Ktl-icon-tai-lieu

Cuộc đời Nguyễn Trãi

Được đăng lên bởi Nắng Buồn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CUỘC ĐỜI NGUYỄN TRÃI
Cuộc đời của mỗi người là một quá trình sống và làm việc không ngừng nghỉ. Theo dòng lịch
sử hào hùng Việt Nam, ta từng biết đến nhiều vị anh hùng hào kiệt và trong chương trình ngữ văn 10
ta sẽ tìm hiểu về ông-một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Lê Thánh Tông đã có câu “Ức Trai tâm
thượng quang Khuê tảo” ca ngợi ông-Nguyễn Trãi.
Nguyễn Trãi (1380-1442) tên tự là Ức Trai, sống vào giai đoạn lịch sử sôi động từ cuối đời
Trần, trải qua đời Hồ, thời đấu tranh chống ách xâm lược Minh cho tới đầu đời Lê. Ông là người anh
hùng dân tộc, nhà tư tưởng, danh nhân văn hoá thế giới. Năm 1406, giặc Minh xâm lược Đại Việt,
đánh bại nhà Hồ, áp bức muôn dân, bắt cha Nguyễn Trãi đưa về Trung Quốc. Nợ nước, thù nhà,
Nguyễn Trãi đã tìm đến với phong trào khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi và trở thành nhà soạn thảo
và thực thi những quyết sách đúng đắn, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Minh đến thắng lợi
hoàn toàn.
Năm 1385, Trần Nguyên Đán về Côn Sơn, đem Nguyễn Trãi theo cùng. Năm Nguyễn Trãi lên
5 tuổi, mẹ ông mất. Sau đó không lâu ông ngoại cũng mất. Ông đã về ở với cha tại quê nội ở làng
Nhị Khê. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, cũng là năm mở khoa thi đầu tiên của nhà Hồ.
Nguyễn Trãi đi thi và đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm ông 20 tuổi. Năm 1401, Nguyễn Ứng Long
đổi tên là Nguyễn Phi Khanh và được nhà Hồ vời ra làm quan, giữ chức Quốc tử giám tư nghiệp.
Nguyễn Trãi cũng được vời làm Ngự sử đài chính chưởng. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta,
nhà Hồ đem quân chống cự nhưng không thành. Cha con Hồ Quý Ly cùng một số triều thần bị bắt
đưa về Trung Quốc trong đó có cha con Nguyễn Phi Khanh. Trên đường đi, Nguyễn Phi Khanh đã
nói với Nguyễn Trãi: “ Con là người có học có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, báo thù cho cha.
Như thế mới là đạo hiếu”. Nguyễn Trãi nghe lời cha quay trở lại tìm con đường đánh giặc cứu
nước. Ông đã giúp Lê Lợi trù hoạch quân mưu. Tại đây, Nguyễn Trãi đã nhân danh Lê Lợi viết
những thư từ giao thiệp với tướng Minh. Nguyễn Trãi luôn chú trọng tìm người tài đức, người hiền
tài ra giúp nước. Năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi đã thay mặt
Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo”. “Sau khi đuổi xong giặc nước, Nguyễn Trãi chưa kịp thực hiện hoài
bão xây dựng đất nước thái bình thịnh trị, vua dân hòa mục như ông hằng mong ước, thì cuộc đời
chuyển sang giai đoạn khó khăn và bi thảm.” Đầu năm 1429, Lê Lợi nghi ngờ Trần Nguyên Hãn
mưu phản sai quân bắt tội, do có họ hàng xa nên Nguyễn Trãi cũng bị bắt. Sau kh...
CUỘC ĐỜI NGUYỄN TRÃI
Cuộc đời của mỗi người là một quá trình sống và làm việc không ngừng nghỉ. Theo dòng lịch
sử hào hùng Việt Nam, ta từng biết đến nhiều vị anh hùng hào kiệt và trong chương trình ngữ văn 10
ta sẽ tìm hiểu về ông-một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Lê Thánh Tông đã có câu “Ức Trai tâm
thượng quang Khuê tảo” ca ngợi ông-Nguyễn Trãi.
