Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN LỚP 7 HKI NĂM 20132014.docx

Được đăng lên bởi bichle_nd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Lớp 7A
Họ và tên:…………………………
Điểm

Thứ …..ngày ……tháng ……năm 2014
Kiểm tra một tiết
Môn: Ngữ Văn 7
Thời gian 45 phút
Lời phê của giáo viên

Chữ kí phụ huynh

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 đ)
Đọc kĩ câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm)
Câu 1. Tác giả nào được mệnh danh là “Tam nguyên Yên Đổ”?
a. Nguyễn Khuyến.
b. Trần Quang Khải.
c. Đoàn Thị Điểm
d. Nguyễn Trãi
Câu 2. Thể thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, tiếng cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8 vần với nhau là thể thơ gì?
a. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
c. Thất ngôn bát cú Đường luật.
b. Song thất lục bát.
d. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Câu 3 : Câu nào nêu đúng nội dung chính bài “Phò giá về kinh”?
a.Thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc .
b. Lời động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu chống kẻ thù .
c. Lời ca ngợi tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược .
d. Là khúc ca khải hoàn mừng chiến thắng.
Câu 4. Dòng nào sau đây nêu đúng nghệ thuật của bài thơ “Qua Đèo Ngang” ?
a. Sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình, sáng tạo trong việc sử dụng từ láy.
b/ Lập ý bất ngờ, ngôn ngữ giản dị
c/ Bài thơ vịnh vật để nói người, sử dụng ngôn ngữ thơ bình dị, thành ngữ, mô típ dân gian.
d/ Giọng điệu bi hài, sử dụng biện pháp tiểu đối hiệu quả
Câu 5. Trong những từ sau, từ nào không phải là từ ghép ?
a. Ẩm ướt
b. Thua thiệt
c. Lạnh lùng
d. Tươi tốt.
Câu 6.. Bài ca dao sau thuộc chủ đề nào?
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chin tháng cưu mang.
a. Than thân
b. Tình cảm gia đình
c. Tình yêu quê hương, đất nước
d. Châm biếm.
Câu 7. Bài thơ “Sông núi nước Nam” được làm theo thể thơ nào ?
a. Thất ngôn bát cú
b. Thất ngôn tứ tuyệt
c. Ngũ ngôn tứ tuyệt
d. Thơ lục bát
Câu 8. Đại từ « Ai » trong câu ca dao sau được dùng để làm gì ?
Ai đi đâu đấy hỡi ai.
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
a Trỏ người
b. Trỏ vật.
c. Hỏi người
d.Hỏi vật
II PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 đ)
Câu 9: Kể tên hai văn bản nhật dụng đã học, tên tác giả, đề tài nhật dụng của hai văn bản đó. (2,0 đ)
Câu 10: Chép thuộc lòng một bài ca dao thuộc chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, con người? Phân tích nội
dung và nghệ thuật của bài ca dao đó. (3,0 đ)
Câu 11. a) Bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương có điểm giống với những bài ca dao than thân nói
về thân phận của người phụ nữ. Em hãy chỉ ra điểm giống đó? (1,0 đ)
b) Viết một đoạn văn ngắn (8 – 12 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp và thân phận của người phụ
nữ trong bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. (2,0 đ)

Tên chủ ...
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Thứ …..ngày ……tháng ……năm 2014
Lớp 7A Kiểm tra một tiết
Họ và tên:………………………… Môn: Ngữ Văn 7
Thời gian 45 phút
Điểm Lời phê của giáo viên Chữ kí phụ huynh
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 đ)
Đọc kĩ câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm)
Câu 1. Tác giả nào được mệnh danh là “Tam nguyên Yên Đổ”?
a. Nguyễn Khuyến. b. Trần Quang Khải. c. Đoàn Thị Điểm d. Nguyễn Trãi
Câu 2. Thể thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, tiếng cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8 vần với nhau là thể thơ gì?
a. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. c. Thất ngôn bát cú Đường luật.
b. Song thất lục bát. d. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Câu 3 : Câu nào nêu đúng nội dung chính bài “Phò giá về kinh”?
a.Thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc .
b. Lời động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu chống kẻ thù .
c. Lời ca ngợi tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược .
d. Là khúc ca khải hoàn mừng chiến thắng.
Câu 4. Dòng nào sau đây nêu đúng nghệ thuật của bài thơ “Qua Đèo Ngang” ?
a. Sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình, sáng tạo trong việc sử dụng từ láy.
b/ Lập ý bất ngờ, ngôn ngữ giản dị
c/ Bài thơ vịnh vật để nói người, sử dụng ngôn ngữ thơ bình dị, thành ngữ, mô típ dân gian.
d/ Giọng điệu bi hài, sử dụng biện pháp tiểu đối hiệu quả
Câu 5. Trong những từ sau, từ nào không phải là từ ghép ?
a. Ẩm ướt b. Thua thiệt c. Lạnh lùng d. Tươi tốt.
Câu 6.. Bài ca dao sau thuộc chủ đề nào?
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chin tháng cưu mang.
a. Than thân b. Tình cảm gia đình c. Tình yêu quê hương, đất nước d. Châm biếm.
Câu 7. Bài thơ “Sông núi nước Nam” được làm theo thể thơ nào ?
a. Thất ngôn bát cú b. Thất ngôn tứ tuyệt c. Ngũ ngôn tứ tuyệt d. Thơ lục bát
Câu 8. Đại từ « Ai » trong câu ca dao sau được dùng để làm gì ?
Ai đi đâu đấy hỡi ai.
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
a Trỏ người b. Trỏ vật. c. Hỏi người d.Hỏi vật
II PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 đ)
Câu 9: Kể tên hai văn bản nhật dụng đã học, tên tác giả, đề tài nhật dụng của hai văn bản đó. (2,0 đ)
Câu 10: Chép thuộc lòng một bài ca dao thuộc chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, con người? Phân tích nội
dung và nghệ thuật của bài ca dao đó. (3,0 đ)
Câu 11. a) Bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương có điểm giống với những bài ca dao than thân nói
về thân phận của người phụ nữ. Em hãy chỉ ra điểm giống đó? (1,0 đ)
b) Viết một đoạn văn ngắn (8 – 12 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp và thân phận của người phụ
nữ trong bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. (2,0 đ)
ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN LỚP 7 HKI NĂM 20132014.docx - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN LỚP 7 HKI NĂM 20132014.docx - Người đăng: bichle_nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN LỚP 7 HKI NĂM 20132014.docx 9 10 140