Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9

Được đăng lên bởi caohung579
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 01
MA TRẬN ĐỀ THI THỬ LẦN I MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
,
Chủ đề
Biết
2. Tiếng - Nêu khái niệm
Việt
chỉ từ
- Xác định chỉ từ
và nêu chức vụ ý
nghĩa.

Hiểu

VD thấp

VD cao

1câu/2điểm

1câu/2điểm

3.
Tập Nhớ
được
làm văn
phương thức biểu
đạt tự sự và ngôi
kể thứ 3nghĩa

Viết được bài
văn tự hoàn
chỉnh

2câu/1điểm
Tổng
Số câu5
Sốđiểm:
10
Tỉ lệ:
100%

Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

Tổng số

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

Yêu cầu
1/3,5điểm

Kết hợp yếu tố
miêu tả biểu cảm
qua đó bộc lộ tình
cảm yêu mến,
kính trọng biết
ơn.làm cho bài
văn sâu sắc
Thêm yêu cầu
2/1,5 điểm

Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

Thêm yêu cầu
2/1,5 điểm

1câu/5điểm
Tổng
Số câu: 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

Câu 1(3đ): Cho đoạn thơ:
“ Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng, nhớ vườn
Không nhớ anh răng được.”
( Ngữ văn- Nghệ An)
a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai ?
b. Trong những từ: Vườn, lổ, răng từ nào thuộc phương ngữ Trung .
c. Xác định từ loại các từ sau: vườn, đã, vàng, nhớ
Câu 2(2đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đề
bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu.
Câu 3(5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“Chân phải bước tới cha
......................................
......................................
Con đường cho những tấm lòng.”
( “ Nói với con”- Y Phương).

Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 02
Câu 1 (2đ): Cho đoạn văn:
“ Nghệ An là nằm ở trung tâm Bắc Trung bộ của cả nước Việt Nam. Các phát hiện quan
trọng về khảo cổ học ở xứ Nghệ qua những di tích cổ nhân cổ sinh hóa thạch đã cho thấy từ
hàng chục vạn năm về trước, nơi đây đã có sự sinh tụ của con người thời tiền sử và sơ sử. Tuy
đã trải qua bao trầm tích và biến đổi của tạo hóa nhưng dấu ấn của nền văn hóa Sơn Vi, văn hóa
Hòa Bình, văn hóa Đông Sơn vẫn còn nguyên tầng tầng lớp lớp trong lòng đất Nghệ An.”
( Ngữ văn Nghệ An- Tài liệu học tập của hs lớp 6,7,8,9-NXB Nghệ An-2008,trang 37)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
b. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
c. Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu:
“ Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ của nước ta.”
Câu 1(3đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đề bài
thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.Qua bài thơ Ánh trăng, nhà thơ muốn gửi đến chúng ta thông
điệp gì?
Câu 2 (5đ): C...
Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 01
MA TRẬN ĐỀ THI THỬ LẦN I MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
,
Chủ đề Biết Hiểu VD thấp VD cao Tổng số
2. Tiếng
Việt
- Nêu khái niệm
chỉ từ
- Xác định chỉ từ
nêu chức vụ ý
nghĩa.
1câu/2điểm 1câu/2điểm
3. Tập
làm văn
Nhớ được
phương thức biểu
đạt tự sự ngôi
kể thứ 3nghĩa
Viết được bài
văn tự hoàn
chỉnh
Kết hợp yếu tố
miêu tả biểu cảm
qua đó bộc lộ tình
cảm yêu mến,
kính trọng biết
ơn.làm cho bài
văn sâu sắc
2câu/1điểm Yêu cầu
1/3,5điểm
Thêm yêu cầu
2/1,5 điểm
1câu/5điểm
Tổng
Số câu5
Sốđiểm:
10
Tỉ lệ:
100%
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
Thêm yêu cầu
2/1,5 điểm
Tổng
Số câu: 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
Câu 1(3đ): Cho đoạn thơ:
“ Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng, nhớ vườn
Không nhớ anh răng được.”
( Ngữ văn- Nghệ An)
a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai ?
b. Trong những từ: Vườn, lổ, răng từ nào thuộc phương ngữ Trung .
c. Xác định từ loại các từ sau: vườn, đã, vàng, nhớ
Câu 2(2đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đ
bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu.
Câu 3(5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“Chân phải bước tới cha
......................................
......................................
Con đường cho những tấm lòng.”
( “ Nói với con”- Y Phương).
Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 - Người đăng: caohung579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 9 10 689