Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Văn lớp 9

Được đăng lên bởi caohung579
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 01
Câu 1(3đ): Cho đoạn thơ:
“ Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng, nhớ vườn
Không nhớ anh răng được.”
( Ngữ văn- Nghệ An)
a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai ?
b. Trong những từ: Vườn, lổ, răng từ nào thuộc phương ngữ Trung .
c. Xác định từ loại các từ sau: vườn, đã, vàng, nhớ
Câu 2(2đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đề
bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu.
Câu 3(5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“Chân phải bước tới cha
......................................
......................................
Con đường cho những tấm lòng.”
( “ Nói với con”- Y Phương).

Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 02
Câu 1 (2đ): Cho đoạn văn:
“ Nghệ An là nằm ở trung tâm Bắc Trung bộ của cả nước Việt Nam. Các phát hiện quan
trọng về khảo cổ học ở xứ Nghệ qua những di tích cổ nhân cổ sinh hóa thạch đã cho thấy từ
hàng chục vạn năm về trước, nơi đây đã có sự sinh tụ của con người thời tiền sử và sơ sử. Tuy
đã trải qua bao trầm tích và biến đổi của tạo hóa nhưng dấu ấn của nền văn hóa Sơn Vi, văn hóa
Hòa Bình, văn hóa Đông Sơn vẫn còn nguyên tầng tầng lớp lớp trong lòng đất Nghệ An.”
( Ngữ văn Nghệ An- Tài liệu học tập của hs lớp 6,7,8,9-NXB Nghệ An-2008,trang 37)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
b. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
c. Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu:
“ Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ của nước ta.”
Câu 1(3đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đề bài
thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.Qua bài thơ Ánh trăng, nhà thơ muốn gửi đến chúng ta thông
điệp gì?
Câu 2 (5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“ Mọc giữa dòng sông xanh
........................................
.........................................
Tôi đưa tay tôi hứng .”
( “ Mùa xuân nho nhỏ”- Thanh Hải)

Đáp án
Đề 01:
Câu 1: (3đ)
a. Đoạn thơ trên trích từ văn bản:Thăm lúa của Trần Hữu Thung (1đ)
b. Từ thuộc phương ngữ Trung: Lổ, răng
(1đ)
c. Vườn -> danh từ , đã -> phó từ , vàng -> tính từ , nhớ -> động từ (1đ)
Câu 2: (2đ)
-Đồng chí là những người cùng chí hướng, lí tưởng. Người cùng ở trong một
đoàn thể chính trị hay cùng một tổ chức c/m ....
-Đồng chí được hình thành tren cơ sở cùng cảnh ngộ, có sự cảm thông chia sẻ
những tâm tư, t/c của nhau và cùng chung lí tưởng c/đấu...
Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 01
Câu 1(3đ): Cho đoạn thơ:
“ Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng, nhớ vườn
Không nhớ anh răng được.”
( Ngữ văn- Nghệ An)
a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai ?
b. Trong những từ: Vườn, lổ, răng từ nào thuộc phương ngữ Trung .
c. Xác định từ loại các từ sau: vườn, đã, vàng, nhớ
Câu 2(2đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đ
bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu.
Câu 3(5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“Chân phải bước tới cha
......................................
......................................
Con đường cho những tấm lòng.”
( “ Nói với con”- Y Phương).
Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Lớp 9 - Năm học 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 02
Câu 1 (2đ): Cho đoạn văn:
“ Nghệ An là nằm ở trung tâm Bắc Trung bộ của cả nước Việt Nam. Các phát hiện quan
trọng về khảo cổ học ở xứ Nghệ qua những di tích cổ nhân cổ sinh hóa thạch đã cho thấy từ
hàng chục vạn năm về trước, nơi đây đã có sự sinh tụ của con người thời tiền sử và sơ sử. Tuy
đã trải qua bao trầm tích và biến đổi của tạo hóa nhưng dấu ấn của nền văn hóa Sơn Vi, văn hóa
Hòa Bình, văn hóa Đông Sơn vẫn còn nguyên tầng tầng lớp lớp trong lòng đất Nghệ An.”
( Ngữ văn Nghệ An- Tài liệu học tập của hs lớp 6,7,8,9-NXB Nghệ An-2008,trang 37)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
b. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
c. Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu:
“ Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ của nước ta.”
Câu 1(3đ): Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhan đề bài
thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.Qua bài thơ Ánh trăng, nhà thơ muốn gửi đến chúng ta thông
điệp gì?
Câu 2 (5đ): Cảm nhận của em về khổ thơ sau:
“ Mọc giữa dòng sông xanh
........................................
.........................................
Tôi đưa tay tôi hứng .”
( “ Mùa xuân nho nhỏ”- Thanh Hải)
Đề kiểm tra môn Văn lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Văn lớp 9 - Người đăng: caohung579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Văn lớp 9 9 10 262