Ktl-icon-tai-lieu

Dấu hiệu biểu hiện phong cách tác giả qua đề tài

Được đăng lên bởi Assertive Gia Tuấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Thị Vân Anh
K38E-CNV
Bài tập nhóm: Dấu hiệu biểu hiện phong cách tác giả qua đề tài
1.

Đề tài là gì?

Ðề tài là phạm vi hiện thực mà nhà văn chọn lựa và miêu tả, thể hiện tạo thành chất
liệu của thế giới hình tượng trong tác phẩm đồng thời là cơ sở để từ đó nhà văn đặt
ra những vấn đề mà mình quan tâm. Có thể nói, đề tài là khái niệm trung gian giữa
thế giới hiện thực được thẩm mĩ hóa trong tác phẩm và bản thân đời sống. Người ta
có thể xác định đề tài trên 2 phương diện: bên ngoài và bên trong.
Nói đến phương diện bên ngoài là nói đến sự liên hệ thuần túy đến phạm vi hiện
thực mà tác phẩm phản ánh. Ơí đây, sự xác đinh đề tài thường dựa trên cơ sở các
phạm trù lịch sử- xã hội. Có thể nói đến đề tài chống Pháp, chống Mĩ, đề tài xây
dựng chủ nghĩa xã hội, đề tài công nhân, nông dân, bộ đội...
Tuy nhiên, để tránh sự đồng nhất đề tài và đối tượng phản ánh và thấy được tính
chất của phạm vi được phản ánh, cần phải đi vào phương diện bên trong của đề tài.
Ðó là cuộc sống nào, con người nào...được thể hiện trong tác phẩm. Nói cách khác,
đó chính là tính chất của đề tài bên ngoài. Trong trường hợp này, đề tài chính là
vấn đề được thể hiện trong tác phẩm và trong nhiều trường hợp nó trùng khít với
chủ đề. Chẳng hạn, Sống mòn của Nam Cao viết về người trí thức tiểu tư sản
nhưng đó là người trí thức tiểu tư sản quẩn quanh, bế tắc, mòn mỏi. Tiếng hát sông
Hương của Tố Hữu viết về người con gái giang hồ với cuộc sống đau đớn, tủi nhục
và ước mơ tốt đẹp của họ trong cuộc sống cũ...
2.Việc lựa chọn đề tài thê hiện phong cách tác gia
Nguyễn Tuân yêu Việt Nam với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ông
yêu tha thiết Tiếng Việt, những kiệt tác văn chương của Tản Đà, Tú Xương, Đoàn
Thi Điểm, Nguyễn Du ..., những nhạc điệu hoặc đài của các lối hát ca trù hoặc dân
dã mà thiết tha, những nét đẹp rất riêng của Việt Nam
Ở Nguyễn Tuân, ý thức cá nhân phát triển rất cao. Ông viết văn trước hết để khẳng
định cá tính độc đáo của mình, tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là "chủ nghĩa

xê dịch" . Lối sống tự do phóng túng của ông không phù hợp với chế độ thuộc địa
(hai lần bị tù).
Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc.


Trước Cách mạng tháng Tám, phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể
thâu tóm trong một chữ "ngông"



Thể hiện phong cách này, mỗi trang viết của Nguyễn Tuân đều muốn chứng
tỏ tài hoa uyên bác. Và mọi sự vật được miêu tả dù chỉ là cái ăn cái uống,
cũng được quan sát chủ yếu ở phương diệ...
Phm Th Vân Anh
K38E-CNV
Bi tp nhm: Du hiu biu hin phong cch tc gi qua đ ti
1. 
Ðề tài là phm vi hiện thực mà nhà văn chọn lựa và miêu tả, thể hiện to thành chất
liệu của thế giới hình tượng trong tác phẩm đồng thời là cơ sở để từ đó nhà văn đặt
ra những vấn đề mà mình quan tâm. Có thể nói, đề tài là khái niệm trung gian giữa
thế giới hiện thực được thẩm mĩ hóa trong tác phẩm và bản thân đời sống. Người ta
có thể xác đnh đề tài trên 2 phương diện: bên ngoài và bên trong.
Nói đến phương diện bên ngoài là nói đến sự liên hệ thuần túy đến phm vi hiện
thực mà tác phẩm phản ánh. Ơí đây, sự xác đinh đề tài thường dựa trên cơ sở các
phm trù lch sử- xã hội. Có thể nói đến đề tài chống Pháp, chống Mĩ, đề tài xây
dựng chủ nghĩa xã hội, đề tài công nhân, nông dân, bộ đội...
Tuy nhiên, để tránh sự đồng nhất đề tài và đối tượng phản ánh và thấy được tính
chất của phm vi được phản ánh, cần phải đi vào phương diện bên trong của đề tài.
Ðó là cuộc sống nào, con người nào...được thể hiện trong tác phẩm. Nói cách khác,
đó chính là tính chất của đề tài bên ngoài. Trong trường hợp này, đề tài chính là
vấn đề được thể hiện trong tác phẩm và trong nhiều trường hợp nó trùng khít với
chủ đề. Chẳng hn, Sống mòn của Nam Cao viết về người trí thức tiểu tư sản
nhưng đó là người trí thức tiểu tư sản quẩn quanh, bế tắc, mòn mỏi. Tiếng hát sông
Hương của Tố Hữu viết về người con gái giang hồ với cuộc sống đau đớn, tủi nhục
và ước mơ tốt đẹp của họ trong cuộc sống cũ...

Nguyễn Tuân yêu Việt Nam với những giá tr văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ông
yêu tha thiết Tiếng Việt, những kiệt tác văn chương của Tản Đà, Tú Xương, Đoàn
Thi Điểm, Nguyễn Du ..., những nhc điệu hoặc đài của các lối hát ca trù hoặc dân
dã mà thiết tha, những nét đẹp rất riêng của Việt Nam
Ở Nguyễn Tuân, ý thức cá nhân phát triển rất cao. Ông viết văn trước hết để khẳng
đnh cá tính độc đáo của mình, tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là "chủ nghĩa
Dấu hiệu biểu hiện phong cách tác giả qua đề tài - Trang 2
Dấu hiệu biểu hiện phong cách tác giả qua đề tài - Người đăng: Assertive Gia Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dấu hiệu biểu hiện phong cách tác giả qua đề tài 9 10 135