Ktl-icon-tai-lieu

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Được đăng lên bởi sakuraandsaoran
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Lời mở đầu
Chương 1: Kétttttttttt !
Chương 2: Lời Nói Dối Kỳ Lạ Để Che Lấp Sự Thật Bất Thường
Chương 3: Hụt Chân Ngay Từ Bước Đi Đầu Tiên
Chương 4: Phát Điên …khi Biết Tới Sự Tồn Tại Của Ai Đó Nhưng Không Sao Chạm Tới Đư
Chương 5: Đường Bóng Của Tên Biến Thái Và Những Cú Ném Từ Người Tàn Bạo
Chương 6: Hai Loại Người Tự Ý Rút Khỏi Trung Anh
Chương 7: Đừng Nhìn Anh Ta Quá Giây Thứ 59 !
Chương 8: Dậm Lên Gió Quỉ !
Chương 9: Nhìn Gió Quỉ Tới Giây Thứ 60 !
Chương 10: Chiếc Lá Bị Đánh Cướp
Chương 11: Nhím Xù Nổi Giận
Chương 12: Kẻ Móc Túi
Chương 13: Bé Con Say Xỉn !
Chương 14: Áng Tình Khó Dứt
Chương 15: Những Nước Cờ Dưới Bàn Tay Ma Quái
Chương 16: Bứt Ra Và Chạy Điên Cuồng
Chương 17: Bóng Đêm Và Những Góc Khuất
Chương 18: Cuốn Phăng Bởi Gió Quỷ...
Chương 19: Lên Đạn Cho Phát Súng Đầu Tiên !
Chương 20: Vấp. Ngã . Gượng Dậy. Phủi Phủi Đầu Gối Và Lầm Lũi Bước Đi.
Chương 21: Những Nhân Vật Nắm Giữ Quyền Lực
Chương 22: Sắc Đỏ Đe Dọa . Sắc Trắng Biến Mất
Chương 23: Cú Đòn Cảnh Cáo
Chương 24: Vết Máu
Chương 25: Những Mẩu Bí Mật
Chương 26: Những Mẩu Bí Mật - Tiếp Theo
Chương 27: Đổ Máu !
Chương 28: Những Kẻ Đi Săn ...
Chương 29: Chiếc Ôm Xuyên Đêm
Chương 30: Nhát Dao
Chương 31: Xe Điên.
Chương 32: Lớp Ngụy Trang
Chương 33: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn
Chương 34: Ném Giày Vào Gió Quỷ
Chương 35: Kẻ Chạy Trốn
Chương 36: Em Ngủ Say!
Chương 37: Chọc Giận Gió Quỉ
Chương 38: Thiên Sứ Giở Trò
Chương 39: Phơi Bày.
Chương 40: Bàn Tay Lạ
Chương 41: Săn Lùng
Chương 42: Mất Tăm
Chương 43: Tái Sinh
Chương 44: Gió Vờn
Chương 45: Ngoan, Mèo Con
Chương 46: Va Chạm
Chương 47: Chiếc Hôn Mở Mắt
Chương 48: Châm Ngòi Nổ
Chương 49: Giăng Bẫy
Chương 50: Sập Bẫy
Chương 51: Vị Trí Tối Cao
Chương 52: Vùng Khỏi Bẫy
Chương 53: Luật Cấm Từ Vị Khách
Chương 54: Luật Cấm Từ Vị Khách
Chương 55: Chạm Tay Vào Tử Thần
Chương 56: Gặp Nguy
Chương 57: Cổng Thiên Đường
Chương 58: Cùng Ngậm Miệng!
Chương 59: Cửa Đã Sập!
Chương 60: Cáo!
Chương 61: Đôi Cánh Gãy
Chương 62: Coi Chừng Đấy!
Chương 63: Hớ Hênh
Chương 64: Kéttttt !

Chương 65: Chào!
Chương 66: Nước Cờ Mạo Hiểm.
Chương 67: Nhân Tình
Chương 68: Thật Láo!
Chương 69: Bất Mãn (1)
Chương 70: Bất Mãn (2)
Chương 71: Ban Mai Yêu
Chương 72: Đối Đầu!
