Ktl-icon-tai-lieu

Đào tẩu - Frances Carfi Matranga

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đào tầu

Frances Carfi Matranga

Frances Carfi Matranga

Đào tầu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Đào tầu

Frances Carfi Matranga
Đào tầu
Dịch giả: Trần Hồng Văn
Truyện ngắn Mỹ

Tác Giả: Là một người đa tài, thủa nhỏ Frances Carfi Matranga theo học ngành kịch nghệ, nhưng
sau khi sanh đứa con đầu tiên, bà đổi sang việc sáng tác truyện. Hàng trăm truyện ngắn, thơ và kịch
bản đã xuất hiện trong nhiều tạp chí văn học. Bà cũng viết những truyện dài dành cho thanh thiếu
niên tại Mỹ cũng như ngoại quốc. Những công trình này mang lại cho bà chín giải thưởng văn học.
Thú tiêu khiển của bà là "Đọc, đọc và đọc".
***

Karl Schwartz là một thanh niên Do Thái bị nhốt vào trại tập trung thời Đứic Quốc Xã khi được
mười bẩy và được giải thoát lúc hai mươi mốt tuổi. Cả gia đình ông bị giết trong những trại này. Tác
giả yêu cầu ông kẻ lại một kinh nghiệm về trại tập trung mà ông vẫn còn nhớ rõ. Đây là một chuyện
có thực được kể về một cuộc trốn trại và những hậu quả của nó.
- Làm ơn giúp tôi. - Tôi năn nỉ người thanh niên Latvia gốc Do Thái tên là Fleischmann. - Tôi rất sợ.
Tôi tình nguyện xin tới đây nhưng lại không biết gì về nghề sơn cả. Nếu họ biết được là nói dối thì sẽ
giết tôi liền.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đào tầu

Frances Carfi Matranga

Tôi là một người Đức gốc Do Thái và đã được 19 tuổi. Đôi mắt xanh thông minh nhìn tôi sau cặp
kính cận, anh ta nói với tôi:
- Đừng lo gì cả, tôi sẽ liệu cho.
Lời nói đó làm tôi ấm lòng. Tôi được di chuyển từ trại tập trung tại Riga với trên 15,000 người Do
Thái. Một thông báo cho hay là những người có nghề nghiệp chuyên môn nào đó có thể xin đến làm
việc tại Kinta, một hãng dệt vải trước kia nay quân đội Đức mới chiếm được để biến thành một cứ
điểm cho toán mật vụ SS Gestapo trú đóng tại Riga thuộc nước Latvia.
Kêu gọi thợ tình nguyện là một trò chơi của toán SS. Rất nhiều lần trong quá khứ, tôi đã thấy tận mắt
việc họ gọi người tình nguyện làm những việc không có, rồi họ dùng những người này làm thú tiêu
khiển, như đánh đập, bắn giết, treo cổ hay dìm xuống hầm hố, cầu tiêu. Tuy vậy tôi cảm thấy có thể
tin được vào căn cứ mới này nên ghi danh cùng hơn vài trăm người khác. Tôi khai là thợ sơn vì chắc
chắn là nghề này được cần dùng hơn những nghề khác và tôi cũng mong là có thể học hỏi được nghề
này trước khi việc nói dối của tôi bị khám phá ra. Liều lĩnh chọn quyết định này vì dù bất cứ việc gì
xẩy ra ch...
Đào tầu Frances Carfi Matranga
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Frances Carfi Matranga
Đào tầu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Đào tầu
Frances Carfi Matranga
Đào tầu
Dch gi: Trn Hồng Văn
Truyn ngn M
Tác Giả: Là một người đa tài, thủa nhỏ Frances Carfi Matranga theo học ngành kịch nghệ, nhưng
sau khi sanh đứa con đầu tiên, bà đổi sang việc sáng tác truyện. Hàng trăm truyện ngắn, thơ và kịch
bản đã xuất hiện trong nhiều tạp chí văn học. Bà cũng viết những truyện dài dành cho thanh thiếu
niên tại Mỹ cũng như ngoại quốc. Những công trình này mang lại cho bà chín giải thưởng văn học.
Thú tiêu khiển của bà là "Đọc
,
đọc và đọc".
***
Karl Schwartz là một thanh niên Do Thái bị nhốt vào trại tập trung thời Đứic Quốc Xã khi được
mười bẩy và được giải thoát lúc hai mươi mốt tuổi. Cả gia đình ông bị giết trong những trại này. Tác
giả yêu cầu ông kẻ lại một kinh nghiệm về trại tập trung mà ông vẫn còn nhớ rõ. Đây là một chuyện
có thực được kể về một cuộc trốn trại và những hậu quả của nó.
- Làm ơn giúp tôi. - Tôi năn nỉ người thanh niên Latvia gốc Do Thái tên là Fleischmann. - Tôi rất sợ.
Tôi tình nguyện xin tới đây nhưng lại không biết gì về nghề sơn cả. Nếu họ biết được là nói dối thì sẽ
giết tôi liền.
Đào tẩu - Frances Carfi Matranga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tẩu - Frances Carfi Matranga - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đào tẩu - Frances Carfi Matranga 9 10 351