Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn Ngữ Văn

Được đăng lên bởi Khánh Huyền
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015
Môn: NGỮ VĂN
Ngày thi: tháng năm
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm)
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
( Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm, Ngữ văn 12 Nâng cao,
Tập Một, NXB Giáo dục 2014, tr.71)
Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:
1. Đoạn thơ trên đã cho anh/ chị hình dung như thế nào về toàn cảnh sông Đuống khi nhìn từ “
bên này”? Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật đặc sắc được nhà thơ sử dụng trong đoạn thơ trên. ( 1,0
điểm)
2. Anh/ chị hiểu gì về tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ trong đoạn thơ trên? (1,0 điểm)
Câu II (3,0 điểm)
Ngày xưa cha ông ta thường coi ba thứ tiếng sau đây là những âm thanh đẹp: tiếng xay lúa, giã
gạo; tiếng trẻ con học bài và tiếng gà gáy báo trời sáng.
Anh /chị hiểu quan niệm của cha ông như thế nào? Từ đó viết bài văn bàn về những âm thanh
đẹp và không đẹp trong cuộc sống hôm nay (bài viết khoảng 600 từ).
Câu III (5,0 điểm)
Bàn về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ mang vẻ đẹp truyền thống
của thi ca”. Ý kiến khác lại cho rằng: “ Bài thơ mang hơi thở của thời đại cách mạng”. Từ những
hiểu biết của mình về đoạn thơ sau, anh/chị hãy bình luận hai ý kiến trên.
“ Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.”
( Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn 12,
Tập Một, NXB Giáo Dục 2014, tr.109)
------- Hết --------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

...
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015
Môn: NGỮ VĂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
thi gồm có 01 trang)
Ngày thi: tháng năm
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thi gian phát đ
Câu I (2,0 điểm)
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
( Bên kia sông Đuống Hoàng Cầm, Ngữ văn 12 Nâng cao,
Tập Một, NXB Giáo dục 2014, tr.71)
Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:
1. Đoạn thơ trên đã cho anh/ chị hình dung như thế nào về toàn cảnh sông Đuống khi nhìn từ “
bên này”? Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật đặc sắc được nhà thơ sử dụng trong đoạn thơ trên. ( 1,0
điểm)
2. Anh/ chị hiểu gì về tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ trong đoạn thơ trên? (1,0 điểm)
Câu II (3,0 điểm)
Ngày xưa cha ông ta thường coi ba thứ tiếng sau đây những âm thanh đẹp: tiếng xay lúa, giã
gạo; tiếng trẻ con học bài tiếng gà gáy báo trời sáng.
Anh /chị hiểu quan niệm của cha ông như thế nào? Từ đó viết bài văn bàn về những âm thanh
đẹp và không đẹp trong cuộc sống hôm nay (bài viết khoảng 600 từ).
Câu III (5,0 điểm)
Bàn về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ mang vẻ đẹp truyền thống
của thi ca”. Ý kiến khác lại cho rằng: “ Bài thơ mang hơi thở của thời đại cách mạng”. Từ những
hiểu biết của mình về đoạn thơ sau, anh/chị hãy bình luận hai ý kiến trên.
“ Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.”
( Việt Bắc Tố Hữu, Ngữ văn 12,
Tập Một, NXB Giáo Dục 2014, tr.109)
------- Hết ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Đề thi thử môn Ngữ Văn - Người đăng: Khánh Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử môn Ngữ Văn 9 10 909