Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9

Được đăng lên bởi hieulek25
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
§Ò1
Câu 1.(3đ)
Hãy phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong “Chuyện người con
gái Nam xương” của Nguyễn Dữ.
Câu 2.(3đ)
Hãy phân tích cái hay của việc sử dụng từ trong những câu sau đây:
“Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Câu 3.(6đ)
Hãy thuyết minh về vai trò quan trọng của sách trong đời sống con người.
Câu 4.(8đ).
Trong truyện Kiều, Nguyễn Du viết: “Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng
bạc mệnh cũng là lời chung”. Qua việc phân tích tác phẩm “Chuyện người con
gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ và các đoạn trích trong “Truyện Kiều” của
Nguyễn Du, em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hai câu thơ trên.
________________________________________

§Ò 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2điểm)
Trình bày cảm nhận của em về hai câu thơ:
“Miệng cười buốt giá”
(Chính Hữu)
“Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha”
(Phạm Tiến Duật)
Câu 2: (2điểm)
Đoạn văn:
“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe
tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre hi
sinh để bảo vệ con người. Tre anh hùng lao động! tre, anh hùng chiến đấu. (Thép
Mới, cây tre việt nam)
Đoạn văn trên sử dụng biện pháp tư từ vựng gì? Phân tích cái hay của việt sử
dụng biện pháp tư từ vựng đó.
Câu 3: (2điểm)
Phân tích nét độc đáo của biện pháp tu từ nghệ thuật trong hai câu sau:
“ Người ngắm trang soi ngòai cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”
( trích Ngắm Trăng – Hồ Chí Minh)
Câu 4: (14 điểm)
Trải bao gió dập sóng dồi
Tắm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha
Đau đớn thay phận đàn bà
Hỡi ơi thân ấy biết là mấy thân.

( trích trong “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của Tố
Hữu)
Em hãy giải thích và bàn luận bốn câu thơ trên để làm sáng tỏ:
1.
2.

Truyện Kiều đã thể hiện thân phận đau đớn của người phụ nữ.
Truyện Kiều cũng đã thể hiện tính nhân đạo của đại thi hào Nguyễn Du.
………………………………………………….
Đề 3:
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG 9
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút.

Câu 1: (2đ)
a/ Hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 dòng) giới thiệu về thời đại, gia đình, cuộc
đời của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều.
b/ Cho câu văn: “Hình như, trong ý mụ, mụ nghĩ: Chúng mày ở nhà tao thì những
thứ của chúng mày cũng như của tao”.
Từ “hình như” trong câu trên là thành phần gì của c...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
§Ò1
Câu 1.(3đ)
Hãy phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền trong “Chuyện người con
gái Nam xương” của Nguyễn Dữ.
Câu 2.(3đ)
Hãy phân tích cái hay của việc sử dụng từ trong những câu sau đây:
“Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Câu 3.(6đ)
Hãy thuyết minh về vai trò quan trọng của sách trong đời sống con người.
Câu 4.(8đ) .
Trong truyện Kiều, Nguyễn Du viết: Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng
bạc mệnh cũng là lời chung”. Qua việc phân tích tác phẩm Chuyện người con
gái Nam Xương của Nguyễn Dữ các đoạn trích trong Truyện Kiều của
Nguyễn Du, em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hai câu thơ trên.
________________________________________
§Ò 2
Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 - Người đăng: hieulek25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 9 10 882