Ktl-icon-tai-lieu

Chú voi con - Rudyard Kipling

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú Voi Con

R.KIPLING

R.KIPLING

Chú Voi Con
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC

R.KIPLING
Chú Voi Con
Dịch giả: Phạm Viêm Phƣơng

LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ :
R. Kipling (1865–1936) được gửi ăn học ở Anh từ năm 6 tuổi rồi trở về Ấn Độ năm 17 tuổi. Tại đây
ông bắt đầu làm thơ, viết truyện ngắn và làm báo. Năm 1889 (24 tuổi), ông trở về Anh khi tên tuổi đã
lẫy lừng. Do kết hôn với con gái một giám đốc nhà xuất bản Mỹ nên phần lớn tác phẩm quan trọng
của ông, viết trong khoảng 1890 tới 1901, được xuất bản ở Mỹ. Năm 1902, ông trở về Anh, rồi du
lịch châu Phi. Năm 1907, ông được trao giải Nobel văn chương. Tác phẩm của ông thường viết về
những người lính hay quan chức Anh ở các thuộc địa, đặc biệt là ở Ấn Độ và Burma (nay là
Myanmar). Ngoài ra ông còn có một lượng lớn những truyện viết cho trẻ em (như truyện được giới
thiệu ở đây, rút từ tập Just So Stories, xuất bản năm 1902). Sự gần gũi của ông với giới chức Anh ở
các thuộc địa khiến ông có xu hướng ủng hộ chế độ này, vốn trái ngược với xu thế tự do của thời đại.
Nên về già ông sống rất cô đơn và khép kín. Nhưng về sự nghiệp văn chương, ông vẫn là cây bút có
nghề với bút pháp tinh tế, phức hợp và đạt hiệu ứng cao.
Ngày xửa ngày xƣa, các cháu ạ, bọn voi không có vòi. Chúng chỉ có một cái mũi bự, hơi đen, bằng
cỡ cái ủng, có thể lắc qua lắc lại nhƣng không thể dùng để nhón vật nào lên đƣợc. Nhƣng rồi lại có

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Chú Voi Con

R.KIPLING

một chú voi mới - chú voi con - một chú voi tò mò vô hạn, nghĩa là nó đặt ra vô số câu hỏi. Chú sống
ở châu Phi, và làm tràn ngập châu Phi bằng những câu hỏi oái ăm vô tận của chú. Chú hỏi bà dì Đà
Điểu cao kều tại sao lông đuôi của bà lại mọc nhƣ thế, và bà dì đét cho chú mấy cái bằng bàn chân
rất cứng của bà. Chú hỏi ông bác Hƣơu Cao Cổ lênh khênh cái gì làm da bác lốm đốm thế, và ông
bác lênh khênh đét chú bằng bàn chân móng guốc của bác ấy. Thế nhƣng chú vẫn tò mò vô cùng!
Chú hỏi bà dì dềnh dàng Hà Mã sao mắt dì đỏ thế, bà dì đét chú bằng cái chân móng guốc to bè của
bà ấy, và chú hỏi ông bác lông lá Khỉ Đầu Chó tại sao trái dƣa lại có vị nhƣ thế, ông bác lông lá này
đét chú bằng bàn tay lông lá của ông ta. Vậy mà chú vẫn tò mò vô cùng! Chú hỏi về đủ thứ chuyện
mà chú thấy, nghe, ngửi, hay sờ đƣợc, và mọi ông bác bà dì cứ đét chú. Vậy mà chú vẫn vô cùng tò
mò!
Một sáng đẹp trời, chú voi con bịa ra một câu hỏi hoàn toàn mới....
Chú Voi Con R.KIPLING
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
R.KIPLING
Chú Voi Con
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
R.KIPLING
Chú Voi Con
Dch gi: Phạm Viêm Phƣơng
LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ :
R. Kipling (1865–1936) được gửi ăn học ở Anh từ năm 6 tuổi rồi trở về Ấn Độ năm 17 tuổi. Tại đây
ông bắt đầu làm thơ, viết truyện ngắn và làm báo. Năm 1889 (24 tuổi), ông trở về Anh khi tên tuổi đã
lẫy lừng. Do kết hôn với con gái một giám đốc nhà xuất bản Mỹ nên phần lớn tác phẩm quan trọng
của ông, viết trong khoảng 1890 tới 1901, được xuất bản ở Mỹ. Năm 1902, ông trở về Anh, rồi du
lịch châu Phi. Năm 1907, ông được trao giải Nobel văn chương. Tác phẩm của ông thường viết về
những người lính hay quan chức Anh ở các thuộc địa, đặc biệt là ở Ấn Độ và Burma (nay là
Myanmar). Ngoài ra ông còn có một lượng lớn những truyện viết cho trẻ em (như truyện được giới
thiệu ở đây, rút từ tập Just So Stories, xuất bản năm 1902). Sự gần gũi của ông với giới chức Anh ở
các thuộc địa khiến ông có xu hướng ủng hộ chế độ này, vốn trái ngược với xu thế tự do của thời đại.
Nên về già ông sống rất cô đơn và khép kín. Nhưng về sự nghiệp văn chương, ông vẫn là cây bút có
nghề với bút pháp tinh tế, phức hợp và đạt hiệu ứng cao.
Ngày xửa ngày xƣa, các cháu ạ, bọn voi không có vòi. Chúng chỉ có một cái mũi bự, hơi đen, bằng
cỡ cái ủng, có thể lắc qua lắc lại nhƣng không thể dùng để nhón vật nào lên đƣợc. Nhƣng rồi lại có
Chú voi con - Rudyard Kipling - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chú voi con - Rudyard Kipling - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chú voi con - Rudyard Kipling 9 10 121