Ktl-icon-tai-lieu

Colombre - Dino Buzzati

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dino Buzzati

Colombre

Dino Buzzati

Colombre
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Colombre

Dino Buzzati
Colombre
Trƣơng Văn Dân chuyển ngữ

Khi Stefano Roi tròn mƣời hai tuổi, thay vì xin quà tặng cho ngày sinh nhật, nó yêu cầu ba nó, là
thuyền trƣởng và chủ nhân một chiếc tàu buồm, dẫn nó ra khơi.
"Khi con lớn" nó nói "con cũng sẽ đi biển nhƣ ba. Và con muốn chỉ huy những chiếc tàu đẹp và to
hơn nữa."
"Xin chuá ban phƣớc lành cho con" ba nó trả lời. Và hôm ấy cũng chính là ngày thuyền ra khơi,
ông vui vẻ dẫn thằng bé đi theo.
Ðó là một ngày biển lặng và rực rỡ ánh mặt trời. Vì lần đầu đƣợc đặt bƣớc lên tàu nên Stefano sung
sƣớng chạy tung tăng khắp nơi, trố mắt nhìn những máy móc kỳ lạ rồi dừng lại quan sát những thao
tác phức tạp lúc xoay buồm. Nó tò mò hỏi nhiều câu ngộ nghĩnh làm các thuỷ thủ phì cƣời, nhƣng ai
nấy cũng đều kiên nhẫn giải thích cho nó. Khi chạy đến đuôi tàu, thằng bé chợt đứng lại. Nó chăm
chú quan sát một cái gì thấp thoáng trên mặt nƣớc, thoạt ẩn thoạt hiện, cách xa hai, ba trăm thƣớc
ngay chỗ cuối của làn bọt trắng bám phía sau lƣng tàu.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Dino Buzzati

Colombre

Mặc dù thuyền đang lƣớt nhanh theo chiều gió, nhƣng vật ấy cứ giữ nguyên một khoảng cách.
Và tuy chƣa biết đích thực là cái gì, nhƣng hình dạng kỳ quái của nó đã thu hút thằng bé một cách
mãnh liệt.
Ngƣời cha không thấy con đi dạo trên bong, ông lớn tiếng kêu nhƣng không nghe đáp lại, đành rời
phòng chỉ huy để đi tìm.
"Stefano, con làm gì mà đứng nhƣ trời trồng vậy ?" ông hỏi sau khi thấy nó đứng ở đuôi tàu, mắt
đăm đăm nhìn vào làn sóng phía sau.
" Ba ơi, đến xem cái này"
Ngƣời cha tiến đến, chú mục nhìn theo hƣớng chỉ của con, nhƣng ông chẳng thấy gì cả."Có cái gì
đen đen thỉnh thoảng nhô lên mặt nƣớc " thằng bé nói "đang chạy theo chúng ta"
"Tuy tuổi bốn mƣơi, nhƣng mắt ba còn tốt lắm. Song ba có thấy gì đâu."
Nhƣng thằng bé cứ tiếp tục nài nỉ, ông đành phải đi lấy ống nhòm rồi sau đó chăm chú nhìn ra khơi,
chỗ cuối đám bọt trắng. Stefano thấy mặt cha tái mét.
"Cái gì vậy ? Tại sao mặt ba trắng thế ?"
" Chuá ơi, phải chi cha con ta đừng trông thấy nó " ông thuyền trƣởng buồn rầu than thở. " Bây giờ
ba rất sợ cho con. Cái mà con trông thấy nhô lên từ mặt nƣớc và chạy theo chúng ta, không phải là
một vật tầm thƣờng. Ðó là Colombre. Nó là một loài cá mà bất cứ thủy thủ ở đại dƣơng nào trên
thế giới cũng đều kinh sợ. Ðó là ...
Colombre Dino Buzzati
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Dino Buzzati
Colombre
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Colombre
Dino Buzzati
Colombre
Trƣơng Văn Dân chuyển ng
Khi Stefano Roi tròn mƣời hai tuổi, thay vì xin quà tặng cho ngày sinh nhật, nó yêu cầu ba nó, là
thuyền trƣởng và chủ nhân một chiếc tàu buồm, dẫn nó ra khơi.
"Khi con lớn" nó nói "con cũng sẽ đi biển nhƣ ba. Và con muốn chỉ huy những chiếc tàu đẹp và to
hơn nữa."
"Xin chuá ban phƣớc lành cho con" ba nó trả lời. Và hôm ấy cũng chính là ngày thuyền ra khơi,
ông vui vẻ dẫn thằng bé đi theo.
Ðó là một ngày biển lặng và rực rỡ ánh mặt trời. Vì lần đầu đƣợc đặt bƣớc lên tàu nên Stefano sung
sƣớng chạy tung tăng khắp nơi, trố mắt nhìn những máy móc kỳ lạ rồi dừng lại quan sát những thao
tác phức tạp lúc xoay buồm. Nó tò mò hỏi nhiều câu ngộ nghĩnh làm các thuỷ thủ phì cƣời, nhƣng ai
nấy cũng đều kiên nhẫn giải thích cho nó. Khi chạy đến đuôi tàu, thằng bé chợt đứng lại. Nó chăm
chú quan sát một cái gì thấp thoáng trên mặt nƣớc, thoạt ẩn thoạt hiện, cách xa hai, ba trăm thƣớc
ngay chỗ cuối của làn bọt trắng bám phía sau lƣng tàu.
Colombre - Dino Buzzati - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Colombre - Dino Buzzati - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Colombre - Dino Buzzati 9 10 987