Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài: Lòng khoan dung

Được đăng lên bởi haphuong0809
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: Lòng khoan dung
Bài làm
Khoan dung la gì?
Danh nhân Pierre Benoit đã khẳng định “Khoan dung là đức tính đem lợi về cho cả ta lẫn người khác”. Đúng vậy,
chẳng ai để một mớ hỗn độn những suy nghĩ bực tức, những trách móc, hay dồn nén một mớ sự tự ti, cảm giác tội lỗi
với người khác trong lòng mà tâm hồn thanh thản nổi. sự việc xảy ra như vậy không ai mong muốn, ta tha thứ cho lỗi
lầm của ai kia, bởi ta đã mở rộng lòng mình để thấu hiểu con tim chân thành của họ rằng họ cũng thật lòng không
muốn như thế, như thế ta cũng đã vượt ra khỏi chính cái bóng dáng nhỏ bé của mình, đã đánh gục được gã hẹp hòi,
nhỏ nhen, ích kỉ tồn tại trong con người ta, lúc đó tâm hồn ta thật sự thanh thản. Lòng khoan dung sẽ cảm hoá được
lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích những người làm sai nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần 1 ánh mắt thiện
cảm thôi cũng đủ cho những ng từng là tù nhân cảm thấy đc đón nhận, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần 1 nụ cười khuyến
khích cũng đủ đẻ những thanh niên vừa ra trại thấy mình không bị bỏ rơi, lạc lõng... Không những thế, bất cứ khj nào
bạn khoan dung cho người khác là bạn đang rộng mở 1 đường về cho chính họ. Khi bạn khoan dung với người khác
là bạn đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về"... Nếu bạn biết cho đi mà không cần nhận lại thì những thứ ấy chẳng
bao giờ mất, trái lại, nó trả lại cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn. Hôm nay bạn tha thứ cho lỗi lầm của người khác,
rồi một ngày nào đó bạn vô tình mắc phải một sai lầm nào đó, người khác cũng sẽ sẵn lòng vị tha và bao dung tất cả.
Hãy chỉ thương yêu nhau thôi, đó là cội nguồn hạnh phúc, bắt đầu từ sự bồi dưỡng những tấm lòng bao dung.
Một triết gia nào đó đã nói: "sự nghèo nàn về của cải vật chất không đáng sợ bằng sự nghèo nàn về tâm hồn." cũng
đã từng có người nói: trong cơ thể tôi tồn tại 2 con thú khác biệt, con thú chiến thắng là con thú mà tôi đã cho ăn và
nuôi dưỡng” vậy thì sẽ không khó để nuôi dưỡng cho con người bạn lòng khoan dung nếu bạn thật sự yêu quý con thú
mang tên “khoan dung” ấy và ghét bỏ con thú” hẹp hòi, ích kỉ” kia. Lòng khoan dung giúp ta trở nên giàu có hơn
những người khác, giàu có hơn về sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Lòng khoan dung giúp ta thoát khỏi những
toan tính, đố kị, bồi dưỡng thêm sự cao thượng trong tâm hồn. Đó là điều làm người khác phải nhìn lên. Còn những
tâm hồn nghèo nàn chỉ biết nuôi dững những con ác thú hẹp hòi, chẳng đáng để người khác một lần liếc mắt, thật
đáng sợ làm sao.
Khoan dung laø moät phaåm chaát cao ñeïp, moät caù...
Đề bài: Lòng khoan dung
Bài làm
Khoan dung la gì?
Danh nhân Pierre Benoit đã khẳng định “Khoan dung là đức tính đem lợi về cho cả ta lẫn người khác”. Đúng vậy,
chẳng ai để một mớ hỗn độn những suy nghĩ bực tức, những trách móc, hay dồn nén một mớ sự tự ti, cảm giác tội lỗi
với người khác trong lòng mà tâm hồn thanh thản nổi. sự việc xảy ra như vậy không ai mong muốn, ta tha thứ cho lỗi
lầm của ai kia, bởi ta đã mở rộng lòng mình để thấu hiểu con tim chân thành của họ rằng họ cũng thật lòng không
muốn như thế, như thế ta cũng đã vượt ra khỏi chính cái bóng dáng nhỏ bé của mình, đã đánh gục được gã hẹp hòi,
nhỏ nhen, ích kỉ tồn tại trong con người ta, lúc đó tâm hồn ta thật sự thanh thản. Lòng khoan dung sẽ cảm hoá được
lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích những người làm sai nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần 1 ánh mắt thiện
cảm thôi cũng đủ cho những ng từng là tù nhân cảm thấy đc đón nhận, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần 1 nụ cười khuyến
khích cũng đủ đẻ những thanh niên vừa ra trại thấy mình không bị bỏ rơi, lạc lõng... Không những thế, bất cứ khj nào
bạn khoan dung cho người khác là bạn đang rộng mở 1 đường về cho chính họ. Khi bạn khoan dung với người khác
là bạn đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về"... Nếu bạn biết cho đi mà không cần nhận lại thì những thứ ấy chẳng
bao giờ mất, trái lại, nó trả lại cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn. Hôm nay bạn tha thứ cho lỗi lầm của người khác,
rồi một ngày nào đó bạn vô tình mắc phải một sai lầm nào đó, người khác cũng sẽ sẵn lòng vị tha và bao dung tất cả.
