Ktl-icon-tai-lieu

Con quạ của ông nội - Iez Brasier

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con quạ của ông nội

IEZ BRASIER

IEZ BRASIER

Con quạ của ông nội
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Con quạ của ông nội

IEZ BRASIER
Con quạ của ông nội

Qụa là một loài chim gớm ghiếc, nhưng đối với ông nội thuở ấy ở Ba-lan cách nay gần trăm năm thì
ông lại không cho là như thế.
Kỳ cục quá, bà thường phàn nàn với ông, nó cứ kêu quạ quạ cả ngày như thế mà ông chịu được, thật
tôi không sao hiểu được. Và bà day qua rầy con quạ:
- Bay ra ngoài kia cho rảnh! Cứ quanh quẩn trong nhà quạ quạ om sòm!
Mỗi lần như thế, ông nội chỉ cười trừ. Ông mở thẩu lấy ra môït miếng bánh ngọt, rồi kiếm một chỗ
mát ngồi cho con quạ ăn. Ông thích tiếng kêu của quạ. Ông nói cách âu yếm: Thôi chớ, ăn đủ rồi còn
kêu cái gì nữa? Rồi ông rủ con quạ: Bây giờ chúng ta đi vắt sữa bò cho bà nội nhé! Hễ ông nội đi đâu
là có con quạ bay theo đó. Ôâng vào vựa lúa, nó theo vào vựa lúa; ông ra đồng, nó ra đồng; ông vô
nhà, nó bay vô nhà. Mỗi lần thấy nó bay vào nhà là bà nội tháo chiếc khăn quơ đuổi tống nó ra: Ăn
uống rồi, bay ra ngoài cây kia mà đậu kìa!
Cứ thế con quạ ở với ông nội trọn mùa hè. Một hôm, ông nội thấy con trai mình là Đô-bơ-ri (Dobry)
lúc ấy đã có con cái rồi, bèn bảo: Đô-bơ-ri nầy, con cũng phải nuôi con quạ nầy nữa chớ?
Thôi đi, con chả có thì giờ đâu mà nuôi quạ. Con còn phải lo làm ăn tần tảo để nuôi các con của con.
Con tưởng tốt hơn hết là nên thả cho nó muốn bay đi đâu thì bay, Ba ạ.
Ừ, cũng được, ông nội nói: Lúc nầy đã đến mùa đông, chúng ta có thể thả cho nó bay đi. Giờ đây,
Đô-bơ-ri yêu mến Chúa Jêsus. Bất cứ đang cầy cấy ngoài song cửa lúc chiều tối, anh thường hát ngợi

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Con quạ của ông nội

IEZ BRASIER

khen Chúa. Bấy giờ mùa đông đến, trời phủ tuyết tứ bề, không còn có thể vô rừng để kiếm củi bán
nữa. Đô-bơ-ri không còn lấy một đồng xu để trả tiền thuê căn nhà nho nhỏ của anh ta và mua đồ ăn
cho các con anh.
Nguời chủ nhà đến thúc anh: Sao, chú phải lo trả tiền nhà cho tôi chớ! Vâng, ông để ráng cho tôi vài
hôm nữa có tiền tôi sẽ trả. Đô-bơ-ri cứ khấn lần như thế.
Vài hôm sau nguời chủ nhà lại đến nói với giọng xẵng xớm: Chú phải trả tiền nhàø cho tôi ngay hôm
nay. Có trả không thì bảo. Nếu hôm nay chú không trả, tôi sẽ tống cổ cả gia đình chú ra ngoài trời
tuyết kia cho biết mặt.
Ông làm ơn nán cho tôi vài bữa nữa mà! Đô-bơ-ri năn nỉ. Nhưng người chủ nhà khăng khăng không
thèm đứng nghe anh ta nữa. Đô-bơ-ri ...
Con qu ca ông ni IEZ BRASIER
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
IEZ BRASIER
Con qu của ông ni
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Con qu của ông nội
IEZ BRASIER
Con qu của ông nội
Qụa là một loài chim gớm ghiếc, nhưng đối với ông nội thuở ấy ở Ba-lan cách nay gần trăm năm thì
ông lại không cho là như thế.
Kỳ cục quá, bà thường phàn nàn với ông, nó cứ kêu quạ quạ cả ngày như thế mà ông chịu được, thật
tôi không sao hiểu được. Và bà day qua rầy con quạ:
- Bay ra ngoài kia cho rảnh! Cứ quanh quẩn trong nhà quạ quạ om sòm!
Mỗi lần như thế, ông nội chỉ cười trừ. Ông mở thẩu lấy ra môït miếng bánh ngọt, rồi kiếm một chỗ
mát ngồi cho con quạ ăn. Ông thích tiếng kêu của quạ. Ông nói cách âu yếm: Thôi chớ, ăn đủ rồi còn
kêu cái gì nữa? Rồi ông rủ con quạ: Bây giờ chúng ta đi vắt sữa bò cho bà nội nhé! Hễ ông nội đi đâu
là có con quạ bay theo đó. Ôâng vào vựa lúa, nó theo vào vựa lúa; ông ra đồng, nó ra đồng; ông vô
nhà, nó bay vô nhà. Mỗi lần thấy nó bay vào nhà là bà nội tháo chiếc khăn quơ đuổi tống nó ra: Ăn
uống rồi, bay ra ngoài cây kia mà đậu kìa!
Cứ thế con quạ ở với ông nội trọn mùa hè. Một hôm, ông nội thấy con trai mình là Đô--ri (Dobry)
lúc ấy đã có con cái rồi, bèn bảo: Đô--ri nầy, con cũng phải nuôi con quạ nầy nữa chớ?
Thôi đi, con chả có thì giờ đâu mà nuôi quạ. Con còn phải lo làm ăn tần tảo để nuôi các con của con.
Con tưởng tốt hơn hết là nên thả cho nó muốn bay đi đâu thì bay, Ba ạ.
Ừ, cũng được, ông nội nói: Lúc nầy đã đến mùa đông, chúng ta có thể thả cho nó bay đi. Giờ đây,
Đô--ri yêu mến Chúa Jêsus. Bất cứ đang cầy cấy ngoài song cửa lúc chiều tối, anh thường hát ngợi
Con quạ của ông nội - Iez Brasier - Trang 2
Con quạ của ông nội - Iez Brasier - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Con quạ của ông nội - Iez Brasier 9 10 452