Chương 73: Chạm Mặt!
Chương 74: Nụ Hôn Đánh Thức.
Chương 75: Nhẹ Nhàng Hạ Nhục
Chương 76: Nổi Gió
Chương 77: Người Cha
Chương 78: Lọt Hang Cọp
Chương 79: Hất Và Ném
Chương 80: Ép Buộc
Chương 81: Bệnh Viện
Chương 82: Thức Giấc
Chương 83: Nụ Hôn Máu
Chương 84: Yêu Bất Tử
Chương 85: Máu, Nước M...
Chiếc Ôm T Vt G Qu
Lời m đu
Chương 1: Kétttttttttt !
Chương 2: Li Nói Dối Kỳ L ĐChe Lấp Sự Thật Bất Thường
Chương 3: Hụt Cn Ngay TBước Đi Đầu Tiên
Chương 4: Pt Điên khi Biết Tới STồn Tại Của Ai Đó Nhưng Không Sao Chạm Tới Đư
Chương 5: Đường Bóng Của Tên Biến Thái Những Ném TNgưi Tàn Bạo
Chương 6: Hai Loi Ni TÝ t Khỏi Trung Anh
Chương 7: Đừng Nhìn Anh Ta Q Giây Th59 !
Chương 8: Dậm Lên Gió Qu !
Chương 9: Nn Gió Qu Tới Giây Thứ 60 !
Chương 10: Chiếc Lá Bị Đánh Cướp
Chương 11: Nhím Nổi Giận
Chương 12: Kẻ Móc Túi
Chương 13: Con Say Xỉn !
Chương 14: Áng nh Khó Dứt
Chương 15: Nhng Nước Cờ Dưới Bàn Tay Ma Quái
Chương 16: Bứt Ra Chạy Điên Cuồng
Chương 17: ng Đêm Những Góc Khut
Chương 18: Cun Phăng Bi Gió Qu...
Chương 19: Lên Đạn Cho Pt Súng Đầu Tiên !
Chương 20: Vấp. N . Gưng Dậy. Phủi Phủi Đầu Gi Lầm i Bước Đi.
Chương 21: Nhng Nhân Vật Nắm Gi Quyền Lực
Chương 22: Sắc Đỏ Đe Dọa . Sắc Trng Biến Mất
Chương 23: Đòn Cảnh Cáo
Chương 24: Vết Máu
Chương 25: Nhng Mu Mật
Chương 26: Nhng Mu Mật - Tiếp Theo
Chương 27: Đổ Máu !
Chương 28: Nhng Kẻ Đi Săn ...
Chương 29: Chiếc Ôm Xuyên Đêm
Chương 30: Nhát Dao
Chương 31: Xe Điên.
Chương 32: Lp Ngụy Trang
Chương 33: Cuc Gp G Không Mong Muốn
Chương 34: m Giày Vào G Qu
Chương 35: Kẻ Chạy Trốn
Chương 36: Em NgSay!
Chương 37: Chc Giận G Quỉ
Chương 38: Thiên SGiở Trò
Chương 39: Pi Bày.
Chương 40: n Tay Lạ
Chương 41: Săn Lùng
Chương 42: Mt Tăm
Chương 43: Tái Sinh
Chương 44: Gió Vờn
Chương 45: Ngoan, Mèo Con
Chương 46: Va Chạm
Chương 47: Chiếc n M Mắt
Chương 48: Châm Ngòi Nổ
Chương 49: Giăng Bẫy
Chương 50: Sập Bẫy
Chương 51: V Trí Tối Cao
Chương 52: Vùng Khi Bẫy
Chương 53: Luật Cm Từ V Khách
Chương 54: Luật Cm Từ V Khách
Chương 55: Chm Tay Vào Tử Thần
Chương 56: Gp Nguy
Chương 57: Cổng Thiên Đưng
Chương 58: ng Ngậm Miệng!
Chương 59: Cửa Đã Sập!
Chương 60: o!
Chương 61: Đôi Cánh Gãy
Chương 62: Coi Chừng Đấy!
Chương 63: Hớ Hênh
Chương 64: ttttt !
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Người đăng: sakuraandsaoran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ 9 10 565