Ktl-icon-tai-lieu

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - Andersen

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con Quỷ Sứ Của Ông Hàng Tạp Hóa

Andersen

Andersen

Con Quỷ Sứ Của Ông Hàng Tạp Hóa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập 1
Tập 2

Andersen
Con Quỷ Sứ Của Ông Hàng Tạp Hóa
Tập 1
Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xếp,
chẳng có lấy một tí gì. Cũng trong căn nhà ấy lại có một ông bán hàng tạp hóa lương thiện và là chủ
của căn nhà. Bạn của ông là một con quỷ sứ. Đêm Noel ông cho nó một bát bột ngào sữa và một mẩu
bơ to tướng. Con quỷ sứ ở ngay trong cửa hàng, nơi nó biết đến là lắm chuyện.
Một buổi tối kia, chàng sinh viên đi cửa sau vào mua nến và phó mát. Chàng không có ai giúp việc
và vẫn phải tự đi mua lấy các thứ. Người ta giao hàng và chàng trả tiền. Ông chủ cửa hàng gật đầu
chào chàng, chàng sinh viên đáp lễ và dừng lại đọc tờ giấy gói miếng phó mát của mình. Đó là một
tờ giấy xé ở một cuốn sách cũ, lẽ ra không nên xé vì cuốn sách ấy là một tập thơ.
Ông chủ cửa hàng bảo:
- Cuốn sách ấy có nguyên vẹn đâu. Có một bà lão đem đổi cho tôi lấy một nắm cà phê đấy mà. Đưa
tôi tám silinh, tôi sẽ đưa nốt chổ còn lại cho anh.
- Không! có đổi lấy miếng phó mát thì đổi, tôi ăn bánh mì với bơ thôi cũng đủ, xé một cuốn sách như
vậy thật đáng tiếc. Bác là một con người khôn ngoan thực tế, nhưng đối với thơ ca, bác cũng chỉ hiểu
biết đại khái như cái sọt này mà thôi!
Nói như vậy cũng khá vô lễ, nhất là đối với cái sọt, nhưng ông chủ hàng vẫn cười, anh sinh viên
cũng cười....

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Con Quỷ Sứ Của Ông Hàng Tạp Hóa

Andersen

Họ đùa nhau, nhưng con quỷ sứ thấy có người nói như vậy lấy làm tức lắm, vì ông chủ hiệu tạp hóa
bán loại bơ ngon nhất, lại là chủ của nó.
Đêm đến, lúc mọi người đi ngủ cả, trừ anh chàng sinh viên, con quỷ sứ bèn lẻn vào buồng bà chủ lấy
hàm răng giả của bà. Cái hàm răng ấy có phép kì diệu, chỉ cần đặt nó lên bất cứ vật gì trong buồng
lập tức vật ấy sẽ nói được và sẽ phát ra những tư tưởng cảm xúc của nó, không kém gì bà chủ, có
điều là không bao giờ nói cùng với bà ta cả; thế cũng may, nếu không thì đâm ra cả hai cùng nói
trong mồm.
Con quỷ sứ đặt hàm răng vào trong sọt đựng báo củ và hỏi sọt:
- Có đúng là mày không biết thơ là gì phải không?
- Biết lắm chứ, sọt nói, thơ là cái ta vẫn thấy ở phía dưới các tờ báo và thường được người ta cắt ra
ấy mà. Tôi tưởng rằng tôi còn chứa nhiều thơ hơn một anh sinh viên ấy chứ, nhưng ví với ông chủ thì
tôi còn ...
Con Qu S Của Ông Hàng Tạp Hóa Andersen
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Andersen
Con Qu S Của Ông Hàng Tạp Hóa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp 1
Tp 2
Andersen
Con Qu S Của Ông Hàng Tạp Hóa
Tp 1
Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xếp,
chẳng có lấy một tí gì. Cũng trong căn nhày lại có một ông bán hàng tạp hóa lương thiện và là chủ
của căn nhà. Bạn của ông là một con quỷ sứ. Đêm Noel ông cho nó một bát bột ngào sữa và một mẩu
bơ to tướng. Con quỷ sứ ở ngay trong cửa hàng, nơi nó biết đến là lắm chuyện.
Một buổi tối kia, chàng sinh viên đi cửa sau vào mua nến và phó mát. Chàng không có ai giúp việc
và vẫn phải tự đi mua lấy các thứ. Người ta giao hàng và chàng trả tiền. Ông chủ cửa hàng gật đầu
chào chàng, chàng sinh viên đáp lễ và dừng lại đọc tờ giấy gói miếng phó mát của mình. Đó là một
tờ giấy xé ở một cuốn sách cũ, lẽ ra không nên xé vì cuốn sách ấy là một tập thơ.
Ông chủ cửa hàng bảo:
- Cuốn sách ấy có nguyên vẹn đâu. Có một bà lão đem đổi cho tôi lấy một nắm cà phê đấy mà. Đưa
tôi tám silinh, tôi sẽ đưa nốt chổ còn lại cho anh.
- Không! có đổi lấy miếng phó mát thì đổi, tôi ăn bánh mì với bơ thôi cũng đủ, xé một cuốn sách như
vậy thật đáng tiếc. Bác là một con người khôn ngoan thực tế, nhưng đối với thơ ca, bác cũng chỉ hiểu
biết đại khái như cái sọt này mà thôi!
Nói như vậy cũng khá vô lễ, nhất là đối với cái sọt, nhưng ông chủ hàng vẫn cười, anh sinh viên
cũng cười....
Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - Andersen - Trang 2
Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - Andersen - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - Andersen 9 10 278