Ktl-icon-tai-lieu

Con đã gặp Chúa - Ira D. Sankey

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con đã gặp Chúa

Ira D. Sankey

Ira D. Sankey

Con đã gặp Chúa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Con đã gặp Chúa

Ira D. Sankey
Con đã gặp Chúa

Lời Nói Đầu: Chắc một số bạn đọc đã nghe về hai nhà truyền đạo trứ danh của thế kỷ mười chín:
Dwight L. Moody và Ira D. Sankey. Moody rao truyền Tin lành bằng những bài giảng Kinh thánh,
tiếp theo Sankey trình bày những bản thánh ca tự mình sáng tác. Chúa đã đại dụng hai ông dắt đưa
hàng vạn linh hồn trở về cùng Ngài tại Bắc Mỹ cũng như nhiều nước ở Âu châu. Và sau đây là một
câu chuyện rất cảm động mà Sanley đã thuật lại trong tác phẩm "My Life And Story Of The Gospel
Hymns" (tạm dịch: Đời Tôi và câu truyện những bản thánh ca Tin lành) do chính ông biên soạn.
Câu truyện xảy ra tại Brook-lyn thuộc địa phận thành phố Nữu ước (New York). Buổi giảng đầu tiên
tổ chức tại sân trượt tuyết Clermont Avenue hồi tám giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng 10 năm 1875, ngoài
năm ngàn ghế trong khán đài đềâu có người ngồi khắp cả sân đông nghẹt, đến nỗi có hàng ngàn
người phải trở về không còn có chỗ nữa.
Cùng phụ với việc hát của tôi có một ban hợp ca hai trăm năm mươi người. Bài đơn ca đầu tiên của
tôi là "Hãy vui vẻ và mừng rỡ, Đấng Cứu chuộc ngươi đã đến!" Buổi giảng tiếp theo tổ chức vào
buổi tối, mười lăm ngàn người đành bỏ về vì không có chỗ trong sân. Trong mỗi buổi như thế có từ
hai đến ba trăm người xin được cầu nguyện để tin nhận Đức Chúa Jêsus.
Sau buổi nhóm có một thanh niên mặt mày tuấn tú cùng đi vào phòng những người khác bước vào
phòng chỉ dẫn (nơi dành riêng cho những người muốn tìm kiếm Chúa). Tôi hỏi anh ta có muốn tiếp
nhận Chúa làm cứu Chúa duy nhứt của mình không. Anh ta ngồi xuống giữa hai cánh tay. Cả người

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Con đã gặp Chúa

Ira D. Sankey

anh ta đều xúc động, anh đáp:
"Chúa Jêsus sẽ không đón nhận tôi đâu."
"Tại sao lại không?"
"Vì trải qua bao nhiêu năm nay tôi là một con người vô tín, là môn đệ của Charles Bradlaugh (một
nhà chính trị Anh có khuynh hướng tư tưởng tự do, 1833-1891) và trong tám năm trời vừa qua không
có một lúc nào tôi ngừng nói chống nghịch với Đấng Christ, khi thì riêng rẽ, khi thì công khai, Tôi
đã đi chu du khắp thế giới, đến đâu cũng đều nghịch Đấng Christ và tất cả những ai xưng là Cơ Đốc
nhân; bây giờ tôi sợ e Ngài sẽ không tha thứ cho tôi về những gì tôi phạm đến Ngài."
"Anh có muốn Đấng Christ tha tội cho anh không?" tôi hỏi.
"Thưa ô...
Con đã gặp Chúa Ira D. Sankey
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Ira D. Sankey
Con đã gặp Chúa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Con đã gặp Chúa
Ira D. Sankey
Con đã gặp Chúa
Lời Nói Đầu: Chắc một số bạn đọc đã nghe về hai nhà truyền đạo trứ danh của thế kỷ mười chín:
Dwight L. Moody và Ira D. Sankey. Moody rao truyền Tin lành bằng những bài giảng Kinh thánh,
tiếp theo Sankey trình bày những bản thánh ca tự mình sáng tác. Chúa đã đại dụng hai ông dắt đưa
hàng vạn linh hồn trở về cùng Ngài tại Bắc Mỹ cũng như nhiều nước ở Âu châu. Và sau đây là một
câu chuyện rất cảm động mà Sanley đã thuật lại trong tác phẩm "My Life And Story Of The Gospel
Hymns" (tạm dịch: Đời Tôi và câu truyện những bản thánh ca Tin lành) do chính ông biên soạn.
Câu truyện xảy ra tại Brook-lyn thuộc địa phận thành phố Nữu ước (New York). Buổi giảng đầu tiên
tổ chức tại sân trượt tuyết Clermont Avenue hồi tám giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng 10 năm 1875, ngoài
năm ngàn ghế trong khán đài đềâu có người ngồi khắp cả sân đông nghẹt, đến nỗi có hàng ngàn
người phải trở về không còn có chỗ nữa.
Cùng phụ với việc hát của tôi có một ban hợp ca hai trăm năm mươi người. Bài đơn ca đầu tiên của
tôi là "Hãy vui vẻ và mừng rỡ, Đấng Cứu chuộc ngươi đã đến!" Buổi giảng tiếp theo tổ chức vào
buổi tối, mười lăm ngàn người đành bỏ về vì không có chỗ trong sân. Trong mỗi buổi như thế có từ
hai đến ba trăm người xin được cầu nguyện để tin nhận Đức Chúa Jêsus.
Sau buổi nhóm có một thanh niên mặt mày tuấn tú cùng đi vào phòng những người khác bước vào
phòng chỉ dẫn (nơi dành riêng cho những người muốn tìm kiếm Chúa). Tôi hỏi anh ta có muốn tiếp
nhận Chúa làm cứu Chúa duy nhứt của mình không. Anh ta ngồi xuống giữa hai cánh tay. Cả người
Con đã gặp Chúa - Ira D. Sankey - Trang 2
Con đã gặp Chúa - Ira D. Sankey - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Con đã gặp Chúa - Ira D. Sankey 9 10 938