tổ Văn (Trường THPT Chuyên Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên đăng trên báo Giáo dục thời
đại)
1/Với dạng bài đối sánh ở cấp độ tác phẩm
Học sinh phải nắm chắc đặc trưng thể loại, từ đó mới thể phân ch c đối tượng ra thành
những bình diện tương ứng với đặc trưng thể loại để so sánh.
a/Với thể loại thơ, khi phân tích, đối sánh, cần lưu ý đến các bình diện sau đây:
Bối cảnh trữ tình (hoàn cảnh thời gian, không gian... khơi nguồn cho thi cảm); nội dung trữ
tình (các cung bậc cảm xúc của chủ thể trữ tình); các phương thức nghệ thuật (thể thơ, ngôn ngữ, hình
ảnh, giọng điệu, bút pháp...); phong cách nghệ thuật của các tác giả qua những bài thơ đang phân tích.
b/Với thể loại truyện ngắn, có thể phân tích, đối sánh theo các bình diện sau:
Nội dung hiện thực được phản ánh (bức tranh về đời sống con người được khắc ho trong
tác phẩm); nội dung tưởng (tư tưởng hiện thực, tư tưởng nhân đạo, các thông điệp nhân sinh được
gửi vào tác phẩm);
Các phương thức nghệ thuật (nghệ thuật trần thuật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện,
nghệ thuật y dựng nhân vật, diễn tả tâm nhân vật, ngôn từ, giọng điệu...); phong cách nghệ thuật
của các tác giả qua những truyện ngắn đang phân tích.
2/Với dạng bài đối sánh ở cấp độ đoạn thơ, đoạn văn
Đối với dạng bài này, học sinh vừa phải thâm nhập được vào các đoạn thơ, đoạn văn, xem xét
chúng như những đơn vị nghệ thuật độc lập lại vừa phải đặt chúng trong mối liên hệ với chỉnh thể tác
phẩm để việc phân tích, luận giải được xác thực, thoả đáng hơn.
1
Chia sẻ dạng đề so sánh văn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chia sẻ dạng đề so sánh văn 12 - Người đăng: hoangtrungsam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chia sẻ dạng đề so sánh văn 12 9 10 450