Hãy chỉ thương yêu nhau thôi, đó là cội nguồn hạnh phúc, bắt đầu từ sự bồi dưỡng những tấm lòng bao dung.
Một triết gia nào đó đã nói: "sự nghèo nàn về của cải vật chất không đáng sợ bằng sự nghèo nàn về tâm hồn." cũng
đã từng có người nói: trong cơ thể tôi tồn tại 2 con thú khác biệt, con thú chiến thắng là con thú mà tôi đã cho ăn và
nuôi dưỡng” vậy thì sẽ không khó để nuôi dưỡng cho con người bạn lòng khoan dung nếu bạn thật sự yêu quý con thú
mang tên “khoan dung” ấy và ghét bỏ con thú” hẹp hòi, ích kỉ” kia. Lòng khoan dung giúp ta trở nên giàu có hơn
những người khác, giàu có hơn về sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Lòng khoan dung giúp ta thoát khỏi những
toan tính, đố kị, bồi dưỡng thêm sự cao thượng trong tâm hồn. Đó là điều làm người khác phải nhìn lên. Còn những
tâm hồn nghèo nàn chỉ biết nuôi dững những con ác thú hẹp hòi, chẳng đáng để người khác một lần liếc mắt, thật
đáng sợ làm sao.
Khoan dung laø moät phaåm chaát cao ñeïp, moät caùch öùng xöû cao thöôïng. Ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng truyeàn thoáng
toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam. Như trong ang thieân coå huøng vaên “Bình Ngoâ ñaïi caùo” laø nhöõng trang vaên ñeïp veà
loøng khoan dung, ñoä löôïng khi noùi veà vieäc ta ñaõ “môû ñöôøng hieàu sinh”, tha cheát cho giaëc Minh taøn baïo. Nguyn
trãi viết:
“Mã Kì,phương chính cấp cho 500 chiếc thuyền
Vương Thông,Mã Anh cấp cho hàng nghìn cỗ ngựa.”
Trong "Tuyên ngôn độc lập" Bác đã khẳng định: "Tuy vậy,dân tộc Việt Nam trước sau vẫn giữ thái độ khoan hồng,
nhân đạo với kẻ thù thất thế".... Dân tộc Việt Nam tha thứ cho kẻ thù xâm lược từ đó cho ta thấy truyền thống nhân
đạo , nhân ái của ông cha ta đáng khâm phục đến nhường nào.
Cuộc sống đầy lắm những rắc rối tránh sao khỏi những cãi vã, bất đồng về quan điểm, hay sự va chạm trong lời nói
cứ nghĩ là gió bay. Nhưng lòng khoan dung độ lượng chính là báu vật của mọi mối quan hệ, nhờ nó, sẽ giữ được sự
bình yên hòa thuận, thân thiện cho xã hội và gia đình, những mâu thuẫn, xung đột sẽ nhanh chóng được giải quyết.
trong mối quan hệ xã hôi, một điều nhịn bằng chín điều lành, hãy thử đặt mình vài địa vị đối phương, sẵn lòng bỏ qua
những thiếu xót và cùng nhau bắt tay làm lại, mọi việc nhờ đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Trong mối quan hệ thứ bậc,
giả dụ như không có lòng khoan dung cao cả, tấm lòng vị tha to lớn vì thương yêu con cái, dù chúng có làm gì sai trái
đi chăng nữa, cha mẹ vẫn luôn sẵn dang rộng cánh tay chào đón chúng trở về, con cái nhờ đó biết được tình thương
yêu sâu rộng của đấng sinh thành luôn dành trọn cho mình, rồi biết chon cho mình đường mình sẽ bước, rằng con
cũng sẽ cho đi và chia sẽ với cả mọi người lòng khoan dung cha mẹ đã dành cho con; rồi trong mối quan hệ giũa anh
em trong nhà, nhường nhịn nhau, luôn hòa thuận, luôn biết đùm bọc nhau mà sống thì ngoài trời dù tuyết rơi nhưng
Đề bài: Lòng khoan dung - Trang 2
Đề bài: Lòng khoan dung - Người đăng: haphuong0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề bài: Lòng khoan dung 9 10 264