Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT văn 12

Được đăng lên bởi Thảo Vi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Nhận biết
Chủ đề
1.Đọc hiểu

0,5/1 câu

2. Làm văn
Tạo lập văn
bản (NLVH:
NL về một
bài thơ, đoạn
thơ)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng điểm, tỉ
lệ

Thông
hiểu
0,5/1 câu

Vận
dụng
thấp
1,0/1 câu

Vận dụng cao

Cộng
2,0/3 câu

Viết bài văn nghị
luận về một bài
thơ, đoạn thơ:
đoạn trích Đất
Nước của NKĐ,
đoạn thơ Đàn ghi
ta của Lor-ca
của Thanh Thảo.
Số câu: 0 Số câu: 0
Số câu: 1
Số điểm: Số điểm:
Số điểm: 8
0
0
Tỉ lệ : 80%
Tỉ lệ: 0% Tỉ lệ : 0%
5%= 0,5 đ
5%= 0,5 10%= 1,0
80%= 8 điểm
đ
điêm
Tổng điểm toàn bài: 10 điểm

Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ:0%

Số câu: 1
Số điểm:8
Tỉ lệ: 80%
100%= 10
điểm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Ngữ văn -Khối 12
Năm học 2014-2015
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ 1

Câu 1 (2,0 điểm):
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
THỜI GIAN
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những bài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước
(Văn Cao, Lá, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1998)
Câu 1: Nêu chủ đề của bài thơ ?
Câu 2: Bài thơ làm theo thể thơ nào ?
Câu 3: Đọc bài thơ Thời gian, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa thời gian và đời người ?
Câu 2 (8,0 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề sau:
2a. Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau:
“tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng”
(Đàn ghi ta của Lor-ca, Thanh Thảo)
2b. Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau:
“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất Nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời…”

(Đất Nước- trích trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Ngữ văn
Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Năm học 2014-2015
ĐỀ 2
Phần 1 (2,0 điểm):
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
“ Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc, thấm vào cơ thể. Nạn nhân đầu tiên là những lông
rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi bị chất hắc ín trong
khói thuốc làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và vi khuẩn theo
luồng không khí tràn vào phế quản ...
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông
hiểu
Vận
dụng
thấp
Vận dụng cao Cộng
1.Đọc hiểu 0,5/1 câu 0,5/1 câu
1,0/1 câu 2,0/3 câu
2. Làm văn
Tạo lập n
bản (NLVH:
NL về một
bài thơ, đoạn
thơ)
Viết bài văn nghị
luận về một bài
thơ, đoạn thơ:
đoạn trích Đất
Nước của NKĐ,
đoạn thơ Đàn ghi
ta của Lor-ca
của Thanh Thảo.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ:0%
Số câu: 0
Số điểm:
0
Tỉ lệ: 0%
Số câu: 0
Số điểm:
0
Tỉ lệ : 0%
Số câu: 1
Số điểm: 8
Tỉ lệ : 80%
Số câu: 1
Số điểm:8
Tỉ lệ: 80%
Tổng điểm, tỉ
lệ
5%= 0,5 đ 5%= 0,5
đ
10%= 1,0
điêm
80%= 8 điểm 100%= 10
điểm
Tổng điểm toàn bài: 10 điểm
Đề KT văn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề KT văn 12 - Người đăng: Thảo Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề KT văn 12 9 10 941