Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 8 HK II

Được đăng lên bởi Sú Jun
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - MÔN NGỮ VĂN 8
A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC
I/ PHÂN MÔN VĂN
Lập bảng thống kê các văn bản tác phẩm văn học Việt Nam
TT
1

Tên văn
bản
Nhớ rừng
(Thơ mới)

2

Quê hươg
(Thơ mới)

3

Khi con tu
hú
(Thơ
Cáchmạng)
Tức cảch
Pác Bó
(Thơ
cách
mạng)

4

5

6

7

Tác giả

Thể loại

Giá trị nội dung

Thế Lữ
(19071989)

Thơ tám Mượn lời con hổ bị nhốt trong
chữ
vườn bách thú để diễn tả sâu sắc
nỗi chán ghét thực tại tầm
thường, tù túng và khao khát tự
do mãnh liệt của nhà thơ, khơi
gợi lòng yêu nước thầm kín của
người dân mất nước thuở ấy.
Tế Hanh
Thơ
Tình yêu quê hương trong sáng,
(sinh
tám chữ thân thiết được thể hiện qua bức
1921)
tranh tươi sáng, sinh động về
một làng quê miền biển, trong đó
nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn,
đầy sức sống của người dân chài
và sinh hoạt làng chài.
Tố Hữu
(19202002)

Thơ lục
bát

Hồ Chí
Minh
(18901969)

Đường
luật thất
ngôn tứ
tuyệt

Ngắm trăng Hồ Chí
(Vọng
Minh
Nguyệt;
trích Nhật kí
trong tù)
Đi đường Hồ Chí
(Tẩu Lộ;
Minh
trích Nhật kí
trong tù)
Chiếu dời đô Lí Công
(Thiên đô
Uẩn
chiếu)
(Lí Thái

Giá trị nghệ thuật
Bút pháp lãng mạn rất
truyền cảm, sự đổi mới
câu thơ, vần điệu, nhịp
điệu, phép tương phản,
đối lập. Nghệ thuật tạo
hình đặc sắc.

Lời thơ bình dị, hình
ảnh thơ mộc mạc mà
tinh tế lại giàu ý nghĩa
biểu trưng(cánh buồmhồn làng, thân hình
nồng thở vị xa xăm,
nghe chất muối thấm
dần trong thớ vỏ,…)
Tình yêu cuộc sống và khát vọng Giọng thơ tha thiết, sôi
tự do của người chiến sĩ cách nổi, tưởng tượng rất
mạng trẻ tuổi trong nhà tù.
phong phú, dồi dào.

Tinh thần lạc quan, phong thái
ung dung của Bác Hồ trong cuộc
sống cách mạng đầy gian khổ ở
Pác Bó. Với Người, làm cách
mạng và sống hòa hợp với thiên
nhiên là một niềm vui lớn.
Thất
Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng
ngôn tứ đến say mê và phong thái ung
tuyệt dung của Bác Hồ ngay trong
(chữ
cảnh tù ngục cực khổ, tối tăm.
Hán)
Thất
Ý nghĩa tượng trưng và triết lí
ngôn tứ sâu sắc: Từ việc đi đường núi
tuyệt
gợi ra chân lí đường đời; vượt
chữ Hán qua gian lao chồng chất sẽ tới
(dịch lục thắng lợi vẻ vang.
bát)
Chiếu Phản ánh khát vọng về một đất
- Chữ Hán nước độc lập, thống nhất đồng
Nghị
thời phản ánh ý chí tự cường của

Giọng thơ hóm hỉnh,
tươi vui, (vẫn sẵn
sàng, thật là sang), từ
láy miêu tả (chông
chênh); vừa cổ điển
vừa hiện đại.
Nhân hóa, điệp từ, câu
hỏi tu từ và đối lập.

