Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra ngữ văn 9

Được đăng lên bởi Mình Tên Hương ʚɞLavigneʚɞ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC NGỮ VĂN 9 (HKI)
( 90 phút làm bài)
Câu 1. (2.5 điểm). Nêu các cách phát triển từ vựng. Lấy 1 ví dụ cho mỗi trường hợp
Câu 2. (2.5 điểm). Nêu ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong "Chuyện người con gái Nam
Xương" của Nguyễn Dữ
Câu 3. (5.0 điểm)
"Nước mắt ông lão giàn ra .Về làng là tức là chịu đầu thằng Tây.Ông lão nghĩ ngay
đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trướclại ra vào hống hách ở trong cái
đình lại như của riêng nó lại thâm nghiêm ghê gớm chứa toàn những sự ức hiếp đè
nén.Ngày ngày chúng dong ra dong vào đánh tổ tôm mà bàn việc tư việc làng với nhau ở
trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ liếc trộm vào rồi cắm
đầu xuống mà đi. Anh nào dám ho he hóc hách một tí chúng nó tìm hết cách để hại, cất
phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng…
Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ
ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ông chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật nhưng theo Tây mất rồi thì phải thù".
Hãy nhập vai ông Hai kể tiếp phận còn lại của câu chuyện "Làng "của nhà văn Kim
Lân.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC NGỮ VĂN 9 (HKI)
( 90 phút làm bài)
Câu 1. (2.5 điểm). Nêu các cách phát triển từ vựng. Lấy 1 ví dụ cho mỗi trường hợp
Câu 2. (2.5 điểm). Nêu ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong "Chuyện người con gái Nam
Xương" của Nguyễn Dữ
Câu 3. (5.0 điểm)
"Nước mắt ông lão giàn ra .Về làng là tức là chịu đầu thằng Tây.Ông lão nghĩ ngay
đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trướclại ra vào hống hách ở trong cái
đình lại như của riêng nó lại thâm nghiêm ghê gớm chứa toàn những sự ức hiếp đè
nén.Ngày ngày chúng dong ra dong vào đánh tổ tôm mà bàn việc tư việc làng với nhau ở
trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ liếc trộm vào rồi cắm
đầu xuống mà đi. Anh nào dám ho he hóc hách một tí chúng nó tìm hết cách để hại, cất
phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng…
Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ
ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ông chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật nhưng theo Tây mất rồi thì phải thù".
Hãy nhập vai ông Hai kể tiếp phận còn lại của câu chuyện "Làng "của nhà văn Kim
Lân.

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC NGỮ VĂN 9 (HKI)
( 90 phút làm bài)
Câu 1. (2.5 điểm). Nêu các cách phát triển từ vựng. Lấy 1 ví dụ cho mỗi trường hợp
Câu 2. (2.5 điểm). Nêu ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong "Chuyện người con gái Nam
Xương" của Nguyễn Dữ
Câu 3. (5.0 điểm)
"Nước mắt ông lão giàn ra .Về làng tức chịu đầu thằng Tây.Ông lão nghĩ ngay
đến mấy thằng chuyên môn khua khoét ngày trướclại ra vào hống hách trong cái
đình lại như của riêng lại thâm nghiêm ghê gớm chứa toàn những sự ức hiếp đè
nén.Ngày ngày chúng dong ra dong vào đánh tổ tôm bàn việc việc làng với nhau
trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông đi qua cũng chỉ liếc trộm vào rồi cắm
đầu xuống đi. Anh nào dám ho he hóc hách một chúng tìm hết cách để hại, cất
phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng…
Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than nổi lên trong ý nghĩ
ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ông chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật nhưng theo Tây mất rồi thì phải thù".
Hãy nhập vai ông Hai kể tiếp phận còn lại của u chuyện "Làng "của nhà văn Kim
Lân.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC NGỮ VĂN 9 (HKI)
( 90 phút làm bài)
Câu 1. (2.5 điểm). Nêu các cách phát triển từ vựng. Lấy 1 ví dụ cho mỗi trường hợp
Câu 2. (2.5 điểm). Nêu ý nghĩa của chi tiết cái bóng trong "Chuyện người con gái Nam
Xương" của Nguyễn Dữ
Câu 3. (5.0 điểm)
"Nước mắt ông lão giàn ra .Về làng tức chịu đầu thằng Tây.Ông lão nghĩ ngay
đến mấy thằng chuyên môn khua khoét ngày trướclại ra vào hống hách trong cái
đình lại như của riêng lại thâm nghiêm ghê gớm chứa toàn những sự ức hiếp đè
nén.Ngày ngày chúng dong ra dong vào đánh tổ tôm bàn việc việc làng với nhau
trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông đi qua cũng chỉ liếc trộm vào rồi cắm
đầu xuống đi. Anh nào dám ho he hóc hách một chúng tìm hết cách để hại, cất
phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng…
Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than nổi lên trong ý nghĩ
ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ông chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật nhưng theo Tây mất rồi thì phải thù".
Hãy nhập vai ông Hai kể tiếp phận còn lại của u chuyện "Làng "của nhà văn Kim
Lân.
Đề kiểm tra ngữ văn 9 - Người đăng: Mình Tên Hương ʚɞLavigneʚɞ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra ngữ văn 9 9 10 137