Ktl-icon-tai-lieu

Chữ Trinh trong Truyện Kiều

Được đăng lên bởi chuanhsp
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DU

DANH SÁCH NHÓM 1
Họ và Tên

Mã số học viên

1.

CHU THỊ ANH

VHVN-13-001

2.

NGUYỄN THỊ BÉ

VHVN-13-002

3.

ĐINH THỊ ĐÀO

VHVN-13-004

NHÓM 1

TRANG 1

TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DU

MỤC LỤC
TRANG

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………….. 3
NỘI DUNG ……………………………………………………………………….. 5
1. Đọc và nghiên cứu sang tác của Nguyễn Du ………………………………… 5
1.1 Đọc và nghiên cứu Truyện Kiều ……………………………………... 5
1.2 Đọc và nghiên cứu thơ chữ Hán …………………………………….. 10
1.3 Đọc và nghiên cứu Văn chiêu hồn ………………………………….. 12
2. Cảm hứng sáng tác về Truyện Kiều ………………………………………… 13
3. Cảm hứng sáng tác về Nguyễn Du …………………………………………... 22
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………… 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………….... 33

NHÓM 1

TRANG 2

TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DU

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong văn học của nhiều nước trên thế giới có những nhà văn mà sự xuất hiện của
họ đánh dấu một trình độ mới của văn học dân tộc. Đó là Đan-tê của I-ta-li-a, Pu-skin của
Nga. Mác và Ăng-ghen gọi Đan-tê là nhà thơ trung đại cuối cùng và là nhà thơ đầu tiên
của thời cận đại. Bi-ê-lin-xki đã từng gọi Pu-skin là nhà thơ nghệ sĩ đầu tiên của nước
Nga, người đã đem lại cho nước Nga thơ ca như là một nghệ thuật, chứ không phải chỉ là
diễn đạt hay những tư tưởng cao cả. Trong lịch sử văn học Việt Nam Nguyễn Du (1765
-1820) cũng là một nhà thơ có địa vị như thế.
Nguyễn Du là người đã kết tinh mọi truyền thống ưu tú nhất của văn học bác học
và văn học dân gian Việt Nam, người kết hợp vốn văn học Việt Nam và văn học Trung
Quốc để sáng tạo ra kiệt tác có tầm cỡ thế giới là Truyện Kiều. Với Truyện Kiều, ông đã
đưa thể loại truyện Nôm thịnh hành từ thế kỷ XVII lên một trình độ cổ điển, tiếp cận với
thể loại tiểu thuyết tâm lý hiện đại. Ông đã đưa tiếng Việt văn học lên trình độ cổ điển
tuyệt vời, trở thành mẫu mục của ngôn ngữ nghệ thuật dân tộc. Đến lượt mình Truyện
Kiều lại dấy lên những hoạt động văn học, văn hóa phong phú khác như vịnh Kiều, bình
Kiều, đố Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, trò Kiều... Truyện Kiều trở thành tác phẩm độc tôn
trong đời sống văn học dân tộc. Trên thế giới cũng hiếm có một tác phẩm nào có ảnh
hưởng tới văn hóa dân tộc sâu rộng đến như thế! Thơ chữ Hán của Nguyễn Du cũng là
một đỉnh cao trong thơ chữ Hán Việt Nam, với nghệ thuật của một cây đại bút như có nhà
nghiên cứu Trung Hoa đã gọi như thế. Nguyễn Du đã thể hiện một tinh thần nhân đạo sâu
sắc nhất và một tinh thần phê phán không khoan n...
TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DU
DANH SÁCH NHÓM 1
Họ và Tên Mã số học viên
1. CHU THỊ ANH VHVN-13-001
2. NGUYỄN THỊ BÉ VHVN-13-002
3. ĐINH THỊ ĐÀO VHVN-13-004
NHÓM 1 TRANG 1
Chữ Trinh trong Truyện Kiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ Trinh trong Truyện Kiều - Người đăng: chuanhsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chữ Trinh trong Truyện Kiều 9 10 623