Điệp từ (tẩu lộ, trùng
san), tính đa nghĩa của
hình ảnh, câu thơ, bài
thơ.
Kết câu chặt chẽ, lập
luận giàu sức thuyết
phục, hài hòa tình - lí:

(1010)

Tổ)
(9741028)
Hưng
Đạo
Vương
Trần
...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - MÔN NGỮ VĂN 8
A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC
I/ PHÂN MÔN VĂN
Lập bảng thống kê các văn bản tác phẩm văn học Việt Nam
TT Tên văn
bản
Tác giả Thể loại Giá trị nội dung Giá trị nghệ thuật
1 Nhớ rừng
(Thơ mới)
Thế Lữ
(1907-
1989)
Thơ tám
chữ
Mượn lời con hổ bị nhốt trong
vườn bách thú để diễn tả sâu sắc
nỗi chán ghét thực tại tầm
thường, túng và khao khát tự
do mãnh liệt của nhà thơ, khơi
gợi lòng yêu nước thầm kín của
người dân mất nước thuở ấy.
Bút pháp lãng mạn rất
truyền cảm, sự đổi mới
câu thơ, vần điệu, nhịp
điệu, phép tương phản,
đối lập. Nghệ thuật tạo
hình đặc sắc.
2 Quê hươg
(Thơ mới)
Tế Hanh
(sinh
1921)
Thơ
tám chữ
Tình yêu quê hương trong sáng,
thân thiết được thể hiện qua bức
tranh tươi sáng, sinh động về
một làng quê miền biển, trong đó
nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn,
đầy sức sống của người dân chài
và sinh hoạt làng chài.
Lời thơ bình dị, hình
ảnh thơ mộc mạc
tinh tế lại giàu ý nghĩa
biểu trưng(cánh buồm-
hồn làng, thân hình
nồng thở vị xa xăm,
nghe chất muối thấm
dần trong thớ vỏ,…)
3 Khi con tu
(Thơ
Cáchmạng)
Tố Hữu
(1920-
2002)
Thơ lục
bát
Tình yêu cuộc sống và khát vọng
tự do của người chiến sĩ cách
mạng trẻ tuổi trong nhà tù.
Giọng thơ tha thiết, sôi
nổi, ởng tượng rất
phong phú, dồi dào.
4 Tức cảch
Pác Bó
(Thơ
cách
mạng)
Hồ Chí
Minh
(1890-
1969)
Đường
luật thất
ngôn tứ
tuyệt
Tinh thần lạc quan, phong thái
ung dung của Bác Hồ trong cuộc
sống cách mạng đầy gian khổ
Pác Bó. Với Người, m cách
mạng sống hòa hợp với thiên
nhiên là một niềm vui lớn.
Giọng thơ hóm hỉnh,
tươi vui, (vẫn sẵn
sàng, thật sang), t
láy miêu t (chông
chênh); vừa cổ điển
vừa hiện đại.
5 Ngắm trăng
(Vọng
Nguyệt;
trích Nhật kí
trong tù)
Hồ Chí
Minh
Thất
ngôn tứ
tuyệt
(chữ
Hán)
Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng
đến say phong thái ung
dung của Bác Hồ ngay trong
cảnh tù ngục cực khổ, tối tăm.
Nhân hóa, điệp từ, câu
hỏi tu từ và đối lập.
6 Đi đường
(Tẩu Lộ;
trích Nhật kí
trong tù)
Hồ Chí
Minh
Thất
ngôn tứ
tuyệt
chữ Hán
(dịch lục
bát)
Ý nghĩa tượng trưng triết
sâu sắc: Từ việc đi đường núi
gợi ra chân đường đời; vượt
qua gian lao chồng chất sẽ tới
thắng lợi vẻ vang.
Điệp từ (tẩu lộ, trùng
san), tính đa nghĩa của
hình ảnh, câu thơ, bài
thơ.
7 Chiếu dời đô
(Thiên đô
chiếu)
Lí Công
Uẩn
(Lí Thái
Chiếu
- Chữ Hán
Nghị
Phản ánh khát vọng về một đất
nước độc lập, thống nhất đồng
thời phản ánh ý chí tự cường của
Kết câu chặt chẽ, lập
luận giàu sức thuyết
phục, hài hòa tình - lí:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 8 HK II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 8 HK II - Người đăng: Sú Jun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 8 HK II 9 10 223