Nguyễn Trãi (1380-1442) tên tự là Ức Trai, sống vào giai đoạn lịch sử sôi động từ cuối đời
Trần, trải qua đời Hồ, thời đấu tranh chống ách xâm lược Minh cho tới đầu đời Lê. Ông là người anh
hùng dân tộc, nhà tư tưởng, danh nhân văn hoá thế giới. Năm 1406, giặc Minh xâm lược Đại Việt,
đánh bại nhà Hồ, áp bức muôn dân, bắt cha Nguyễn Trãi đưa về Trung Quốc. Nợ nước, thù nhà,
Nguyễn Trãi đã tìm đến với phong trào khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi và trở thành nhà soạn thảo
và thực thi những quyết sách đúng đắn, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Minh đến thắng lợi
hoàn toàn.
Năm 1385, Trần Nguyên Đán về Côn Sơn, đem Nguyễn Trãi theo cùng. Năm Nguyễn Trãi lên
5 tuổi, mẹ ông mất. Sau đó không lâu ông ngoại cũng mất. Ông đã về ở với cha tại quê nội ở làng
Nhị Khê. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, cũng là năm mở khoa thi đầu tiên của nhà Hồ.
Nguyễn Trãi đi thi và đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm ông 20 tuổi. Năm 1401, Nguyễn Ứng Long
đổi tên là Nguyễn Phi Khanh và được nhà Hồ vời ra làm quan, giữ chức Quốc tử giám tư nghiệp.
Nguyễn Trãi cũng được vời làm Ngự sử đài chính chưởng. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta,
nhà Hồ đem quân chống cự nhưng không thành. Cha con Hồ Quý Ly cùng một số triều thần bị bắt
đưa về Trung Quốc trong đó có cha con Nguyễn Phi Khanh. Trên đường đi, Nguyễn Phi Khanh đã
nói với Nguyễn Trãi: “ Con là người có học có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, báo thù cho cha.
Như thế mới là đạo hiếu”. Nguyễn Trãi nghe lời cha quay trở lại tìm con đường đánh giặc cứu
nước. Ông đã giúp Lê Lợi trù hoạch quân mưu. Tại đây, Nguyễn Trãi đã nhân danh Lê Lợi viết
những thư từ giao thiệp với tướng Minh. Nguyễn Trãi luôn chú trọng tìm người tài đức, người hiền
tài ra giúp nước. Năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi đã thay mặt
Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo”. “Sau khi đuổi xong giặc nước, Nguyễn Trãi chưa kịp thực hiện hoài
bão xây dựng đất nước thái bình thịnh trị, vua dân hòa mục như ông hằng mong ước, thì cuộc đời
chuyển sang giai đoạn khó khăn và bi thảm.” Đầu năm 1429, Lê Lợi nghi ngờ Trần Nguyên Hãn
mưu phản sai quân bắt tội, do có họ hàng xa nên Nguyễn Trãi cũng bị bắt. Sau khi được tha ông
không được tin dùng nữa. Năm 1439, Nguyễn Trãi về ở ẩn Côn Sơn, nhưng mấy tháng sau lại được
mời ra làm việc nước. Nguyễn Trãi hy vọng sẽ gặp thời cơ mới nhưng điều không may đã đến với
ông, chỉ ba năm sau, một thảm họa đã giáng xuống. “Vụ án Lệ Chi Viên, vụ án oan lớn nhất trong
lịch sử Việt Nam đã cướp đi sinh mệnh khiến ông mãi mãi không còn cơ hội thực hiện hoài bão của
mình.”
Song song đó, sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Trãi đã để lại cho đời những kiệt tác còn sống
mãi với thời gian. “Tác phẩm của Nguyễn Trãi cũng phải chịu một số phận long đong. Sau khi ông
mất, nhiều tác phẩm đã từng bị ra lệnh tiêu hủy…Mãi đến đầu thế kỉ XIX, tác phẩm của ông mới
được tìm lại và nửa cuối thế kỉ XIX mới được khắc in. Chỉ nhờ vào tình yêu thơ văn Nguyễn Trãi
của biết bao thế hệ, các tác phẩm ấy mới được bảo tồn.”. Các tác phẩm của ông đều có nội dung: tư
Cuộc đời Nguyễn Trãi - Trang 2
Cuộc đời Nguyễn Trãi - Người đăng: Nắng Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cuộc đời Nguyễn Trãi 9 10 656