Ktl-icon-tai-lieu

Chủ thế thẩm mỹ

Được đăng lên bởi Thanhdim Đinh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2723 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Chủ thể thẩm mỹ và các hình thức của chủ thể thẩm mỹ.
2. Thị hiếu thẩm mỹ và các đặc trưng của thị hiếu thẩm mỹ.
3. Bản chất của cái đẹp. Cái đẹp trong nghệ thuật.
4. Bản chất của nghệ thuật và chức năng của nghệ thuật.
5. Hình tượng nghệ thuật và các cấp độ của hình tượng nghệ thuật.
BÀI SOẠN
Câu 1:
1. Chủ thể thẩm mỹ:
Theo quan điểm mỹ học hiện đại, chủ thể thẩm mỹ là con người.
Cac Mac cho rằng hành động đầu tiên của con người là lao động sản xuất nhằm thỏa
mãn những nhu cầu sinh tồn, ăn, mặc, ở, đi lại.
Lúc đầu con người chỉ tồn tại với tư cách con người thực dụng, chỉ biết sản xuất ra
thức ăn, đồ mặc thỏa mãn những nhu cầu sinh tồn.
Phải trải qua một quá trình sáng tạo lâu dài con người mới hình thành các giác quan
thẩm mỹ có khả năng thụ cảm, đánh giá và sáng tạo thẩm mỹ, làm xuất hiện nhu cầu tình
cảm, thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ.
* Các giác quan và giác quan thẩm mỹ của con người là các giác quan:
* Thị giác và thị giác thẩm mỹ:
Không chỉ thấy mà còn để hiểu; không chỉ ngắm nhìn mà còn biết chinh phục, sáng
tạo; không chỉ tiếp thu, biết lựa chọn, biết vâng lời, biết từ chối…
* Thính giác và thính giác thẩm mỹ:
Đôi tai không chỉ biết lắng nghe mà còn phải; không chỉ biết lắng nghe mà phải
nghe cho rõ, không chỉ biết khám phá, mà còn biết sáng tạo.
* Xúc giác và xúc giác thẩm mỹ:
Đôi bàn tay con người không chỉ biết nhận biết thể hiện những hoạt động sinh tồn,
mà còn biết lao động; biết sáng tạo – nhất là sáng tạo thẩm mỹ, sáng tạo nghệ thuật.
Chủ thể thẩm mỹ là chủ thể xã hội có năng lực cảm thụ, sáng tạo và đánh giá
thẩm mỹ theo những qui luật của cái đẹp thông qua các giác quan tay, mắt và tai được
rèn luyện để đồng hoá thế giới về mặt thẩm mỹ.
- Chủ thể thẩm mỹ là chủ thể xã hội: Vì quan hệ thẩm mỹ mang tính xã hội. Đó là
tính lịch sử, giai cấp, dân tộc, nhân loại và bản chất của quan hệ thẩm mỹ là 1 giá trị XH.
- Năng lực thẩm mỹ của con người là quá trình phát triển của các giác quan thẩm mỹ
- hình thành ý thức thẩm mỹ; đó là năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo thẩm mỹ theo
quy luật của cái đẹp theo tiêu chí chân – thiện – mỹ.
Các hình thức của chủ thể thẩm mỹ:
Thứ nhất – Chủ thể thưởng thức thẩm mỹ (chủ thể tiếp nhận giá trị chủ thể thẩm
mỹ) là nhóm chủ thể rộng lớn nhất. Đây là nhóm chủ thể hưởng thụ các giá trị thẩm mỹ.

- Là công chúng - chủ thể đánh giá nghệ thuật thì trước hết ở đây sự đánh giá với
tinh thần chủ động, tự giác, mang tính tích cực và tự do.
- Theo những nhu cầu thẩm mỹ cụ thể tập trung vào một mặt nào ...
NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Chủ thể thẩm mỹ và các hình thức của chủ thể thẩm mỹ.
2. Thị hiếu thẩm mỹ và các đặc trưng của thị hiếu thẩm mỹ.
3. Bản chất của cái đẹp. Cái đẹp trong nghệ thuật.
4. Bản chất của nghệ thuật và chức năng của nghệ thuật.
5. Hình tượng nghệ thuật và các cấp độ của hình tượng nghệ thuật.
BÀI SOẠN
Câu 1:
1. Chủ thể thẩm mỹ:
Theo quan điểm mỹ học hiện đại, chủ thể thẩm mỹ là con người.
Cac Mac cho rằng hành động đầu tiên của con người là lao động sản xuất nhằm thỏa
mãn những nhu cầu sinh tồn, ăn, mặc, ở, đi lại.
Lúc đầu con người chỉ tồn tại với cách con người thực dụng, chỉ biết sản xuất ra
thức ăn, đồ mặc thỏa mãn những nhu cầu sinh tồn.
Phải trải qua một quá trình sáng tạo lâu dài con người mới hình thành các giác quan
thẩm mỹ khả năng thụ cảm, đánh giá ng tạo thẩm mỹ, làm xuất hiện nhu cầu tình
cảm, thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ.
* Các giác quan và giác quan thẩm mỹ của con người là các giác quan:
* Thị giác và thị giác thẩm mỹ:
Không chỉ thấy còn để hiểu; không chỉ ngắm nhìn còn biết chinh phục, sáng
tạo; không chỉ tiếp thu, biết lựa chọn, biết vâng lời, biết từ chối…
* Thính giác và thính giác thẩm mỹ:
Đôi tai không chỉ biết lắng nghe còn phải; không chỉ biết lắng nghe phải
nghe cho rõ, không chỉ biết khám phá, mà còn biết sáng tạo.
* Xúc giác và xúc giác thẩm mỹ:
Đôi bàn tay con người không chỉ biết nhận biết thể hiện những hoạt động sinh tồn,
mà còn biết lao động; biết sáng tạo – nhất là sáng tạo thẩm mỹ, sáng tạo nghệ thuật.
Chủ thể thẩm mỹ chủ thể hội năng lực cảm thụ, sáng tạo đánh giá
thẩm mỹ theo những qui luật của cái đẹp thông qua các giác quan tay, mắt tai được
rèn luyện để đồng hoá thế giới về mặt thẩm mỹ.
- Chủ thể thẩm mỹ chủ thể xã hội: quan hệ thẩm mỹ mang tính hội. Đó
tính lịch sử, giai cấp, dân tộc, nhân loại và bản chất của quan hệ thẩm mỹ là 1 giá trị XH.
- Năng lực thẩm mỹ của con người là quá trình phát triển của các giác quan thẩm mỹ
- hình thành ý thức thẩm mỹ; đó năng lực cảm thụ, đánh giá sáng tạo thẩm mỹ theo
quy luật của cái đẹp theo tiêu chí chân – thiện – mỹ.
Các hình thức của chủ thể thẩm mỹ:
Thứ nhất Chủ thể thưởng thức thẩm mỹ (chủ thể tiếp nhận giá trị chủ thể thẩm
mỹ) là nhóm chủ thể rộng lớn nhất. Đây là nhóm chủ thể hưởng thụ các giá trị thẩm mỹ.
Chủ thế thẩm mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ thế thẩm mỹ - Người đăng: Thanhdim Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chủ thế thẩm mỹ 9 10 810