Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi HSG Môn Văn 9 Hải Hậu

Được đăng lên bởi lannhunghhnd-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gi¸o dôc- ®µo t¹o
H¶i HËu
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS LỚP 9
Môn : Ngữ văn
Năm học 2012 – 2013
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 1 trang)
Câu 1:(1,0 điểm)
Tìm 1 từ láy tăng nghĩa và 1 từ láy giảm nghĩa. Đặt một câu với từ láy giảm nghĩa và một
câu với từ láy tăng nghĩa đó.
Câu 2: (3,0 điểm)
Phát hiện và phân tích giá trị biểu đạt của các phép tu từ từ vựng trong đoạn thơ
sau:
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
( Trích Tre Việt Nam – Nguyễn Duy).
Câu 3: (6,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về cái hay của đọan thơ sau:
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
(Trích Đoàn Thuyền Đánh Cá -Huy Cận - Ngữ văn 9, tập 1)
Câu 4: (10,0 điểm)
Nhận xét về truyện ngắn “Làng” – Kim Lân, có ý kiến cho rằng: Đọc truyện ngắn
“Làng”, ta nhận thấy Kim Lân đã thể hiện một cách thật đăc sắc những điều mới mẻ của
người nông dân sau Cách mạng tháng Tám(1945).
Em có đồng ý với ý kiến trên không? Thông qua phần trích truyện ngắn “Làng” –
Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập một, em hãy làm sáng tỏ.
___________ HẾT ___________

Họ và tên thí sinh: ………………………..……… Giám thị số 1: ……………..………
Số báo danh: ……………………………………… Giám thị số 2: …………..……

1

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS LỚP 9
Năm học 2012 – 1013
Tổng điểm bài thi là 20 điểm, phân chia như sau:
Câu
1.
(1,0điểm)

Yêu cầu
Tìm được 1 từ láy tăng nghĩa.
Tìm được 1 từ láy giảm nghĩa.
Đặt câu có từ láy tăng nghĩa.
Đặt câu có từ láy giảm nghĩa.
( Lưu ý đặt câu phải đúng cú pháp nếu không đúng không cho điểm.)

2.
(3,0điểm)

* Yêu cầu: Chỉ rõ tên rồi phân tích tác dụng của các phép tu từ từ
vựng được sử dụng trong câu thơ cụ thể như sau:
- Các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
+ Ẩn dụ: nòi tre.
+ Nhân hóa: đâu chịu mọc cong.
+ So sánh: như chông.
+ Nói quá: nhọn như chông lạ thường.
 Giá trị biểu đạt của các phép tu từ trong câu thơ:
- Gợi tả vẻ đẹp của cây tre Việt Nam dáng thẳng, măng tre nhọn
hoắt như chông- một vẻ đẹp thật khỏe khoắn, mạnh mẽ, hiên ngang.
Qua đó hình ảnh cây tre trở thành ẩn dụ đẹp biểu tượng cho dân tộc
Việt Nam hiên ngang, bất khuất, tràn đầy sức sống và tinh thần chiến
đấu, không khó khăn nào, không kẻ thù nào khuất phục được.
- Nhà thơ bộc lộ tình cảm yêu quý tự hào trong lời ngợi ca vẻ đẹp
của thiên nhiên, dân tộc.Vẻ đẹp ấy đã trở thành truyền thống quý báu
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

3.
(6,0 điểm)

Điểm
0,25...
phßng gi¸o dôc- ®µo t¹o
H¶i HËu
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS LỚP 9
Môn : Ngữ văn
Năm học 2012 – 2013
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 1 trang)
Câu 1:(1,0 điểm)
Tìm 1 từ láy tăng nghĩa và 1 từ láy giảm nghĩa. Đặt một câu với từ láy giảm nghĩa và một
câu với từ láy tăng nghĩa đó.
Câu 2: (3,0 điểm)
Phát hiện phân ch giá trị biểu đạt của các phép tu t từ vựng trong đoạn thơ
sau:
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
( Trích Tre Việt Nam – Nguyễn Duy).
Câu 3: (6,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về cái hay của đọan thơ sau:
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
(Trích Đoàn Thuyền Đánh Cá -Huy Cận - Ngữ văn 9, tập 1)
Câu 4: (10,0 điểm)
Nhận xét về truyện ngắn Làng” Kim Lân, ý kiến cho rằng: Đọc truyện ngắn
Làng”, ta nhận thấy Kim Lân đã thể hiện một cách thật đăc sắc những điều mới mcủa
người nông dân sau Cách mạng tháng Tám(1945).
Em đồng ý với ý kiến trên không? Thông qua phần trích truyện ngắn Làng”
Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập một, em hãy làm sáng tỏ.
___________ HẾT ___________
Họ và tên thí sinh: ………………………..……… Giám thị số 1: ……………..………
Số báo danh: ……………………………………… Giám thị số 2: …………..……
1
Đề Thi HSG Môn Văn 9 Hải Hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi HSG Môn Văn 9 Hải Hậu - Người đăng: lannhunghhnd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Thi HSG Môn Văn 9 Hải Hậu 9 10 901