Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện trong nhà - Haruki Murakami

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyện Trong Nhà

Murakami Haruki

Murakami Haruki

Chuyện Trong Nhà
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chuyện Trong Nhà

Murakami Haruki
Chuyện Trong Nhà
Dịch giả: Phạm Vũ Thịnh

Lời người dịch:
Truyện ngắn "Chuyện trong nhà - Family Affair" đã ra mắt người đọc trên tạp chí Lee số tháng 1112 năm 1985.
Không hiểu có phải là chuyện thƣờng tình trên đời không, ngay từ buổi đầu, tôi đã không thể nào ƣa
đƣợc anh chàng vị-hôn-phu của em tôi. Rồi về sau, ít nhất tôi lại còn ôm thêm nghi vấn về việc em
tôi quyết tâm kết hôn với chàng ta. Thật tình tôi đã thất vọng về việc ấy.
Mà có thể tôi nghĩ nhƣ thế là vì tính tôi hẹp hòi cũng không chừng. Ít nhất thì em tôi đã nghĩ nhƣ thế
về tôi. Chúng tôi ngoài mặt không đả động đến điều ấy, nhƣng chuyện tôi không mấy ƣa vị-hôn-phu
của em tôi thì cô ấy cũng đã cảm nhận đƣợc rõ rệt, nên dạo này có vẻ bực bội đối với tôi.
-"Anh suy nghĩ hẹp hòi quá đấy". Cô phàn nàn với tôi.
Lúc ấy chúng tôi đang nói chuyện về món mì Ý. Trực tiếp thì cô ấy chỉ trích tôi suy nghĩ quá hẹp hòi
về món mì Ý. Nhƣng tất nhiên, cô ấy chẳng phải chỉ nói về chuyện mì Ý mà thôi. Phía sau đó còn có
chuyện vị-hôn-phu của cô, mà thật ra, chuyện vị-hôn-phu của cô mới là vấn đề cô muốn nói đến.
Cũng là một loại chiến tranh đại-lý đó thôi.
Nguyên do cũng từ chuyện em tôi rủ tôi đi ăn mì Ý một buổi trƣa chủ nhật. Đúng lúc tôi cũng muốn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Chuyện Trong Nhà

Murakami Haruki

ăn mì Ý nên đồng ý ngay. Chúng tôi vào một quán mì YÝ xinh xắn, mới khai trƣơng ở trƣớc ga. Tôi
gọi món mì có cà-dái-dê và tỏi, em tôi gọi món mì có rau húng thơm. Tôi uống bia ngồi chờ thức ăn
mang đến. Cho đến lúc ấy thì chƣa có vấn đề gì xảy ra cả. Tháng Năm, chủ nhật, mà lại là ngày đẹp
trời nữa.
Vấn đề là khi thức ăn đã đƣợc mang đến, thì món mì Ý ấy thật dở tệ, phải dùng chữ "tai hại" mới
đúng. Mì thì trên mặt còn lợn cợn những bột, mà bên trong còn cứng quá, mà phó-mát lại bẹt nhẹt
nhƣ chó ăn rồi nhả ra. Tôi gắng lắm cũng chỉ nuốt đƣợc đâu nửa đĩa rồi bảo cô hầu bàn dẹp đi. Em
tôi liếc thấy sự tình, nhƣng ngay lúc ấy thì không nói gì, chỉ thong thả ăn cho đến hết cọng mì cuối
cùng trong đĩa mình. Trong lúc ấy, tôi vừa uống lon bia thứ hai vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài.
-"Anh này, làm gì đến nỗi phải chừa lại đến nửa đĩa để tỏ thái độ khó chịu nhƣ thế?". Em tôi nói, sau
khi đĩa của cô đã đƣợc dẹp đi.
-"Dở ẹc". Tôi đáp, đơn giản.
-"Cũng đâ...
Chuyện Trong Nhà Murakami Haruki
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Murakami Haruki
Chuyện Trong Nhà
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chuyện Trong Nhà
Murakami Haruki
Chuyện Trong Nhà
Dch gi: Phạm Vũ Thịnh
Lời người dịch:
Truyện ngắn "Chuyện trong nhà - Family Affair" đã ra mắt người đọc trên tạp chí Lee số tháng 11-
12 năm 1985.
Không hiểu có phải là chuyện thƣờng tình trên đời không, ngay từ buổi đầu, tôi đã không thể nào ƣa
đƣợc anh chàng vị-hôn-phu của em tôi. Rồi về sau, ít nhất tôi lại còn ôm thêm nghi vấn về việc em
tôi quyết tâm kết hôn với chàng ta. Thật tình tôi đã thất vọng về việc ấy.
Mà có thể tôi nghĩ nhƣ thế là vì tính tôi hẹp hòi cũng không chừng. Ít nhất thì em tôi đã nghĩ nhƣ thế
về tôi. Chúng tôi ngoài mặt không đả động đến điều ấy, nhƣng chuyện tôi không mấy ƣa vị-hôn-phu
của em tôi thì cô ấy cũng đã cảm nhận đƣợc rõ rệt, nên dạo này có vẻ bực bội đối với tôi.
-"Anh suy nghĩ hẹp hòi quá đấy". Cô phàn nàn với tôi.
Lúc ấy chúng tôi đang nói chuyện về món mì Ý. Trực tiếp thì cô ấy chỉ trích tôi suy nghĩ quá hẹp hòi
về món mì Ý. Nhƣng tất nhiên, cô ấy chẳng phải chỉ nói về chuyện mì Ý mà thôi. Phía sau đó còn có
chuyện vị-hôn-phu của cô, mà thật ra, chuyện vị-hôn-phu của cô mới là vấn đề cô muốn nói đến.
Cũng là một loại chiến tranh đại-lý đó thôi.
Nguyên do cũng từ chuyện em tôi rủ tôi đi ăn mì Ý một buổi trƣa chủ nhật. Đúng lúc tôi cũng muốn
Chuyện trong nhà - Haruki Murakami - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện trong nhà - Haruki Murakami - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chuyện trong nhà - Haruki Murakami 9 10 974