Ktl-icon-tai-lieu

Đấu trí - Koizumi Yakumo

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đấu trí

Koizumi Yakumo

Koizumi Yakumo

Đấu trí
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Đấu trí

Koizumi Yakumo
Đấu trí
Dịch giả: Quỳnh Chi
Nguyên tác : Kakehiki

Trong vườn của tòa dinh cơ có một nơi dùng làm bãi hành quyết để xử tội nhân. Tội nhân đã được
dẫn ra trước vườn. Khu vườn này là một khoảng nền đất rộng, có những phiến đá lát đường xếp
thành lối đi như trong vườn Nhật bản mà quý ngài trông thấy ngày nay. Tội nhân bị dẫn ra trước
vườn, bị bắt quỳ xuống đất, hai cánh tay bị trói bẻ quặt ra đằng sau lưng. Rồi đám gia nhân đem ra
một thùng đã đổ đầy nước và những túi bện bằng rơm đựng đầy sỏi bên trong, chất thành đống, vây
chặt lấy tội nhân ở giữa, khiến cho hắn không thể xoay sở cử động được. Thế rồi chủ tướng đến nơi
xem xét mọi sự sắp xếp chuẩn bị, ngài tỏ vẻ hài lòng không nói gì cả.
Thình lình, tội nhân cất giọng oang oang nói với chủ tướng :
-Thưa ngài, tôi sắp bị hành quyết, nhưng tôi bị tội đây không phải là vì đã cố tình phạm tội, mà
chung qui cũng chỉ vì ngu xuẩn. Chẳng biết có phải vì quả báo hay không, mà từ khi sinh ra đời đến
giờ tôi đã ngu xuẩn, làm gì cũng vụng về, cũng đoảng cả. Thế nhưng thưa ngài, ai lại đi giết một
người chỉ vì người đó ngu ngốc. Như vậy không phải chút nào. Sao lại có chuyện vô đạo đức, vô lý
như thế. Làm như thế mới thực là có tội là khác.
Thưa ngài, nếu ngài bảo nhất định là sẽ xử trảm tôi, thì cũng được thôi. Nhưng thế nào tôi cũng sẽ
về báo oán cho xem. Ở đời hễ gây oán thì sẽ bị báo oán. Lấy oán trả oán là như vậy.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đấu trí

Koizumi Yakumo

Con người ta ai cũng thế, nếu phải tuyệt mạng với một nỗi oán hờn mãnh liệt thì hồn ma của họ có
thể sẽ trả thù kẻ giết mình để rửa nỗi oán hờn khi còn sống.
Chủ tướng cũng biết rõ điều ấy, và ngàì đã ôn tồn đáp lại với vẻ nhân hậu:
-Sau khi phải bỏ mạng rồi, nếu vì oán hờn ta mà người muốn về tác oai tác quái, thì cứ việc! Đó là
quyền của ngươi. Nhưng người vừa nói gì mà lằng nhằng khó hiểu quá. Nếu quả thực là ngươi sẽ về
báo oán, thì nào, sau khi bị bay đầu, hãy cho tất cả mọi người ở đây chứng kiến xem nào.
Tội nhân đáp:
-Được ! Thế nào tôi cũng về gặp ngài !
Chủ tướng nói:
-Tốt ! Nào !
Đoạn ngài rút thanh trường kiếm sáng loáng ra bảo:
-Ta sẽ chém đầu ngươi bây giờ. Nhiøn kìa ! Trước mặt người có một hòn đá lát đường. Sau khi bị
chém, thủ cấp của ngươi sẽ văng ra, ngươi có giỏi thiø hay cắn vào hòn đá ấy xem nào ! Nế...
Đấu trí Koizumi Yakumo
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Koizumi Yakumo
Đấu trí
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Đấu trí
Koizumi Yakumo
Đấu trí
Dch gi: Qunh Chi
Nguyên tác : Kakehiki
Trong vườn của tòa dinh cơ có một nơi dùng làm bãi hành quyết để xử tội nhân. Tội nhân đã được
dẫn ra trước vườn. Khu vườn này là một khoảng nền đất rộng, có những phiến đá lát đường xếp
thành lối đi như trong vườn Nhật bản mà quý ngài trông thấy ngày nay. Tội nhân bị dẫn ra trước
vườn, bị bắt quỳ xuống đất, hai cánh tay bị trói bẻ quặt ra đằng sau lưng. Rồi đám gia nhân đem ra
một thùng đã đổ đầy nước và những túi bện bằng rơm đựng đầy sỏi bên trong, chất thành đống, vây
chặt lấy tội nhân ở giữa, khiến cho hắn không thể xoay sở cử động được. Thế rồi chủ tướng đến nơi
xem xét mọi sự sắp xếp chuẩn bị, ngài tỏ vẻ hài lòng không nói gì cả.
Thình lình, tội nhân cất giọng oang oang nói với chủ tướng :
-Thưa ngài, tôi sắp bị hành quyết, nhưng tôi bị tội đây không phải là vì đã cố tình phạm tội, mà
chung qui cũng chỉ vì ngu xuẩn. Chẳng biết có phải vì quả báo hay không, mà từ khi sinh ra đời đến
giờ tôi đã ngu xuẩn, làm gì cũng vụng về, cũng đoảng cả. Thế nhưng thưa ngài, ai lại đi giết một
người chỉ vì người đó ngu ngốc. Như vậy không phải chút nào. Sao lại có chuyện vô đạo đức, vô lý
như thế. Làm như thế mới thực là có tội là khác.
Thưa ngài, nếu ngài bảo nhất định là sẽ xử trảm tôi, thì cũng được thôi. Nhưng thế nào tôi cũng sẽ
về báo oán cho xem. Ở đời hễ gây oán thì sẽ bị báo oán. Lấy oán trả oán là như vậy.
Đấu trí - Koizumi Yakumo - Trang 2
Đấu trí - Koizumi Yakumo - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đấu trí - Koizumi Yakumo 9 10 627