Ktl-icon-tai-lieu

Cuộc đời Trần Quốc Tuấn

Được đăng lên bởi alliwantisyoumylove
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đặt “Nợ nước” lên trên “Thù
nhà”.
Khi Trần Quốc Tuấn chưa trưởng thành,
năm Đinh Dậu (1237), gia đình ông đã xảy ra
biến động. Do chú ông là Trần Thái Tông lên
ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nối
dõi, Thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền
phụ chính ép cha ông là Trần Liễu phải nhường
vợ là Thuận Thiên Công chúa (chị của Lý Chiêu
Hoàng) cho Trần Thái Tông (Trần Cảnh) dù bà đang mang thai với Trần
Liễu được ba tháng, đồng thời giáng hoàng hậu Chiêu Thánh xuống làm
Công chúa.
Phẫn uất, Trẫn Liễu họp quân chống lại nhưng thế cô không làm gì được,
phải xin đầu hàng. Vì Trần Thái Tông cũng thương anh và xin với Trần Thủ
Độ nên Trần Liễu được tha tội, nhưng quân lính theo ông đều bị giết[6].
Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp những người tài nghệ để dạy văn,
võ cho Trần Quốc Tuấn bởi thưở trước có người khen “Quốc Tuấn là bậc
kỳ tài. Khi lớn lên, Trần Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng,
thông kim bác cổ, văn võ song toàn.” . Lúc Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp
mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăng trối rằng: "Con không vì cha
lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được".
Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải.
Bấy giờ quân Nguyên sang xâm chiếm Việt Nam. Trần Quốc Tuấn đã giao
hảo hòa hiếu với Trần Quang Khải. Hai người là hai đầu mối của hai chi
trong họ Trần, đồng thời một người là con Trần Liễu, một người là con Trần
Cảnh, hai anh em đối đầu của thế hệ trước. Sự hòa hợp của hai người chính
là sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đảm bảo đánh thắng
quân Nguyên hung hãn.
Chuyện kể rằng: thời ấy tại bến Đông, ông chủ động mời Thái sư Trần
Quang Khải sang thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai nấu nước thơm tự
mình tắm rửa cho Quang Khải... Rồi một lần khác, ông đem việc xích mích
trong dòng họ dò ý các con, Trần Quốc Tảng có ý khích ông cướp ngôi vua
của chi thứ, ông nổi giận định rút gươm toan chém chết Quốc Tảng. Do các
con và những người tâm phúc xúm vào van xin, ông bớt giận dừng gươm

nhưng bảo rằng: Từ nay cho đến khi ta nhắm mắt, ta sẽ không nhìn mặt
thằng nghịch tử, phản thầy này nữa! Trong chiến tranh, ông luôn hộ giá bên
vua, tay chỉ cầm cây gậy bịt sắt. Thế mà vẫn có lời dị nghị, sợ ông sát vua.
Ông bèn bỏ luôn phần gậy bịt sắt, chỉ chống gậy không khi gần cận nhà vua.
Và sự nghi kỵ cũng chấm dứt. Giỏi tâm lý, chú ý từng việc nhỏ để tránh
hiềm nghi, yên lòng quan để yên lòng dân, đoàn kết mọi người vì nghĩa lớn
dân tộc. Một tấm lòng trung trinh son sắt vì vua, vì nư...
1. Đặt “Nợ nước” lên trên “Thù
nhà”.
Khi Trần Quốc Tuấn chưa trưởng thành,
năm Đinh Dậu (1237), gia đình ông đã xảy ra
biến động. Do chú ông là Trần Thái Tông lên
ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nối
dõi, Thái sư Trần Thủ Độ đang nắm thực quyền
phụ chính ép cha ông là Trần Liễu phải nhường
vợ là Thuận Thiên Công chúa (chị của Lý Chiêu
Hoàng) cho Trần Thái Tông (Trần Cảnh) dù bà đang mang thai với Trần
Liễu được ba tháng, đồng thời giáng hoàng hậu Chiêu Thánh xuống làm
Công chúa.
Phẫn uất, Trẫn Liễu họp quân chống lại nhưng thế cô không làm gì được,
phải xin đầu hàng. Vì Trần Thái Tông cũng thương anh và xin với Trần Thủ
Độ nên Trần Liễu được tha tội, nhưng quân lính theo ông đều bị giết
[6]
.
Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp những người tài nghệ để dạy văn,
võ cho Trần Quốc Tuấn bởi thưở trước có người khen “Quốc Tuấn là bậc
kỳ tài. Khi lớn lên, Trần Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng,
thông kim bác cổ, văn võ song toàn.” . Lúc Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp
mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăng trối rằng: "Con không vì cha
lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được".
Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải.
Bấy giờ quân Nguyên sang xâm chiếm Việt Nam. Trần Quốc Tuấn đã giao
hảo hòa hiếu với Trần Quang Khải. Hai người là hai đầu mối của hai chi
trong họ Trần, đồng thời một người là con Trần Liễu, một người là con Trần
Cảnh, hai anh em đối đầu của thế hệ trước. Sự hòa hợp của hai người chính
là sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đảm bảo đánh thắng
quân Nguyên hung hãn.
Chuyện kể rằng: thời ấy tại bến Đông, ông chủ động mời Thái sư Trần
Quang Khải sang thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai nấu nước thơm tự
mình tắm rửa cho Quang Khải... Rồi một lần khác, ông đem việc xích mích
trong dòng họ dò ý các con, Trần Quốc Tảng có ý khích ông cướp ngôi vua
của chi thứ, ông nổi giận định rút gươm toan chém chết Quốc Tảng. Do các
con và những người tâm phúc xúm vào van xin, ông bớt giận dừng gươm
Cuộc đời Trần Quốc Tuấn - Trang 2
Cuộc đời Trần Quốc Tuấn - Người đăng: alliwantisyoumylove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cuộc đời Trần Quốc Tuấn 9 10 291