Ktl-icon-tai-lieu

chiếu dời đô

Được đăng lên bởi hoanganhduong1209
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàng Thị Ánh Dương
Bài 22. Tiết

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

: VĂN BẢN

CHIẾU DỜI ĐÔ
(Thiên đô chiếu)
Lí Công Uẩn
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Hiểu được bước đầu về thể chiếu.
- Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia cường thịnh, phát triển của Lí Công
Uẩn cũng như của dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.
* Trọng tâm
1. Kiến thức:
- Chiếu: thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của vua.
- Sự phát triển của quốc gia đại Việt đang trên đà lớn mạnh.
- Ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức
thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.
2. Kĩ năng:
- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể chiếu.
- Nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở một kiểu văn bản cụ
thể.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên
- ĐDDH: Bảng phụ sơ đồ tư duy bài học.
- Phương án tổ chức lớp: vấn đáp, thảo luận.
- Nội dung kiến thức: văn bản nghị luận, tìm hiểu về thể chiếu.
2. Học sinh
- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa
- Đọc bài, soạn bài
C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1/ Ổn định tình hình lớp (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số.(Yêu cầu lớp trưởng báo cáo)
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
 Câu hỏi: 1/ Đọc diễn cảm bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh phần dịch thơ. Em
hiểu như thế nào về bài thơ?
 Trả lời: Đọc diễn cảm bài thơ. Bài thơ mang tư tưởng sâu sắc; từ việc đi đường núi
đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
Từ đó rút ra bài học cho bản thân.
 3/ Bài mới:
Giới thiệu bài mới: (1 phút)
Dùng bảng phụ in hình Chiếu dời đô giới thiệu bài học.
Hình ảnh mà chúng ta đang xem chính là bản chụp bản Chiếu dời đô được viết
bằng chữ Hán của Lí Công Uẩn. Sự ra đời của Chiếu dời đô gắn liền với một sự kiện
1

Hoàng Thị Ánh Dương
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
lịch sử trọng đại của đất nước, đó là sự kiện dời đô từ Hoa Lư về Đại La (tức Thăng
Long sau này và bây giờ là Hà Nội). Song không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, mà
Chiếu dời đô còn có giá trị lớn về mặt tư tưởng cũng như nghệ thuật. Bài học hôm nay
chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm hiểu để nắm bắt những giá trị của nó.
TG

15’

HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
Hướng dẫn đọc:
GV: Đọc giọng trang trọng,
chú ý những chỗ cần nhấn
mạnh sắc thái tình cảm tha
thiết, chân thành.
Nghe hướng dẫn.
GV đọc mẫu.
Gọi HS đọc
Nghe đọc mẫu
HS đọc
 Em hãy cho biết đôi nét về
- Lí Công Uẩn (9741028), tức Lí Thái Tổ
tác giả ?
- Thông minh; có chí
lớn, lập được nhiều
chiến công
- Sáng lập triều nhà Lí.

NỘI DUNG CẦN ĐẠT
I.TÌM HIỂU CHUNG

 Chiếu dời ...
Hoàng Thị Ánh Dương Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Bài 22. Tiết : VĂN BẢN
CHIẾU DỜI ĐÔ
(Thiên đô chiếu)
Lí Công Uẩn
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Hiểu được bước đầu về thể chiếu.
- Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia cường thịnh, phát triển của ng
Uẩn cũng như của dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.
* Trọng tâm
1. Kiến thức:
- Chiếu: thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của vua.
- Sự phát triển của quốc gia đại Việt đang trên đà lớn mạnh.
- Ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa ra thành Thăng Long sức
thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.
2. Kĩ năng:
- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể chiếu.
- Nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại một kiểu văn bản cụ
thể.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên
- ĐDDH: Bảng phụ sơ đồ tư duy bài học.
- Phương án tổ chức lớp: vấn đáp, thảo luận.
- Nội dung kiến thức: văn bản nghị luận, tìm hiểu về thể chiếu.
2. Học sinh
- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa
- Đọc bài, soạn bài
C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1/ Ổn định tình hình lớp (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số.(Yêu cầu lớp trưởng báo cáo)
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
Câu hỏi: 1/ Đọc diễn cảm bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh phần dịch thơ. Em
hiểu như thế nào về bài thơ?
Trả lời: Đọc diễn cảm bài thơ. Bài thơ mang tư tưởng sâu sắc; từ việc đi đường núi
đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
Từ đó rút ra bài học cho bản thân.
3/ Bài mới:
Giới thiệu bài mới: (1 phút)
Dùng bảng phụ in hình Chiếu dời đô giới thiệu bài học.
Hình ảnh chúng ta đang xem chính bản chụp bản Chiếu dời đô được viết
bằng chữ Hán của Công Uẩn. Sự ra đời của Chiếu dời đô gắn liền với một skiện
1
chiếu dời đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiếu dời đô - Người đăng: hoanganhduong1209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
chiếu dời đô 9 10 853